Huwelijksakte Jacobus van den Broek en Neeltje van den Berg

   In het jaar achttienhonderdvijftien den agtentwintigsten der maand julij des avonds om zes uren is voor ons vice burgemeester der Gemeente van Leersum gecompareerd

   Jacobus van den Broek oud vierentwintig jaren, metselaar wonende alhier, zoon van Dirk van den Broek /overleden/ en Jannigje van Ginkel wonende alhier, hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende, en

   Neeltje van den Berg oud eenentwintig jaren, dienstmeid wonende te Amerongen, dogter van Jan van den Berg wonende te Elst onder Rhenen, mede hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Claartje van Wakeren

   welke ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor het huis der Gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op zondag den zestienden en de tweede op zondag den drieentwintigsten dezer maand julij des voormiddags om elf uuren alsmede op diezelfde tijden te Amerongen.

   Gene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de stukken alsmede van het 6 hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilde nemen waarop door elk derzelver afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der Wet dat Jacobus van den Broek en Neeltje van den Berg door het huwelijk verbonden zijn waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Bouman oud vijfendertig jaren herbergier wonende te Amerongen, Gerrit van den Broek oud dertig jaren dienstknegt, Tijmen van Alewijk oud tweeenvijftig jaren bakker, Cornelis van de Geer oud tweeendertig jaren tabaksplanter wonende te Leersum, welke deze acte nadat dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend met de contractanten behalve Cornelis van de Geer en Gerrit van den Broek die verklaard hebben niet te kunnen schrijven.

Jacobus van den Broek, Tijmen van Alewijk, Pieter Bouwman