Bijbelstudie Ezra

 

In onze gemeente volgden we een lezing van Willem Ouweneel

over het boek Ezra. (ook te beluisteren)

 Voor de uitwerking in de huiskringen werd

de volgende bijbelstudie ontwikkeld.

Voor de leiders is er een aparte versie met antwoorden en

een bijlage die meer achtergrondinformatie verstrekt.

 

 

 

 

 

 

                             Inleiding                        Les 1

 

 

 

 

 

 Voor meer informatie en bestellen van de overige studies :

 

 

email

 

 

 

 

Bijbelstudie-avonden in gebouw Elim (Tuymelaarstraat 2, Heerenveen)

over de Boeken Ezra en Nehemia onder leiding van br. Willem Ouweneel.

De Bijbelstudie werd  gegeven op een aantal dinsdagavonden in 2006/2007 van 20.00-22.00 uur.

Hoe downloaden?

 

 

W. OuweneelBijbelstudie over de Boeken Ezra en Nehemia

onder leiding van br. Willem Ouweneel.

    Hoe downloaden?
26 sep:  Ezra 1-3 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
10 okt:  Ezra 4-6 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
21 nov:  Ezra 7-8 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
19 dec:  Ezra 9-10 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
16 jan:  Nehemia 1-3 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
13 feb:  Nehemia 4-6 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
13 mrt:  Nehemia 7-8 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
10 apr:  Nehemia 9-10 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..
22 mei:  Nehemia 11-13 Klik hier. Op de pagina die verschijnt: rechtsklikken. Kies dan: Doel opslaan als..

 

 

      

 

 

 

 

 

        studievragen bij  Ezra en Nehemia

Inleiding

Boek Ezra

Oorspronkelijk samen één boek met Nehemia ,voortzetting van de Kronieken (eind van 2 Kronieken is gelijk aan de eerste verzen van Ezra). Hoort in de Hebreeuwse canon bij de Geschriften.De Septuagint (Griekse vertaling) haalt de beide boeken uit elkaar , omdat in de eerste eeuw n. Chr. weinig mensen meer Hebreeuws spreken en lezen.

 Sleutelwoord : tempelbouw

 Persoon Ezra  

- is priester/schriftgeleerde . Zie Ezra 7 :1 – 6; is een nazaat van Aaron .

- was gehoorzaam aan God en de wet van Mozes, zie Ezra 7: 9 en 10

 De oorzaak van de ballingschap

Vroeger in de tijd van Mozes tijdens de tocht door de woestijn heeft God al voor de straf van ballingschap gewaarschuwd. Hij heeft in Deut. 28  duidelijk gezegd:

 “Als u mij dient, zal het u goed gaan. Maar als u niet naar mij luistert en u niet stoort aan de wet, zal Ik u straffen. Wanneer u zich niet bekeert, zal ik vijanden tegen u doen optrekken en u laten wegvoeren”.

 

 

Verwijzingen:

Tekstvak: Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort.
Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs
 
Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan :
“Laat ook hem het woord verstaan”
 
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luisteren nar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
 

 

              

  

Doel van deze studie :

 - inzicht krijgen in:

             - handelen van God in de geschiedenis

             - het ‘unieke’ van het volk Israël

             - opbouw van het boek Ezra

             - tempeldienst

 

                                    voorbeeld van een les

 

                                                                                                                                            Les 1

Bijbelvragen

Lees  Ezra 1 !

 1  Hoe zien we in vs 1 en 5 dat de terugkeer van de ballingen het plan van God is ?

 2  Waar woont God, volgens Kores in vs 3 ?

    Lees Psalm 132: 13 en 14: wat zegt God hier over Jeruzalem ?

 3  Wat lezen we in Jesaja  44 : 28 over Kores ?

 4 Hoe luidt de opdracht in vs 3 ? Wat moesten de plaatsgenoten, buren doen om de Israëlieten  te steunen ?

 5 De voorwerpen van de (eerste) tempel van Salomo  zijn door Nebucadnezar                              meegenomen naar zijn tempels in Babel. Lees ook Ezra 5 : 14.

 a        Waar staat Babel voor ?  Lees samen Gen. 11:1- 10 en Openb.18 :2 .

 b        Toch is Nebucadnezar ook een instrument in Gods handen, wat lezen we

           over hem als Daniel de droom uitlegt in Daniel 2: 36-39 ?

 c        En in Jeremia 27 : 6 ?

 d        Hoelang zal de ballingschap duren, volgens Jeremia  29 :10  ? (zie ook tijdlijn)

Wie bevestigt dat dit getal van Jeremia klopt in Daniel 9 : 1 en 2 ?

Gespreks vraag

In Jeremia 29 : 7  komt God met een opdracht voor het volk , terwijl ze nog in ‘den vreemde’ zijn: “Zoekt de vrede voor de stad  …. en bidt voor haar,

want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn “.

We zien dat o.a. Daniël  en ook Esther worden gezegend in de ballingschap.

Zit hier voor ons een les in , dat we beseffen dat in ‘de vrede van ons dorp, onze stad’ ook onze vrede ligt ?

(Zie ook 1 Tim 2: 1 en 2 !)  Er zijn al veel plaatsen die het Stadsgebed kennen.

 Bemoediging

In Jeremia 29 staan geweldige beloften voor het volk Israël als je b.v. vers 11 leest,

wat gaat er dan door je heen ?  Hoe denkt God  over jou ?

En wat zal Hij ons geven ?

Dat is niet alleen voor het volk Israël , maar ook voor ons. God gebruikt wereldleiders, hooggeplaatsten en eenvoudige mensen om Zijn plan te voltooien.

 

 start

 interesses