Fotografie Jan Nabuurs

Publicaties

* In het kader van exposities werden foto's van mij gepubliceerd in enkele huis-aan-huis bladen.
* In 1995 was er een fotopagina onder de titel Fotogenie(k) in Weekblad de Brug gewijd aan mijn werk.
* In het boek over het A73-project (waaraan ik ook deelnam) is ook werk opgenomen.
* In het kader van wedstrijden werden foto's gepubliceerd in Foto & Doka en het huisblad van de Fotobond.
* In het kader van een artikelenserie over documentaire fotografie werden foto's gepubliceerd in Fotografie (F&D) nr 2002-7 alsmede in het boek "Verhaal in Beeld" (SBA-2003).
* In het boek "Underground" (SBA-november 2004)
* In het "Jaarboek Sport, beleid en onderzoek, editie 2004" (WJH Mulier Instituur- mei 2005)
* In het belgische jongerentijdschrift ITCH (juni 2005)
* Voor het februari-nummer van Focus 2006 werd ik ge-interviewd over de activiteiten van Fotoclub Océ.
* in 2007 schreef ik voor Fotobond in Beeld (februari) een verslag van een fotoreis naar Charleroi en omgeving.
* in 2012 verscheen in FotografieFD een uitgebreid interview met als onderwerp Ideafinding.
* februari 2013 stond er in Fotobond in Beeld een door mij geschreven fotobespreking.
* enkele malen werden foto's van mij geplaatst in het Océ-bulletin (het bedrijfsblad van Océ-Technologies BV)

* Daarnaast werden diverse door mij geschreven artikelen gepubliceerd in het Rayonbulletin van de Afdeling Limburg van de Fotobond. Artikelen over fotografische ervaringen of over de 'inhoud' van fotografie.

foto's exposities artikelen kontakt