Exploring new ways to live without oil
Oct
21

2008

In het programma Tegenlicht zag ik een interessante documentaire over zonne-energie, waarin goed te zien is dat technologie en zonne-energie hand in hand gaan. Met name in Duitsland en Denemarken is men al zo ver gevorderd dat ik me afvraag waarom niet in Nederland? Heeft allemaal te maken met politiek en ook geld of misschien nog niet echt het nut ervan willen zien. Na het zien va de uitzending ben ik er toch van overtuigd dat we aan de vooravond zitten van een nieuwe energie-revolutie. Conventionele energie zal het langzaam maar zeker moeten afleggen tegen zonne-energie.

Feb
2

2008

Hoorde deze week van de Minister van Economische Zaken dat er subsidie aangevraagd kan worden voor solar panelen. Voor een gemiddelde dakbedekking van een huis zouden de kosten 10.000 tot 15.000 euro kunnen bedragen. Dit bedrag zou in 15 jaar terugverdiend kunnen worden. Dit wetsvoorstel zou eerst door de 2e Kamer goedgekeurd moeten worden, maar ik vermoed dat dit wel snor zit.

DEC
30

2007

We zitten inmiddels aan de vooravond van 2008. Ben er nu wel van overtuigd dat renewables het zullen maken, wereldwijd welteverstaan. Zelfs de chinezen doen er alles aan om hun imago van grote vervuilers de das om te doen. Ze moeten wel want ook de Olympische Spelen staan voor de deur en hen is alles aan gelegen een zo goed mogelijke indruk naar de buitenwereld af te geven. Tot aan het niet spugen en boeren toe! Los ervan hun niet te stillen dorst naar energie noopte hen miljarden in (nog) te exploiteren grondstoffen van Afrika te stoppen. Dus geloof ik dat in 2008 verdere investeringen in alternatieve energie aanzienlijk zullen stijgen over de hele wereld. De techniek in het opsporen en vinden van energie in de bodem is ook aanzienlijk verbeterd. Ik las elders dat bijv. ook Polen wat te bieden heeft. Duurzaamheid is het modewoord geworden en de media springt hier ook bovenop. Je kunt geen krant openslaan of de tv aanzetten, er is altijd wel een artikel of programma waar de groene bewustwording nog even wordt gekieteld.

Een bank als ABNAMRO speelt ook in op de vraag naar dit soort aandelen met het energy certificaat, de AAB RENEW ENERGY, koers op 13 April 2007) 14,08 euro. Staat nu aanmerkelijk hoger! Dit jaar heeft deze zelfde bank een nieuwe loot aan haar solar ambities toegevoegd: AAB Zonne Certificaat. Denk dat het met dit certificaat wel goed zit. Er is een enorm aanbod aan fondsen in deze sector, er zitten goede maar ook bagger tussen. Buiten dat is het ook een behoorlijke volatiele sector. Bij Morningstar is een gedegen stukje over alternatieve energie te lezen.

Tot slot, ik vond nog een opmerkelijk verhaal van een nederlander, die in 2003 - nog niet zo lang geleden eigenlijk - het al zag zitten met zonne-energie en hoe deze ex-Shell topman na heel wat strubbelingen zijn bedrijf florerend kreeg. Lees meer.

JUL
7

2007

Wereldwijde aftrap campagne klimaatbeheersing door Al Gore. Tja, allemaal leuk en aardig en iedereen is het er wel over eens dat er iets moet gebeuren (alhoewel heeft de natuur niet haar eigen wetten, en heeft de mens zich willens en wetens zich hier niet aan aan te passen?) maar zodra de portemonnaie getrokken moet worden is niemand thuis. Bewustwording, daar gaat het in feite om. Zie ook interview met Al Gore, de grote initiator van dit gigantisch project.

Toch ziet prof Jepma weinig brood in windenergie, waar Nederland komende jaren substantieel op wil inzetten, getuige de recente opening van windmolens door prins Willem Alexander. Het is zwaar gesubsidieerd (gewoon duur dus) en voor zover ik weet is het buitenland (o.a. Duitsland (wereldleider in deze sector) en Denemarken) al veel verder met deze vorm van energie.

Sinds de presentatie van Al Gore over de CO2 uitstoot en dus het broeikaseffect, vroeg ik me af welke bedrijven zich nu inzetten voor alternatieve energie. Mensen zijn mede hierdoor toch milieubewuster geworden, ik betrap me er zelf ook op, ook al is het om mijn energierekening naar beneden bij te stellen. Ik geloof dan ook dat deze sector komende jaren een hoge vlucht zal nemen mede op basis van de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen voor het milieu, kortom de wereld is naarstig op zoek naar alternatieve grondstoffen. Er zijn zoveel soorten, bijv. alternatieve energie opwekken uit suiker, mais, de zon, koolzaad, wind, water enz. En wat te denken over het ondanks de bekende redenen omstreden uranium, waar weer belangstelling voor is? Kijkend naar de toekomst is men ervan overtuigd dat de oliereserves zo onderhand op raken. Los hiervan wil men in het Westen voor de olie en gas niet teveel afhankelijk worden van Rusland (Putin) met zijn enorme voorraden olie- en gasvelden en kort lontjes regio's als het Midden Oosten. Nederland is bijv. al voor een groot deel afhankelijk van energievoorziening door Rusland, een land waarvan je je mag afvragen of het democratisch proces verloopt zoals men zich dit in het Westen voorstelt. Geen prettig idee, deze man krijgt er alleen maar nog meer praatjes door...!