Geboorte Mathieu Louis Marie Hubert Guillaume Stapper

Burgerlijke Stand Roermond.
Geboorte akte 225; 15 october 1883In het jaar achttien honderd drie en tachtig, den vijftienden october, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Roermond, Hertogdom Limburg, verscheenen Petrus Matheus Stapper, van beroep kleermaker, oud vijftig jaaren, wonende te Roermond, dewelke ons heeft aangegeven, dat op voorgisteren den dertienden october ten zes ure des namiddags te zijnen huize op de varkensmarkt is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff, zijnde echtgenote, zonder beroep, en aan welk hij heeft verklaard de voornamen te geven van: MATHIEU LOUIS MARIE HUBERT GUILLAUME.
De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Jan Lodewijk Stapper, van beroep sociŽteithouder, oud zeven en zeventig jaren wonende te Roermond, en van Willem Langenhoff, van beroep koperslager, oud twee en zeventig jaren, wonende te Roermond.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige geboorte-akte aan den declarant en aan de getuigen, hebben zij met ons onderteekend.

w.g. M. Stapper; J.L. Stapper; W. Langenhoff.

De ambtenaar van den Burgerlijken Stand W.G. Frans Andriessens. Akte no 225, Burgerlijke Stand Roermond.