Geboorte Bernard Stapper

Gemeente Horst
Geboorte akte nr 72In het jaar achttien honderd vijftig, den veertienden october, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Horst, Hertogdom Limburg, verschenen Jan Stapper, van beroep kuiper, oud twee en dertig jaren, wonende te Horst, dewelke ons heeft aangegeven, dat op de dertienden dezer, ten elf ure des avonds te Horst is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem de … en van Catharina Petronella Detain zijn …..lijken wonende en aan welk kind hij heeft verklaard de voornaam te geven van Bernard.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Herman Janssen, wonende te Horst, van beroep winkelier, oud zes en veertig jaren, en van Gerard Pel…man, van beroep ambtenaar, wonende te Horst, oud vier en veertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de …. En aan de getuigen, hebben zijn met ons geteekend.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Hoffmans.