Columns/blog | Mijn verhaal | Lupus/sle - de ziekte | Artikelen | In het nieuws

Copyright 2007-2008, Bankhanger J.

De emotionele achtbaan
Lupus/SLE, de ziekte
Mijn verhaal
De positieve kant
Omgaan met een zieke
Toch op reis?
Help, red mijn carrière!
Wij zijn de geraniums zat!
Links
De verveling

Een alternatief

Blogs/Columns
Gastenboek
Single & ziek
De boekenkast

Met deze website wil ik laten zien dat leven met een chronische ziekte of met een handicap geen beperking in je levensvreugde hoeft te betekenen. Dat er geen reden voor hoeft te zijn om een leven van mindere kwaliteit te leven dan je gezonde partner, vriend, familielid of buur. Dat er nog steeds volop mogelijkheden zijn, maar dat we daarvoor gewoon iets creatiever moeten worden en iets meer lef moeten hebben. Dat we volop keuzes hebben. Dat er misschien veel slechte dagen zijn, veel pijn en veel medicijnen maar dat we door de diagnose misschien ook een sterke wil hebben gekregen, doorzetters zijn geworden, overlevers, mensen die in de kleinste dingen toch de zon zien stralen.

"It all began, I said, when I decided that some experts don't really know enough to make a pronouncement of doom on a human being. And I said I hoped they would be careful about what they said to others, they might be believed and that could be the beginning of the end."

("Het begon allemaal, zei ik, toen ik besloot dat sommige professionals niet echt genoeg weten om een doemvoorspelling te doen over een persoon. En ik zei dat ik hoopte dat ze voorzichtig zouden zijn met wat ze zeiden tegen anderen, misschien worden ze geloofd en dat zou het begin van het einde betekenen.")

Norman Cousins in Anatomy of an illness.