Start | Gaandeweg songteksten | Gaandeweg/Studio
 * discografie

 * songteksten

 * studio Innovatune

 * naar Interesses

 START

 

GAANDEWEG STOPT ER MEE !!! Laatste Steenwijker optreden !

Het Steenwijker gospelteam Gaandeweg , tot ver in de regio bekend, stopt er na bijna 19 jaar mee. Met gemiddeld twee optredens per maand, voornamelijk in Noord-Nederland, luisterden ze menig kerk-, tent-, openluchtdienst als verzorgingshuizen, vergaderingen op.

Hun eigengemaakte Nederlandstalige composities vonden gewillig gehoor bij jong en oud.

Met veel enthousiasme getuigden ze van hun geloof in God en zijn ervan overtuigd dat hun bediening op een andere wijze zal ingevuld worden. Muziek (maken) is hun leven .

Vanwege gezondheidsproblemen van Bert werd enkele maanden geleden besloten om de gitaren in de wilg te hangen.

Hun cdís vonden vele wegen naar harten en huizen, worden regelmatig op lokale radioís gedraaid.

Een hoogtepunt was een interview in het EO programma van Wim Pols.

Op de plaats waar hun eerste kerkoptreden was, zal nu het laatste Steenwijker optreden zijn.

Zondag 2 juli a.s in de Vrije Zendings Gemeente Bethel tijdens een jeugddienst die begint om 18.30 uur met een korte singin. De spreker is Hans Dickhof uit Oldebroek, samen met hem deed Gaandeweg al verschillende diensten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adrie, jan,

 bert, renť

 en inge

 gastzanger Steven

 zingt vanaf zijn twaalfde

 tot zijn zestiende jaar mee

 en is met zijn eigen

 nummers te horen

 op de cd's

van Gaandeweg

 

 afscheid

na bijna 19 jaar

 samen op weg

 november 2006

(zie persbericht)