Overlijden Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff

Burgerlijke Stand Thorn.
Overlijden akte no 8, 5 mei 1933.Heden vijf mei negentien honderd drie en dertig verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijke stand van Thorn, Jacobus Vinckers oud vijf en zeventig jaar, zonder beroep, wonende alhier en Nicolaas Tonnaer, oud acht en zestig jaar, vijf dezer des voormiddags te vier ure, in deze gemeente is overleden:
MARIA GERTRUDIS HUBERTINA LANGENHOFF
oud zeven en tachtig jaar, zonder beroep, geboren te Roermond, wonende alhier, weduwe van Peter Mathias Stapper, dochter van Christiaan Willem Hubert Langenhoff en van Maria Agnes Tellers, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand, wg. Jos. Moers.

wg. J. Vinckers
N. Tonnaer