Geboorte Lambert Joseph Cornet

Burgerlijke stand (geboortes)
Groot Hertogdom Luxemburg
District Bastogne
Gemeente BihainUit het register op de geboorte-acten van de gemeente Bihain voor het jaar 6 van de Republique Française is het volgende gehaald:

In het jaar zes van de Republique Française op de 12e frimaire om 7 uur 's morgens is voor mij Henri Joseph Willemotte, gemeente-ambtenaar van de gemeente Bihain, gekozen om de acten bestemd ter constatering van geboortes, huwelijken en overlijdens van de burgers op te maken, in het gemeentehuis verschenen Lambert Cornet, werkman/arbeider/landarbeider, woonachtig in de gemeente Houffalize in Les Petites Tailles, die, geassisteerd door Nicolas Alberty, landbouwer, 57 jaar en Catherine Sevrin/Sivrier, 50 jaar, beiden woonachtig in het kanton in Les Petites Tailles, heeft verklaard aan mij, Henri Joseph Willemotte dat Marie Renard, zijn wettige echtgenote, bevallen is op de 9e dito? om tien uur 's avonds in het huis in Les Petites Tailles van een kind van het mannelijk geslacht dat hij mij gepresenteerd heeft en waaraan hij de voornamen heeft gegeven van Lambert Joseph Cornet. Volgens deze verklaring die de burgers Nicolas Alberty en Catherine Sevrin? verklaard hebben conform te zijn aan de waarheid en aan de presentatie die mij gedaan is van het genoemde kind, heb ik, uit hoofde van de bevoegdheid die mij is gegeven, deze acte opgesteld die Nicolas Alberty en Catherine Sivrin met mij getekend hebben, uitgezonderd Catherine Sevrin (sic) die verklaarde niet te kunnen schrijven, als getuigen, en Lambert Cornet, vader van het kind.
Gedaan in het gemeentehuis van Bihain op dag, maand en jaar zoals voorschreven. Lambert Cornet, Nicolas Alberty, J H. Willemotte, gemeente-ambtenaar.

Afgeleverd voor conforme verzending door ons, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Bihain. Bihain, 25 mei 1829

De burgemeester, J. Pierre

Gezien door ons, President van de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement van Neufchateau, Provincie Luxemburg, voor legalisatie van de handtekening van Mr. Pierre, burgemeester van de gemeente Bihain, hiervoor geplaatst.

Neufchateau, 3 januari 1832?
Voor de voorzitter, die verhinderd is,
…….de rechter
de griffier