De uilenwerkgroep

Voor de oude Grieken was de uil een symbool van kennis en wijsheid. Voor de Romeinen een onheilsvoorspeller en voor de Tartaren was de uil heilig. Al duizenden jaren zijn uilen beroemd en berucht. Geheimzinnig of niet: door het vele werk van vooral vrijwilligers weten we tegenwoordig veel over deze bijzondere vogelfamilie. Er bestaan momenteel 189 echte uilensoorten (familie Strigidea ) op de wereld. Daarnaast zijn er nog 16 verschillende kerkuilsoorten (familie Tytonidea). Europa komt er met 13 verschillende soorten maar karig vanaf. In Nederland broeden tegenwoordig zes verschillende uilen. De ruigpootuil wordt in de Nederlandse avifauna nog vermeld als een onregelmatige broedvogel. Uilen zijn doorgaans nachtdieren en dus actief in het donker. Het waarnemen van een roepende uil op de late avond of juist in de vroege ochtenduren zal dus vaker voorkomen dan een visuele ontmoeting.

De uilenwerkgroep van Schijndel houdt zich al sinds jaren bezig met het welzijn van de uilen in en om ons dorp. Zo worden er inventarisaties gedaan om te bepalen waar de uilen verblijven. Daarnaast wordt er nestgelegenheid geboden aan uilen welke dat nodig hebben, zoals de steenuil en de kerkuil. Beide uilen hebben het erg moeilijk en kunnen best wat hulp gebruiken.

Hoe kunnen we helpen?

Boeren kunnen helpen door te kijken naar de steenuil op het boerenerf. Boeren kunnen ook wat meer doen aan de biotoopeisen voor deze vogel. Concreet betekent dat aandacht voor erfbeplanting, knotbomen en fruitbomen. Het creŰren van overhoekjes, wat ruigte en het gedogen van muizen en het toegankelijk houden, of maken van schuurtjes. We hopen dat dit in de toekomst iets positiefs op zal leveren voor de vogel.

Bij wie kunt u terecht?

Voor nader info over uilen kunt u terecht bij de co÷rdinator van de uilenwerkgroep:

- Addie van der Heijden 
  UWGS@vander-heijden.demon.nl