Kwartierstaat van Wytze Wijnstra

 

Voor het laatst bijgewerkt op 05-01-2003

Reacties: jdevos53@home.nl

 

Voor kwartierschema’s: Klik hier

 

Generatie I

 

1.              Wytze Wijnstra

                Geboorteplaats                   :               Hemrik

                Geboortedatum                  :               20-09-1864

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               arbeider

                Huwelijkspartner                :               Tjitske Wiegersma

                Huwelijksplaats                  :               Opsterland

                Huwelijksdatum                 :               01-04-1892

                Overlijdensdatum               :               14-07-1930 te Groningen

 

Kinderen:

               

1. Aize Wijnstra  Geb. 03-06-1893 te Wijnjeterp   Overl.  19-05-1945)

2. Anna Wijnstra   Geb. 15-10-1894 te Opsterland 

3. Grietje Wijnstra   Geb. 10-01-1897 te Opsterland 

               

                Bijzonderheden:

Wijtze Wijnstra is in dienst van de Nationale Militie geweest van 14 mei 1884 tot 30 april 1891.

 

Generatie II

 

2.               Aize Jans Wijnstra

                Geboorteplaats                   :               Hemrik

                Geboortedatum                  :               29-09-1833

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               arbeider/boerenknecht

                Huwelijkspartner                :               Grietje Wytzes de Vries

                Huwelijksplaats                  :               Opsterland

                Huwelijksdatum                 :               09-05-1861

                Overlijdensdatum               :               08-02-1902 te Opsterland                              

 

Kinderen:

 

1. Jan Wijnstra  Geb. 01-09-1862 te Hemrik    Overl.  04-01-1900, begraven te Lippenhuizen 

2. Wijtze Wijnstra (1)   Geb. 20-09-1864 te Hemrik     Overl.  14-07-1930 te Groningen

3. Hendrik Wijnstra   Geb. 05-03-1867 te Opsterland 

4. Antje Wijnstra   Geb. 20-11-1869 te Opsterland 

5. Jilt Wijnstra   Geb. 26-02-1873 te Opsterland 

6. N.N. (levenloos kind)   28-06-1875 te Opsterland

7. Albertje Wijnstra   Geb. 10-03-1877 te Opsterland 

 

                Bijzonderheden:

Aize Jans Wijnstra is niet in dienst geweest (loting 1852 en niet opgeroepen). Hij kon waarschijnlijk niet schrijven, omdat z’n handtekening met een kruisje werd gezet.

Bij de huwelijkse bijlagen van het huwelijk met Grietje Wytzes de Vries zit tevens een Certificaat van Onvermogen. Zij konden wegens ‘hunne behoeftige omstandigheden niet de kosten betalen, welke zouden vallen op de bewijsstukken, die bij de voltrekking van het door hun voorgenomen huwelijk vereischt worden’. Het certificaat werd afgegeven door de burgemeester van Opsterland en er werd getuigenis Gedaan door Pieter Doekes Zijlstra, veldwachter, wonende te Lippenhuizen en Siebren de Jong, veldwachter, wonende te Beetsterzwaag (‘zijnde van competenten ouderdom en bij ons bekend als geloof verdienende personen’).

 

3.              Grietje Wytzes de Vries

                Geboorteplaats                   :               Lippenhuizen

                Geboortedatum                  :               16-12-1834

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                         :

                Beroep                                  :               dienstmeid

                Huwelijkspartner                :               Aize Jans Wijnstra

                Huwelijksplaats                  :               Opsterland

                Huwelijksdatum                 :               09-05-1861

                Overlijdensdatum               :               06-12-1901 te Hemrik

 

Kinderen                              :               zie Wijtze Wijnstra (nr. 2)

 

Generatie III

 

4.              Jan Jilts Wijnstra

Geboorteplaats                   :               Wijnjeterp

Geboortedatum                  :               30-09-1794

Doopplaats                          :               Wijnjeterp

Doopdatum                         :

Beroep                                  :               arbeider

Huwelijkspartner                :               Albertje Hendriks de Vries

Huwelijksplaats                  :               Opsterland

Huwelijksdatum                 :               22-05-1828

Overlijdensdatum               :               27-06-1860 te Hemrik

 

Kinderen:

 

1. Jilt Jans Wijnstra   Geb. 12-03-1829 te Opsterland       Overl.  17-10-1872 te Opsterland

2. Hendrik Jans Wijnstra    Geb. 13-06-1830 te Opsterland     Overl.  07-09-1891 te Opsterland

3. Neeltje Jans Wijnstra     Geb. 02-06-1832 te Opsterland    Overl.  09-01-1858 te Opsterland

4. Aize Jans Wijnstra (2)  Geb. 29-09-1833 te Hemrik    Overl.  08-02-1902 te Opsterland

5. Fokke Jans Wijnstra   Geb. 09-05-1836 te Opsterland 

               

                Bijzonderheden:

Jan Jilts Wijnstra is niet in dienst geweest (niet opgeroepen). Er is bij z’n ‘keuring’ wel een signalement opgemaakt:

Lengte                   :1 el en 710 St.

Aangezigt              :ovaal

Voorhoofd             :rond

Oogen                   :blaauw

Wenkbrouwen     :blond   

 

5.              Albertje Hendriks de Vries

Geboorteplaats                   :               Lippenhuizen

Geboortedatum                  :               31-08-1797

Doopplaats                          :               Lippenhuizen

Doopdatum                         :               20 of 28-09-1797

Beroep                                  :               arbeidster

Huwelijkspartner                :               Jan Jilts Wijnstra

Huwelijksplaats                  :               Opsterland

Huwelijksdatum                 :               22-05-1828

Overlijdensdatum               :               23-03-1871 te Opsterland               

 

Kinderen                              :               zie Jan Jilts Wijnstra (nr.4)

 

6.              Wijtze Jans de Vries

Geboorteplaats                   :               Terwispel            

Geboortedatum                  :               06-12-1799

Doopplaats                          :               Lippenhuizen

Doopdatum                         :               19-01-1800

Beroep                                  :               koemelker

Huwelijkspartner                :               Antje Roels Westra

Huwelijksplaats                  :               Smallingerland

Huwelijksdatum                 :               03-05-1823

Overlijdensdatum               :               09-10-1857 te Lippenhuizen

 

Kinderen:

 

1. Grietje Wytzes de Vries(3)    Geb. 16-12-1834 te Lippenhuizen

 

 

7.              Antje Roels Westra

Geboorteplaats                   :               Oudega

Geboortedatum                  :               februari 1799

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :               niet Gedoopt

Beroep                                  :               dienstmaagd te Boornbergum

Huwelijkspartner                :               Wijtze Jans de Vries

Huwelijksplaats                  :               Smallingerland

Huwelijksdatum                 :               03-05-1823

Overlijdensdatum               :               13-01-1871 te Nieuwehorne

 

Kinderen                              :               zie Wijtze Jans de Vries 6)

 

                Bijzonderheden:

Antje Roels Westra is niet Gedoopt en zij kon dus geen Geboorteacte Overleggen. Er is daarom een ‘Acte van Bekendheid’ opgemaakt door de rechtbank te Heerenveen.

Een zestal getuigen hebben daarbij verklaard dat zij in februari 1799 in Oudega is Geboren.

 

Generatie IV

 

8.            Jilt Geerts Wijnstra

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :               04-08-1754

Beroep                                  :               boer

Huwelijkspartner                :               Janke Hepkes

Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

Huwelijksdatum                 :               19-01-1781

Overlijdensdatum               :               09-07-1829 te Wijnjeterp

 

Kinderen:

 

1. Abeltje Wijnstra    Geb. 13-02-1781 te Sparjebert     Ged.  25-03-1781           Overl.  14-01-1868 te Hemrik

                2. Hibke Wijnstra    Geb. 15-11-1783 te Klein Sparjebert     Ged. 14-12-1783      Overl.  20-07-1818 te Opsterland

3. Geert Wijnstra    Geb. 23-05-1786 te Sparjebert    Ged.  18-06-1786      Overl.  29-06-1839 te Opsterland

4. Aise Wijnstra    Geb. 24-02-1789 te Sparjebert      Ged.  22-03-1789  

5. Roelke Wijnstra   Geb. 30-10-1790 te Sparjebert     Ged.  27-11-1791

6. Jan Wijnstra (4)    Geb. 30-09-1794  te Wijnjeterp    Ged.  02-11-1794     Overl. 27-06-1860

7. Douwe Wijnstra   Geb. ongeveer 1798  

8. Hindrik Wijnstra    Geb. 24-02-1800 te Wijnjeterp      Ged.  16-03-1800       Overl.  22-08-1867 te Opsterland

 

                Bijzonderheden:

Jilt Geerts neemt in 1812/1813 de familienaam ‘Wijnstra’ aan. Tevens voor 7 kinderen. Hij woonde in de mairie ‘Lippenhuizen’, in het dorp Wijnjeterp (folionummer 12v).

                Ten tijde van z’n Overlijden woonde hij in het huis nr. 62 te Wijnjeterp.

In 1812/1813 was zoon Aise ‘in Keizersdienst ter Zee’ en woonde dochter Ebeltje in Hemrik.

Ten tijde van het huwelijk woonden beiden in Wijnjeterp.

 

9.            Janke Hepkes

Geboorteplaats                   :               Wijnjeterp

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :               Wijnjeterp

Doopdatum                         :               begin juni 1758

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Jilt Geerts Wijnstra

Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

Huwelijksdatum                 :               19-01-1781

Overlijdensdatum               :               12-11-1836 te Hemrik, huisnr. 63

 

Kinderen                              :               zie Jilt Geerts Wijnstra (nr 8)

 

 

10.          Hendrik Klazes de Vries

                Geboorteplaats                   :              

                Geboortedatum                  :              

                Doopplaats                          :               Langezwaag

                Doopdatum                         :               02-11-1755

                Beroep                                  :               arbeider

                Huwelijkspartner                :               Neeltje Fokkes

                Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

                Huwelijksdatum                 :               01-04-1781

                Overlijdensdatum               :               29-06-1841 te Hemrik, huisnr. 38

 

                Kinderen:

 

                1.  Klaas               Geb. 21-03-1782                                Ged.  14-04-1782 te Lippenhuizen  

                2.  Fokke               Geb. 10-11-1783                Ged.  16-11-1783 te Hemrik  

                3.  Loltje                Geb. 09-05-1785                Ged.  29-05-1785 te Hemrik 

4.  Maaijke            Geb. 23-10-1786                Ged.  26-11-1786 te Hemrik            Overl.  voor 03-11-1792

                5.  Tjerk                 Geb. 20-02-1788                Ged.  16-03-1788 te Hemrik  

                6.  Jan                   Geb. 30-08-1789                Ged.  04-10-1789 te Hemrik 

                7.  Sijger               Geb. 21-02-1791                Ged.  06-03-1791 te Hemrik

                8.  Maaijke            Geb. 03-11-1792                Ged.  25-11-1792 te Hemrik

                9.  Evert                 Geb. 27-09-1794                Ged.  26-10-1794 te Hemrik  

                10.Anne                Geb. 31-03-1796                Ged.  24-09-1796 te Hemrik  

                11.Albertje (5)     Geb. 31-08-1797                Ged.  24-09-1797 te Hemrik 

                12.Janke               Geb. 01-07-1799                Ged.  28-07-1799 te Hemrik

                13.Reinder           Geb. 14-09-1800                Ged.  12-10-1800 te Hemrik

                14.Engbert           Geb. 02-08-1802                Ged.  15-08-1802 te Hemrik

               

                Bijzonderheden:

Hendrik Klazes nam in 1811/1812 de familienaam ‘de Vries’ aan. Hij woonde toen in de Hemrik. Hij deed dit tevens voor z’n kinderen. Klaas woonde toen in Wijnjeterp, Jan in Boornbergum, Evert en Jan in Wijnjeterp en Maaike in Lippenhuizen.

Ten tijde van hun huwelijk woonde Hendrik Clases in Hemrik en Neeltje Fokkes in Lippenhuizen.

 

11.          Neeltje Fokkes

                Geboorteplaats                   :               Hemrik

                Geboortedatum                  :               eind december 1760

                Doopplaats                          :               Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik

                Doopdatum                         :               04-01-1761

                Beroep                                  :               winkeliersche

                Huwelijkspartner                :               Hendrik Klazes de Vries

                Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

                Huwelijksdatum                 :               01-04-1781

                Overlijdensdatum               :               20-04-1842 te Hemrik, huisnr. 39

 

                Kinderen                              :               zie Hendrik Klazes de Vries (10)

 

12.           Jan Rienks de Vries

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :               25-01-1767

Doopplaats                          :               Kortezwaag

Doopdatum                         :               01-03-1767

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Wijtske Tjeerds

Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               08-05-1796

Overlijdensdatum               :               17-10-1847 te Lippenhuizen, huisnr. 106

 

Kinderen:

 

1. Antje Jans                        Geb. 13-12-1797                Ged.  07-01-1798  te Terwispel  

2. Wijtse Jans (6)              Geb. 06-12-1799                Ged.  19-01-1800 te Terwispel       Overl. 09-10-1857 te Lippenhuizen

 

Bijzonderheden:

Jan Rienks nam in 1811/1812 de familienaam ‘de Vries’ aan. Hij woonde toen in Lippenhuizen. Hij deed dit tevens voor z’n twee kinderen. Wijtse woonde toen in Boornbergum en Antje in Lippenhuizen.

Ten tijde van het huwelijk woonde Jan Rienks in Lippenhuizen en Wijtske Tjeerds in Terwispel.

 

13.            Wijtske Tjeerds

Geboorteplaats                   :

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Jan Rienks de Vries

Huwelijksplaats                  :               Lippenhuizen

Huwelijksdatum                 :               08-05-1796

Overlijdensdatum               :               tussen 06-12-1799 en 19-01-1800

 

Kinderen                              :               zie Jan Rienks de Vries (12)

 

 

14.          Roel Wieger Westra

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :               15-09-1772

Doopplaats                          :               Oudega

Doopdatum                         :               04-10-1772

Beroep                                  :               soldaat bij het Depot van het 1-ste batallion Infanterie Nationale

                                                               Militie

Huwelijkspartner                :               Baukjen Sakes Wagenaar

Huwelijksplaats                  :               Nijega

Huwelijksdatum                 :               05-11-1797

Overlijdensdatum               :               14-05-1816 in het Hospitaal te Groningen

 

Kinderen:

 

1. Antje Westra (7)                            Geb. febr. 1799 te Oudega

2. Iemkjen Westra                              Geb. ongeveer 1803  

3. Grietje Westra                                Geb. ongeveer 1808 

 

                Bijzonderheden:

Bij de naam-aanneming in 1811/1812 woonde Roel Wiegers Westra op Oudega nr. 11. Hij was toen reeds gescheiden van Baukjen Sakes Wagenaar. Die woonde n.l. in 1811/1812 op Oudega nr. 53.

 

15.          Baukjen Sakes Wagenaar

Geboorteplaats                   :               Oudega

Geboortedatum                  :               ongeveer 1766

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Roel Wiegers Westra

Huwelijksplaats                  :               Nijega

Huwelijksdatum                 :               05-11-1797

Overlijdensdatum               :               19-05-1814 te N53 te Oudega

 

Kinderen                              :               zie Roel Wiegers Westra (14)

Baukjen Sakes had ook nog een kind ‘in onecht Geboren’, n.l. Libbe Johannes. Die is ongeveer in 1795 Geboren.

 

                Bijzonderheden:

Baukjen Sakes nam in 1811/1812 de familienaam ‘Wagenaar’ aan. Ze woonde toen op Oudega nr. 53. Ze was toen reeds ‘verlaten’ door Roel Wiegers Westra.  De kinderen woonden na de scheiding bij hun moeder.

 

Generatie V

 

16.           Geert Hendriks

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :                                    

                Doopdatum                          :                                    

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :                           Antje Jans

                Huwelijksplaats                  :              Wijnjeterp   

                Huwelijksdatum                   :             27-08-1752

                Overlijdensdatum               :                       

               

                Kinderen:

               

                1. Hendrik  Geerts   Ged.  31-05-1753

2. Jilt Geerts  (8)  Ged. 04-08-1754                 Overl.  09-07-1829 te Wijnjeterp)

3. Aaltjen Geerts  Ged.  07-03-1756 te Wijnjeterp

4. Antjen Geerts   Ged. 31-08-1757 te Wijnjeterp

 

                Bijzonderheden:

                Ten tijde van hun huwelijk woonde Geert Hendriks in Duurswoude en Antje Jans in Wijnjeterp.

 

17.            Antje Jans

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :              Geert Hendriks

                Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

                Huwelijksdatum                  :               27-08-1752

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Geert Hendriks (16)

 

18.           Hepke Tieses

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :               16-07-1709

                Doopplaats                          :               Wijnjeterp

                Doopdatum                          :               augustus 1709

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Roelke Hillebrants

                Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

                Huwelijksdatum                  :               1744

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen:

               

1. Sytske Hepkes  Ged.  28-08-1744

2. Tijsse Hepkes  Ged.  17-07-1746

3. Douwe Hepkes  Ged.  19-01-1749

4. Trintje Hepkes  Ged.  31-01-1751

5. Hiltje Hepkes  Ged.  23-09-1753

6. Heltjen Hepkes  Ged.  29-06-1755 te Wijnjeterp

7. Janke Hepkes (9)  Ged. begin juni 1758 te Wijnjeterp          Overl.  12-11-1836 te Hemrik

 

 

19.           Roelke Hillebrants

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :               Wijnjeterp

                Doopdatum                          :               18-06-1719

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Hepke Tieses

                Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

                Huwelijksdatum                  :               1744

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Hepke Tieses (18)

 

 

20.           Klaas Siegers

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :               Langezwaag

                Doopdatum                          :               27-02-1724

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Maaike Hendriks

                Huwelijksplaats                  :               Langezwaag                                                                                                   

                Huwelijksdatum                  :               07-04-1749

                Overlijdensdatum               :              

               

                Kinderen:

               

1. Wijpkjen Klazes  Ged.  16-05-1751 te Langezwaag

2. Sijger Klazes  Ged.  12-11-1752 te Langezwaag 

3. Hendrik Klazes (10)  Ged. 02-11-1755 te Langezwaag          Overl.  29-06-1841 te Hemrik

 

                Bijzonderheden:

                Ten tijde van hun huwelijk woonde Klaas Siegers in Langezwaag en Maaike Hendriks in Kortezwaag.

 

21.            Maaike Hendriks

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Klaas Siegers

                Huwelijksplaats                  :               Langezwaag

                Huwelijksdatum                  :              07-04-1749

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Klaas Siegers (20)

 

 

22.           Fokke Everts

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Loltje

                Huwelijksplaats                  :              

                Huwelijksdatum                  :              

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen:

               

1. Neeltje Fokkes  (11)  Ged. 04-01-1761 te Hemrik     Overl.  20-04-1842  te Hemrik)

 

 

23.           Loltje

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Fokke Everts

                Huwelijksplaats                  :              

                Huwelijksdatum                  :              

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Fokke Everts (22)

 

24.           Rienk Aukes

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Antje Hendriks

                Huwelijksplaats                  :              

                Huwelijksdatum                  :              

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen:

               

1. N.N.   Geb. ca. 17-11-1761    Ged. 13-12-1761 te Kortezwaag

2. Auke Rienks  Ged. 13-05-1764 te Kortezwaag

3. Jan Rienks (13)  Geb  25-01-1767    Ged.  01-03-1767 te Kortezwaag      Overl. 17-10-1847 te Lippenhuizen)

4. Hendrik Rienks   Geb. ca. 19-10-1769     Ged.  12-11-1769 te Kortezwaag 

 

 

25.          Antje Hendriks

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Rienk Aukes

                Huwelijksplaats                  :              

                Huwelijksdatum                  :              

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Rienk Aukes (24)

 

28.           Wieger Roels

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Ymkje Wijtses

                Huwelijksplaats                  :               Oudega

                Huwelijksdatum                  :               22-05-1768

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen:

               

1. Roel Wiegers  Ged. 29-07-1770 te Oudega    Overl.  voor 15-09-1772

2. Roel Wiegers (14)  Geb. 15-09-1772   Ged.  04-10-1772 te Oudega     Overl.  14-05-1816 te Groningen)

3. Tjimkje Wiegers   Geb. 17-03-1774   Ged.  10-04-1774 te Oudega

4. Wijtze Wiegers  Geb. 12-03-1776    Ged.  31-03-1776 te Oudega 

5. Wypkjen Wiegers  Geb. 26-10-1780  Ged.  19-11-1780 te Oudega 

 

Bijzonderheden:

Ten tijde van hun huwelijk woonde Wieger Roels in Oudega en Ymkje Wijtzes in Grouw.

 

 

29.           Ymkje Wijtses

Geboorteplaats                   :

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :              

                Doopdatum                          :              

                Beroep                                  :

                Huwelijkspartner                :               Wieger Roels

                Huwelijksplaats                  :               Oudega

                Huwelijksdatum                  :               22-05-1768

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Wieger Roels (28)

 

30.          Sake Teijes

                Geboorteplaats                   :              

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                          :

                Beroep                                  :               arbeider

                Huwelijkspartner                :               Antje Jans

                Huwelijksplaats                  :               Oudega

                Huwelijksdatum                  :               02-10-1758

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen:

               

1. Baukjen Sakes Wagenaar (15)  Geb. ongeveer 1766 te Oudega   Overl. 19-05-1814 te Oudega)

 

                Bijzonderheden:

                Ten tijde van hun huwelijk woonde Sake Teijes in Oudega en Antje Jans in Nijega.

 

31.           Antje Jans

Geboorteplaats                   :              

                Geboortedatum                   :

                Doopplaats                          :

                Doopdatum                          :

                Beroep                                  :               arbeider

                Huwelijkspartner                :               Sake Teijes

                Huwelijksplaats                  :               Oudega      

                Huwelijksdatum                  :               02-10-1758

                Overlijdensdatum               :

               

                Kinderen                               :               zie Sake Teijes (30)

 

Generatie VI

 

36.           Ties Hepkes

Geboorteplaats                   :                                             

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Trijntje Jans

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

                1. Hepke Tieses (18)  Geb. 16-07-1709   Ged.  augustus 1709 te Wijnjeterp

                2. Aijse Tieses   Ged. augustus 1712 te Wijnjeterp   Overl. voor 08-12-1713

                3. Aijse Tieses   Ged. 08-12-1713 te Wijnjeterp

 

37.           Trijntje Jans

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Ties Hepkes

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Ties Hepkes (36)

 

 

38.           Hillebrand Jans

Geboorteplaats                   :                                             

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :               (huisman)

Huwelijkspartner                :               Doutzen Hoites

Huwelijksplaats                  :               Wijnjeterp

Huwelijksdatum                 :               juni 1705

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

                1. Folkert Hillebrants   Ged. 24-10-1706

                2. Hoite Hillebrants   Ged. augustus 1711 te Wijnjeterp   Overl. voor  januari 1713

                3. Hoite Hillebrants   Ged.  januari 1713 te Wijnjeterp

                4. Roelke Hillebrants (19)  Ged. 18-06-1719 te Wijnjeterp

                5. Hijlcke Hillebrants   Ged. 22-11-1722

 

39.          Doutzen Hoites

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :

Doopdatum                         :

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Hillebrand Jans

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Hillebrand Jans (38)

 

 

40.          Sieger Jans

Geboorteplaats                   :                                             

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Geiske Jans

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

1. Klaas Siegers (20)  Ged. 27-02-1724 te Langezwaag

2. Jan Siegers   Ged. 23-12-1725 te Langezwaag

3. Reinder Siegers   Ged.  23-10-1729 te Langezwaag

4. Anne Siegers   Ged.  07-10-1731 te Langezwaag

5. Trijntje Siegers   Ged. 28-02-1734 te Langezwaag

 

 

41.           Geiske Jans

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :               Kortezwaag

Doopdatum                         :               29-03-1695

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Sieger Jans

Huwelijksplaats                  :

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Sieger Jans (40)

 

 

56.           Roel Wiegers

Geboorteplaats                   :                                             

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Tjemkjen Tjeerds

Huwelijksplaats                  :               Oudega

Huwelijksdatum                 :               01-05-1739

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen:

 

1.       Wieger Roels (28)

 

Bijzonderheden :

Ten tijde van hun huwelijk woonden Roel Wiegers en Tjemkjen Tjeerds beiden in Oudega.

 

 

57.           Tjemkjen Tjeerds

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Roel Wiegers

Huwelijksplaats                  :               Oudega

Huwelijksdatum                 :               01-05-1739

Overlijdensdatum               :

 

Kinderen                              :               zie Roel Wiegers (56)

 

Generatie VII

 

82.           Jan Cornelis

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :              

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :              

Huwelijkspartner                :               Saak Bruchts

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen:

 

1. Geiske Jans (41)  Ged. 29-03-1695 te Kortezwaag

                   2. Brucht Jans   Ged. 29-03-1695 te Kortezwaag

               3. Hiltie Jans  Ged. 29-03-1695 te Kortezwaag

4.Cornelis Jans   Ged. 29-03-1695 te Kortezwaag

 

 

83.           Saak Bruchts

Geboorteplaats                   :              

Geboortedatum                  :

Doopplaats                          :              

Doopdatum                         :              

Beroep                                  :

Huwelijkspartner                :               Jan Cornelis

Huwelijksplaats                  :              

Huwelijksdatum                 :              

Overlijdensdatum               :              

 

Kinderen                              :               zie Jan Cornelis (82)