De Windturbine


Direkt zum Seiteninhalt

Waar een windturbine te plaatsen.

Het spreekt voor zich, dat een windturbine op een plaats moet staan waar het waait. Op onderstaande kaart is de gemiddelde windkracht in Nederland weergegeven.

Windkaart van Nederland.De windkracht wordt weergegeven in de schaal van Beaufort (klik op deze link voor meer info http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaal_van_Beaufort) of in m/s of km/h (zie onderstaande tabel voor een vergelijking).

Windkaart van Europa.

Schaal van BeaufortIn bovenstaande tekst is al besproken dat een windturbine het beste rendement heeft bij windsnelheden van 6 tot 12.5 m/s en bij 25 m/s wordt stilgezet. De windkaart van Nederland geeft de gemiddelde windsnelheden gemeten op 10 m hoogte weer. De hoogst gemeten gemiddelde windsnelheden bevinden zich rond 7 – 7,5 m/s. De windkracht neemt echter toe met hoogte. Op 10 m hoogte waait het ongeveer 1.5 keer zo hard als op 10 m hoogte. Aangezien een professionele windturbine een ashoogte (zie afbeelding)heeft van tussen de 60 m en 80 m met toevoegen van de lengte van de rotorbladen worden hoogtes van 150 m behaald, hierdoor worden de bovengenoemde windsnelheden gehaald. Tevens wordt duidelijk dat alleen de kustgebieden het meest geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Obstakels op land zorgen tevens voor wrijving waardoor de windsnelheid afneemt. Een plaats zo dicht mogelijk aan zee is dus het meest optimaal.
De opbrengst van een windturbine is ongeveer 850 kilowattuur per m² rotoroppervlak. Dit geeft dus voor een windturbine met een rotorblad van 30 m:

30² x ë = 2827 m² x 850 kilowattuur = 2402950 kilowattuur.

Naar verwachting worden in de toekomst steeds meer windturbines op zee gebouwd. Een vergelijkbare windturbine levert op zee ca 50% meer energie dan op land omdat de wind op zee constanter aanwezig is. Voorwaarde voor de bouw is wel dat de zee niet te diep is, niet dieper dan 40 m.
Een nieuw project gestart aan de Noorse westkust waarbij drijvende windturbines verankerd zijn door staalkabels in de zeebodem, biedt wellicht uitkomst voor dit probleem. Hiermee zouden windmolens tot een diepte van 700 m gebouwd kunnen worden.
Het onderhoud van de windturbines op zee is ook lastiger dan op land. De moderne windturbines op zee worden uitgerust met een helikopterplatform, zodat de technici ongeacht het weer kunnen landen voor onderhoud. Het spreekt voor zich dat aanmeren met hoge golven veel problemen oplevert.
Volgens recente berekeningen blijkt dat 8 windturbineparken ( uitgerust met de meest moderne windturbines) van 100 bij 100 kilometer op zee gebouwd, heel Europa van elektriciteit kan voorzien.Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü