Kwartierstaat van Rinke Roel de Vos

 

Voor het laatst bijgewerkt op 15-01-2003

Reacties: jdevos53@home.nl

 

Voor kwartierschema’s: klik hier

 

Bronnen:               Naast eigen onderzoek heb ik bij het opstellen van deze kwartierstaat Gebruik gemaakt van het onderzoek  ‘Hoe het in één familie kan verkeren’ van J.P. Coehoorn.

 

Generatie I

 

1.              Rinke Roel de Vos

                Geboorteplaats                   :               Oosterwolde       

                Geboortedatum                  :               14-02-1858

                Doopplaats                          :   

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               Schoenmaker                                                    

                Huwelijkspartner                :               Minke Eisinga

                Huwelijksplaats                  :               Ooststellingwerf                                

                Huwelijksdatum                 :               15-10-1880                         

                Overlijdensdatum               :               17-03-1936 te Ooststellingwerf     

 

Kinderen:

 

                1. Hette de Vos   Geb. 27-10-1880 te Oosterwolde      Overl.  24-02-1956 te Ooststerwolde

                2. Roelof Hendrik de Vos    Geb. 29-04-1884 te Oosterwolde          

                3. Eltus de Vos    Geb.16-10-1887 te Oosterwolde    Overl.  08-12-1934 te Oosterwolde

                4. Rinse de Vos  Geb. 21-03-1890 te Oosterwolde     Overl.  12-12-1959 te Heerenveen 

                5. Ruurd de Vos  Geb. 15-04-1893 te Oosterwolde     Overl.  20-06-1972 te Oosterwolde

                6. Jan de Vos  Geb.  05-07-1895 te Oosterwolde    Overl.  10-04-1969 te Oosterwolde

                7. Gerrit de Vos   Geb. 11-07-1897 te Oosterwolde   Overl.  24-04-1980 te Heerenveen

                8. Anne de Vos  Geb.  20-01-1900 te Oosterwolde

                              

                Bijzonderheden:

Rinke Roel de Vos is in 1877 vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie ‘uit hoofde van eenige wettige zoon’.    

 

Generatie II                                                  

 

2.              Roel Hendriks de Vos

Geboorteplaats                   :               Gorredijk

                Geboortedatum                  :               15-04-1820

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               schoenmakersknecht/schoenmaker

                Huwelijkspartner                :               1.            Fimke Gerrits Wieberdink

                                                                              2.            Elske Hogeveen

                Huwelijksplaats                  :               1.            Opsterland

                                                                              2.            Ooststellingwerf

                Huwelijksdatum                 :               1.            29-04-1844

                                                                              2.            14-05-1856

                Overlijdensdatum               :               06-05-1889 te Ooststellingwerf                     

 

Kinderen:

 

ad 1.

 

1. Vroukje Roels de Vos   Geb. 24-01-1845 te Ooststellingwerf 

2. Hendrik Roels de Vos   Geb. 25-01-1846 te Ooststellingwerf    Overl.  29-07-1846 te Ooststellingwerf

3. Antje Roels de Vos   Geb. 01-04-1847 te Ooststellingwerf    Overl.  19-06-1904 te Opsterland

4. Hendrik Roels de Vos   Geb. 21-02-1849 te Ooststellingwerf        Overl. 18-07-1849 te Ooststellingwerf

5. Elske de Vos   Geb.  07-06-1850 te Ooststellingwerf    Overl.  10-11-1892 te Leiden

6. Hendrik Roels de Vos   Geb. 17-04-1851 te Ooststellingwerf     Overl.  01-08-1851 te Ooststellingwerf

7. Dirkjen Roels de Vos   Geb. 10-10-1852 te Ooststellingwerf    Overl.  15-11-1852

8. Maria Roels de Vos   Geb. 19-02-1848 te Ooststellingwerf    Overl.  16-10-1871 te Ooststellingwerf

               

ad 2.

1. Rinke Roels de Vos (1)   Geb. 14-02-1858 te Oosterwolde     Overl. 17-03-1936 te Ooststellingwerf

2. Hendrikje Roels de Vos   Geb. 12-09-1860 te Ooststellingwerf    Overl.  08-06-1861, oud 9 maanden

3. Jantje de Vos   Geb. 15-01-1864 te Ooststellingwerf     Overl.  19-12-1931 te Ooststellingwerf

               

                Bijzonderheden:

Ten tijde van het huwelijk met Fimke Gerrits Wieberdink was Roel Hendriks de Vos schoenmakersknecht in Gorredijk. Bij hun huwelijksbijlagen zit een ‘akte van onvermogen’.

Hij was vrijgesteld van dienst in 1839 t/m 1843 in de Nationale Militie uit hoofde van ‘kostwinnende zoon’.

Hun kinderen zijn Geboren in Ooststellingwerf.

 

3.           Elske Hogeveen

                Geboorteplaats                   :               Hoornsterzwaag

                Geboortedatum                  :               20-12-1821

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               dienstmeid

                Huwelijkspartner                :               Roel Hendriks de Vos

                Huwelijksplaats                  :               Ooststellingwerf

                Huwelijksdatum                 :               14-05-1856

                Overlijdensdatum               :               26-12-1896 te Oosterwolde

 

Kinderen                              :               zie Roel Hendriks de Vos (nr.2)

 

Generatie III

 

4.              Hendrik Roels de Vos

                Geboorteplaats                   :               Haskerhorne      

                Geboortedatum                  :               05-08-1782

                Doopplaats                          :               Haskerhorne

                Doopdatum                         :               25-08-1782

                Beroep                                  :               arbeider

                Partner                                  :               Antje Oedses Ottema

                Huwelijksplaats                  :               n.v.t.       

                Huwelijksdatum                 :               n.v.t.

                Overlijdensdatum               :               06-03-1833 te Gorredijk   

 

Kinderen:

 

1. Femke de Vos   Geb. 19-11-1808    Ged.  11-12-1808 te Lippenhuizen 

2. Elske de Vos   Geb. 25-11-1810        Ged.  09-12-1810 te Terwispel

3. Fettje de Vos   Geb. 10-06-1817 te Opsterland

4. Roel Hendriks de Vos (2)    Geb. 15-04-1820 te Gorredijk     Overl.  06-05-1889 te Ooststellingwerf

5. Oeds Hendriks de Vos   Geb. 30-06-1823 te Opsterland     Overl.  11-01-1872 te Ooststellingwerf

               

                Bijzonderheden:

Hendrik Roels neemt in 1812/1813 de familienaam ‘de Vos’ aan. Tevens voor de twee kinderen Femke en Elske. Hij woonde toen in de mairie Gorredijk, in het dorp Terwispel (folionummer 45).

 

5.              Antje Oedses Ottema

                Geboorteplaats                   :              

                Geboortedatum                  :               22-02-1786

                Doopplaats                          :               Lippenhuizen

                Doopdatum                         :               26-02-1786

                Beroep                                  :

                Partner                                  :               Hendrik Roels de Vos

                Huwelijksplaats                  :               n.v.t.

                Huwelijksdatum                 :               n.v.t.

                Overlijdensdatum               :               10-05-1861 te Noordwolde

 

Kinderen                              :               zie Hendrik Roels de Vos (nr 4)

 

 

6.            Rinke Hendriks Ho(o)geveen

Geboorteplaats                   :               Hoornsterzwaag

Geboortedatum                  :               12-03-1782

Doopplaats                          :               Hoornsterzwaag

Doopdatum                         :               07-04-1782

Beroep                                  :               boer

Huwelijkspartner                :               Lysbert Sakes Gaastra

Huwelijksplaats                  :               Schoterland

Huwelijksdatum                 :               23-09-1810

                Overlijdensdatum               :               07-11-1830 te Hoornsterzwaag

 

Kinderen:

 

1. Jantje Hogeveen  Geb.  01-07-1812

2. Yke Hogeveen  Geb. 29-11-1815 

3. Jantje Rinkes Hogeveen   Geb. 01-07-1818 te Schoterland 

4. Elske Hogeveen (3)    Geb.20-12-1821 te Hoornsterzwaag     Overl.  26-12-1896 te Oosterwolde

5. Sake Rinkes Hogeveen   Geb. 11-01-1828 te Schoterland    Overl.  18-07-1903 te Ooststellingwerf

 

                Bijzonderheden:

Heeft in 1811-1812 de familienaam aangenomen. Hij woonde toen in Donkerbroek. In het trouwboek van de N.H.Kerk staat hij bij z’n huwelijk nog zonder familienaam vermeld.

Toen hij Overleed was hij nog gehuwd en liet 5 kinderen na.

 

 

7.            Lysbeth Sakes Gaastra

Geboorteplaats                   :               Nieuwehorne

Geboortedatum                  :               08-04-1788

Doopplaats                          :               Nieuwehorne

Doopdatum                         :               04-05-1788

Beroep                                  :               boerin

Huwelijkspartner                :               Rinke Hendriks Ho(o)geveen

Huwelijksplaats                  :               Schoterland

Huwelijksdatum                 :               23-09-1810

Overlijdensdatum               :               26-03-1835 te Hoornsterzwaag

 

Kinderen                              :               zie Rinke Hendriks Ho(o)geveen (6)

 

Bijzonderheden:

Vermoedelijk in 1811-1812 de familienaam aangenomen. In het trouwboek van de N.H. Kerk staat ze bij haar huwelijk nog zonder familienaam vermeld.

                Toen ze Overleed liet ze 5 kinderen na.

 

Generatie IV

 

8.            Roel Jans

Geboorteplaats                   :               Oudehaske         

Geboortedatum                  :               20-03-1747

Doopplaats                          :               Haskerhorne

Doopdatum                         :               21-05-1747

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Elske Wijbes

Huwelijksplaats                  :               Haskerhorne

Huwelijksdatum                 :               30-11-1777

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen:

 

1. Wybe   Geb.  23-04-1779 te Oudehaske

2. Jan    Geb. 20-08-1780  te Oudehaske

                3. Hendrik Roels (4)    Geb. 05-08-1782 te  Oudehaske     Overl.  06-03-1833 te Gorredijk

4. Fedde  Roels   Geb. 25-09-1783 te Oudehaske    Overl. 09-04-1868 te Hemrik

5. Fetjen    Geb. 27-05-1785 te Oudehaske 

 

                Bijzonderheden:

Roel Jans woonde ten tijde van het huwelijk in Haskerhorne.

Roel Jans en Elske Wijbes deden op 16 mei 1784 in de N.H. Kerk in Haskerhorne openbare belijdenis.

 

 

9.              Elske Wijbes

Geboorteplaats                   :               Terwispel/Hemrik of Lippenhuizen

Geboortedatum                  :               ca. 1757

Doopplaats                          :               Terwispel/Hemrik of Lippenhuizen

Doopdatum                         :               08-11-1761

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Roel Jans

Huwelijksplaats                  :               Haskerhorne

Huwelijksdatum                 :               30-11-1777

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Roel Jans (8)

 

                Bijzonderheden:

Elske Wijbes woonde ten tijde van het huwelijk in Oudehaske.

 

10.           Oeds Sierds

Geboorteplaats                   :               Hemrik?

Geboortedatum                  :               voor 1748

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               1.            Grietje Jelles

2.            Fimke Ottes

Huwelijksplaats                  :               1.            Ureterp

                                                               2.            Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               1.            05-04-1778

                                                               2.            30-06-1782

Overlijdensdatum               :               17-08-1811 te Kortezwaag

 

Kinderen:

 

                Ad. 1:

                1. Sierdt Oedses   Geb. 22-05-1778    Ged.  28-05-1778 te Lippenhuizen

 

                Ad. 2:

                1. Jeltje Oedses   Geb. 23-09-1783    Ged.  05-10-1783 te Lippenhuizen    Overl.  23-11-1862 te Opsterland

2. Antje Oedses (5)   Geb. 22-02-1786  Ged. 26-02-1786 te Lippenhuizen    Overl.  10-05-1861 te Noordwolde

3. Otte Oedzes   Geb. 28-12-1788     Ged. 18-01-1789 te Lippenhuizen      Overl. 25-05-1821 te Opsterland

 

                Bijzonderheden:

                Otte Oedzes (3) nam in 1811 de familienaam ‘Ottema’ aan. Hij woonde toen in Kortezwaag.

 

 

11            Fimke Ottes

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :               28-02-1752

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :               12-03-1752

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               1.            Wijtze Wijbes

2.            Oeds Sierds

Huwelijksplaats                  :               1.           

2.            Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               1.           

                                                               2.            30-06-1782

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

Ad 1:

1. Jan Wijtzes   Geb. 21-02-1777 te Langezwaag

2. Wijtske Wijtzes   Geb. 24-12-1778 te Langezwaag  Ged.  07-02-1779 te Langezwaag

3. Otte Wijtzes de Boer   Geb. 15-06-1781 te Langezwaag   Overl.  voor 1788

 

Ad 2:

Zie  Oeds Sierds (10)

 

 

12.         Hendrik Ates Hogeveen

Geboorteplaats                   :               Hoornsterzwaag

Geboortedatum                  :               ca. 1737

Doopplaats                          :               Hoornsterzwaag

Doopdatum                         :               14-02-1737

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Jantje Rinkes

Huwelijksplaats                  :               Hoornsterzwaag

Huwelijksdatum                 :               29-04-1764

Overlijdensdatum               :               02-07-1822 te Hoornsterzwaag

 

Kinderen:

 

1. N.N.   Geb. 03-07-1764  te Hoornsterzwaag  Ged.  22-07-1764

2. Juike   Geb. 21-10-1771 te Hoornsterzwaag  Ged.  03-11-1771

3. Aaffjen   Geb. 03-07-1774  te Hoornsterzwaag  Ged.  24-07-1774

4. Ate    Geb. 17-01-1779 te Hoornsterzwaag   Ged.  31-01-1779  

5. Rinke (6)   Geb. 12-03-1782  te Hoornsterzwaag   Ged.  07-04-1782   Overl.  07-11-1830 te Hoornsterzwaag

               

                Bijzonderheden:

Bij zijn huwelijk met Jantje Rinkes gaven beider ouders toestemming.

Hendrik Ates neemt in 1811/1812 de familienaam ‘Hogeveen’ aan. Hij woonde toen in Hoornsterzwaag. Tevens voor z’n kinderen: Auke (40 jaar) te Jubbega, Rinke (34 jaar) te Donkerbroek en Afke (31 jaar) te Terwispel.

                Bij zijn Overlijden leefden nog 3 van zijn kinderen. Hij woonde toen op huisnr. 1 te Hoornsterzwaag.

 

13.         Jantje Rinkes

Geboorteplaats                   :               Hoornsterzwaag

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Hendrik Ates

Huwelijksplaats                  :               Hoornsterzwaag

Huwelijksdatum                 :               29-04-1764

Overlijdensdatum               :               voor 1811

 

Kinderen                              :               zie Hendrik Ates (12)

 

14.          Sake Sjoerds

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :               Gorredijk

Doopdatum                         :               01-04-1764

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Yke Bartels

Huwelijksplaats                  :               Oudeschoot

Huwelijksdatum                 :               29-04-1787

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

1. Lysbeth (7)    Geb. 08-04-1788  te Nieuwehorne   Overl.  26-03-1835 te Hoornsterzwaag

 

                Bijzonderheden:

Sake Sjoerds heeft vermoedelijk in 1811-1812 de familienaam Gaastra aangenomen. Ten tijde van het huwelijk woonden beiden in Rottum (gem. Schoterland).

 

15.         Yke Bartels

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :               Oudeschoot

Doopdatum                         :               21-02-1768

Huwelijkspartner                :               Sake Sjoerds

Huwelijksplaats                  :               Oudeschoot

Huwelijksdatum                 :               29-04-1787

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Sake Sjoerds (14)

 

Generatie V

 

 

16.          Jan Feddes

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :               boer

Huwelijkspartner                :               Vroukje Wijbes   

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :               na 05-08-1773

 

Kinderen:

 

1.  Wiebe   Geb. 06-09-1735    Ged. 11-09-1735 te Haskerhorne

2.  Antie   Geb. 14-04-1737  Ged. 21-04-1737  te Haskerhorne 

3.  Trijntie   Geb. 18-03-1740   Ged.  22-03-1740 te Haskerhorne

4.  Fedde   Geb. 29-06-1742   Ged.  01-07-1742 te Nijehaske 

5.  Aukjen   Geb. 01-04-1745   Ged. 11-04-1745 te Oudehaske

6.  Roel Jans (8)   Geb. 20-03-1747   Ged.  21-05-1747 te Haskerhorne

7.  Wijbe   Geb. en Overl.  20-03-1747

8.  Wijtske   Ged. 01-03-1750 te Oudehaske  Overl.  voor 12-05-1752

9.  Wijtske   Geb. 12-05-1752   Ged. 14-05-1752 te Oudehaske 

10.Wybe   Geb. 24-12-1757   Ged.  08-01-1758 te Oudehaske 

 

Bijzonderheden:

In 1738 is Jan Feddes Gebruiker van (boer op) stemmende sate 55 van Oudehaske, in 1748 en 1758 is hij tevens eigenaar. Een koopakte van deze sate (tussen 1738 en 1748) werd overigens niet gevonden.

Op 24-11-1741 doen Jan Feddes en Vroukje (ook wel als Froukje) geschreven belijdenis.

In 1746 (RA HAS 011 110) lenen hij en zijn vrouw F 300,- van Hinne Bonnes en Aukjen Hendriks.

Jan Feddes is in 1749 ‘eigenerfde boer’ te Oudehaske met een huisgezin van twee personen boven de twaalf jaar oud, vijf onder die leeftijd en een belastingaanslag van F 40 –15.

In 1756 (RA HAS K11 77) koopt Jan Feddes vier pondematen maadland te Oudehaske van Johannes van Idsinga voor 70 goudguldens.

Op 09-06-1767 vertrekken Jan en Froukje (volgens de lidmatenlijsten) van Oudehaske naar Joure. Vandaar verhuizen zij op 05-08-1773 weer terug naar Oudehaske. Toen leefden beiden dus nog.

 

 

 

17.          Vroukje Wijbes

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :               circa 1715

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Jan Feddes

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :               na 05-08-1773

 

Kinderen                              :               zie Jan Feddes (16)

 

                Bijzonderheden:

Vroukje (Froukje) was reeds op haar 13e jaar wees, want in 1728 worden Jeen Annes te Lippenhuizen en Jeen Tjeerds te Terwispel aangesteld als haar voogden.

 

18.          Wijbe Tjeerds

Geboorteplaats                   :                             

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Fettjen Jans        

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen:

 

1. Jeen Wijbes  Geb. ca. 1747  Ged.  08-11-1761

2. Hendrik Wijbes  Geb. ca. 1755  Ged.  08-11-1761

3. Elske Wijbes (9)  Geb. ca. 1757  Ged.  08-11-1761

 

 

19.          Fettjen Jans

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Wijbe Tjeerds     

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Wijbe Tjeerds (18)

 

 


20.          Sierd Oedzes

Geboorteplaats                   :               Lippenhuizen

Geboortedatum                  :               ca. 1718

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Partner                                  :               Jeltje Jacobs      

Huwelijksplaats                  :               n.v.t.       

Huwelijksdatum                 :               n.v.t.       

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

1. Jelke Sierds  Geb. ca. 1740

2. Oeds Sierd  (10)   Geb. voor 1748   Overl.  17-08-1811 te Kortezwaag

3. Fokjen Sierds  Geb. eind april 1748  Ged. 05-05-1748 te Kortezwaag

4. Jacob Sierds  Geb. 26-03-1750  Ged.  29-03-1750  te Kortezwaag   Overl.  voor 04-04-1751

5. Jacob Sierds  Geb. 04-04-1751  Ged.  08-04-1751 te Kortezwaag

6. Hiltje Sierds  Geb. 01-02-1754  Ged.  03-02-1752 te Kortezwaag

 

21.          Jeltje Jacobs

Geboorteplaats                   :               Lippenhuizen      

Geboortedatum                  :               ca. 1721

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :              

Partner                                  :               Sierd Oedzes      

Huwelijksplaats                  :               n.v.t.       

Huwelijksdatum                 :               n.v.t.

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Sierd Oedzes (20)

 

 

22.          Otte Sijtses

Geboorteplaats                   :                             

Geboortedatum                  :               ca. 1720

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :              

Huwelijkspartner                :               Antje Willems

Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               06-06-1751

Overlijdensdatum               :               na  augustus 1762

 

Kinderen:

 

1. Fimke Ottes (11) Geb. 28-02-1752  Ged.  12-03-1752

2. Sytse Ottes  Geb. ca. 07-01-1756  Ged.  14-11-1756 

                3. Willem Ottes  Geb. ca. 20-03-1760  Ged.  21-04-1760

                4. Meintje Ottes  Geb. ca. 15-04-1763  Ged.  21-04-1760

               

                Bijzonderheden:

Ten tijde van hun huwelijk woonde Otte in Terwispel en Antje in Lippenhuizen

 

23.          Antje Willems

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Otte Sijtses         

Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               06-06-1751

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen                              :               zie Otte Sijtses (22)

 

24.          Ate Jaspers       

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Eltjen Roels        

Huwelijksplaats                  :

Huwelijksdatum                 :

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen:

 

1. Titje  Ged. 19-10-1732 te Hoornsterzwaag

2. Hendrik  (12) Ged.  14-02-1737 te Hoornsterzwaag 

3. Loltje  Ged.  10-04-1740 te Hoornsterzwaag

4. Roel  Ged.  09-06-1743 te Hoornsterzwaag 

5. Antje  Ged. 26-12-1746 te Hoornsterzwaag

 

Bijzonderheden:

Hij heeft samen met z’n vrouw Eltjen Roels op 7 februari 1736 openbare belijdenis Gedaan in N.H. Kerk in Hoornsterzwaag.

 

25.          Eltjen Roels

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Ate Jaspers         

Huwelijksplaats                  :

Huwelijksdatum                 :

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen                              :               zie Ate Jaspers (24)

 

28.            Sjoerd Sakes

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Elizabeth (Lysbeth)  Hendriks        

Huwelijksplaats                  :               Heerenveen        

Huwelijksdatum                 :               20-04-1760

Overlijdensdatum               :               tussen 22-05-1795 en 1826

 

Kinderen:

 

1. Hendrik Sjoerds  Ged. 18-10-1761 te Heerenveen  Overl. 13-02-1845 te Gorredijk

2. Sake Sjoerds (14)  Ged. 01-04-1764 te Gorredijk 

3. Tabe Sjoerds  Ged. 16-03-1766  te Goredijk    Overl. 31-05-1826 te Heerenveen

4. Minne Sjoerds  Ged. 10-04-1768 te Gorredijk   Overl. 30-03-1847 te Drachten

5. Antje Sjoerds  Geb. 20-06-1772  Ged.  05-07-1772 te Gorredijk

                6. Cornelia Sjoerds  Geb. 24-10-1774   Ged. 13-11-1774 te Gorredijk 

                7. Jacob Sjoerds  Geb. 14-09-1779   Ged. 03-10-1779 te Gorredijk

 

                Bijzonderheden:

Ten tijde van het huwelijk woonde Sjoerd Sakes in Heerenwal. Dat is dat deel van Haskerland, dat werd Geduid als liggend  ‘westelijk van de Heeresloot’.

Hendrik Sjoerds (1) was, blijkens zijn Overlijdensakte, zilversmid en Tabe Sjoerds (3) was koopman.

 

29.          Elizabeth  (Lysbeth) Hendriks

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Sjoerd Sakes

Huwelijksplaats                  :               Heerenveen

Huwelijksdatum                 :               20-04-1760

Overlijdensdatum               :               Begraven op 22-05-1795 te Gorredijk

 

Kinderen                              :               zie Sjoerd Sakes (28)

 

                Bijzonderheden:

                Ten tijde van het huwelijk woonde Lysbeth Henderiks in Heerenveen.

 

30.          Bartel Barteles

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :              

Huwelijkspartner                :               Martien Sijbes    

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :               28-10-1753

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen:

 

1. Bartel  Ged. 01-09-1754 te Oudeschoot 

2. Yke Bartels (15) Ged.  21-02-1768 te Oudeschoot

 

Bijzonderheden:

Ten tijde van hun huwelijk woonde Bartel Barteles in Haskerhorne en Martien Sijbes in Rottum

 

31.          Martien Sijbes

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Bartel Barteles   

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :               28-10-1753

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen                              :               zie Bartel Barteles (30)

 

Generatie VI

 

34.          Wijbe Wijtses

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Trijn Roels

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

                Overlijdensdatum               :               circa 1728

 

Kinderen:

 

1. Vroukje Wijbes (17)  Geb. ca. 1715

 

35.          Trijn Roels

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Wijbe Wijtses

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

                Overlijdensdatum               :               circa 1728

 

Kinderen                              :               zie Wijbe Wijtses (34)

 

 

40.           Oeds Girbes

Geboorteplaats                   :               Lippenhuizen

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Partner                                  :               Hielkje Sytses

Huwelijksplaats                  :               n.v.t.

Huwelijksdatum                 :               n.v.t.

                Overlijdensdatum               :               voor 1748

 

Kinderen:

 

1. Foekje Oedses  Geb.  ca. 1712 te Lippenhuizen

2. Hiltje Oedses  Geb. ca. 1714 te Lippenhuizen 

3. Binne Oedses  Geb. ca. 1715 te Lippenhuizen

4. Girbe Oedses  Geb. ca. 1716 te Lippenhuizen

5. Sierd Oedses (20)   Geb. ca. 1718 te Lippenhuizen

6. Oeds Oedses   Geb. ca. 1722 te Lippenhuizen

 

 

41.           Hielkje Sytses

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Partner                                  :               Oeds Girbes

Huwelijksplaats                  :               n.v.t.

Huwelijksdatum                 :               n.v.t.

                Overlijdensdatum                              :              

 

Kinderen                              :               zie Oeds Girbes (40)

 

 

44.            Sijtse Ottes

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :               ca. 1685

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :               Boer te Terwispel

Huwelijkspartner                :               1.            Aukje Baukes

                                                               2.            Fimke Cornelis

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :               1.            Ca. 1710

                                                               2.            ca. 1720

                Overlijdensdatum               :               tussen febr. 1752 en maart 1755

 

Kinderen:

 

Ad 1 :

1. Bauke Sijtses  Geb. ca. 1710   Overl.  na 1768

 

Ad 2 :

1. Wijtse Sijtses  Geb. ca. 1720 te Terwispel

2. Otte Sijtses (22) Geb. ca. 1720 te Terwispel

3. Wijbe Wijtses  Geb. ca. 1720 te Terwispel

 

 

45.           Fimke Cornelis

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Sijtse Ottes

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :               ca. 1720

                Overlijdensdatum               :               na 1755

 

Kinderen                              :               zie Sijtse Ottes (44)