Geboorte Petrus Mattheus Stapper.

Burgerlijke Stand Roermond.
Geboorte akte 277; 23 juli 1833In het jaar achttien honderd drie en dertig, den drie en twintigsten juli, ten half zes uren namiddag, voor ons, Johan Lodewijk Matthias Leclercq, Burgemeester, ambtenaar van den burgerlijke stand der stad Roermond, Provincie Limburg, is verschenen Johannes Lodewijk Stapper, papiermaker, oud zeven en twintig jaren, wonende alhier, dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, geboren heden den drie en twintigsten juli, ten drie uren ‘s-morgens, van hem comparant en van Maria Hubertina Elisabeth Hoorens, zijne huisvrouw en waaraan hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Petrus Mattheus.

Deze vertooning en verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Peter Mattheus Hoorens, fijnspinner, oud éénenveertig jaren, en Theodorus Derichs, tuinier, oud zeven en twintig jaren, beide wonende alhier en hebben de vader en de getuigen deze tegenwoordige akte van geboorte na voorlezing, met ons ondertekend.

wg. J.L. Stapper; M. Hoorens; Th. Derichs.
wg. Leclercq.
Akte no 277, Burgerlijke Stand Roermond.