Geboorte Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff

Burgerlijke Stand Roermond.
Geboorte akte no 89, 16 mei 1845.Het jaar achttienhonderd vijf en veertig, den zestienden mei is voor ons ambtenaar van de Burgerlijken Stand van de gemeente Roermond Hertogdom Limburg, verschenen CHRISTIAAN WILLEM HUBERT LANGENHOFF, van beroep koperslager, oud die en dertig jaren, wonende te Roermond; dewelke ons heeft aangegeven, dat op gister vijftienden mei negen ure des avonds te Roermond is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem declarant en van Marie Agnes Tellers, zijne huisvrouw en aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van MARIA GEERTRUDIS HUBERTINA.
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Hendrik Hubert Langenhoff, wonende te Roermond, van beroep mutsenmaker, oud negen en twintig jaren en van Joseph Hubert Limborg, van beroep huisschilder, wonende te Roermond oud vier en dertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorteakte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij met ons getekend,


w.g. Ch.W. Langenhoff; H.H. Langenhoff; J. Limborg.

De ambtenaar van den Burgerlijken Stand w.g. F.T. Leurs.