Overlijden Mathieu Louis Marie Hubert Guillaume Stapper

Burgerlijke Stand Roermond.
Overlijden akte no 7; 6 januari 1940.Heden den zesden januari negentien honderd veertig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Roermond Stapper, Mathieu, meubelmaker, oud twee en twintig jaren, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat alhier op den zesden januari dezes jaars, des voormiddags twee uur, is overleden:
STAPPER MATHIEU LOUIS MARIE HUBERT GUILLAUME,
zonder beroep, oud zes en vijftig jaren, geboren en wonende alhier echtgenoot van Nussbaum, Catherine, zoon van Petrus, Matheus en van Langenhoff, Maria, Gertrudis, Hubertina, beide overleden.
Waarvan de akte, die is voorgelezen.

wg. M. Stapper
De ambtenaar voornoemd, wg. H. Rietjens.