Huwelijk van Robertus Moors en Cornelia Koster

Burgerlijke Stand gemeente Velsen.


Heden de dertienden september achttienhonderd acht en zeventig, zijn voor mij ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Velsen, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Robertus Moors, oud zes en dertig jaren, arbeider, geboren te Ammerzoden en wonende alhier, onlangs Ammerzoden, meerderjarige zoon van Paulus Moors, landbouwer en van Hendrika van Zeelst, zonder beroep, beide wonende te Ammerzoden, en
Cornelia Koster, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende
te Velsen, onlangs te Bloemendaal, meerderjarige dochter van Isaac Cornelis Koster, en van Catharina Blom, beide overleden.

En hebben zij tot dat einde overlegd: 1e de geboorte-akten van partijen, 2e het bewijs dat de co…citant heeft voldaan aan de pligten van Nationale Militie.