Schokkende beelden... shocking
 
   
 
De animatie laat zien hoe snel Nederland onder water verdwijnt bij een zeespiegelstijging van 30 meter. Een groot deel van Nederland ligt nu al onder de zeespiegel. Polders en andere laaggelegen gebieden worden beschermd door diverse zeeweringen. Een doorbraak van een zeewering zal hoedanook catastrofale gevolgen hebben.