Uittreksel van overlijden Antoinetta Janssen


Extract uit een register van overlijden der gemeente Deurne en Liempde, district Helmond, Provincie Noord Brabant waar ter onder andere geschreven staat als volgt.

Het jaar eenduizend achthonderd twee en dertig den negenden van de maand september is binnen de gemeente Deurne en Liempde overleden
Antoinetta Janssen, van beroep landbouwer geboren en wonende te Deurne, oud zes en vijftig jaren en negen maanden en dochter van wijlen Adriaan Janssen en van wijlen Maria van Stratum en weduwe van Pieter Korstiaans en laatst Hendrik Lammers.

Voor extract conform met voorschreven register afgegeven bij mij Burgemeester, beambte van den Burgerlijke Stand der Gemeente Deurne en Liempde den achtsten juni achttienhonderd vijfendertig.