Trouwbelofte Laurens Stapper en Geertruida VollenbergWij Schepen en gedelegeerde ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Venray en Oirlo, provincie Limburg, certificeren bij deze, dat de huwelijks Proclamatien van Laurens Stapper, geboren te Obergeburth (Pruissisch), oud zes en veertig jaren, kuiper, wonende te Horst, weduwnaar van wijlen Petronella Derix, meerderjarige zoon van wijlen Jan Stapper en van mede wijle Eva Welters ter eene. En van Anna Geertrudis Vollenberg, geboren te Venray, oud drie en veertig jaren, zonder beroep en wonende te Venray, meerderjarige dochter van Antoon Vollenberg, landbouwer, wonende te Venray en van wijlen Hendrika Gulden ten andere zijde, alhier behoorlijk op zondagen den tweeden en negenden mei 1824 hebben geplaats gehad, zonder dat ons enige oppositie tegen dit huwelijk is gesignificeerd geworden.
In der waarheid hebben wij het tegenwoordige certificaat afgegeven.

Venray, 14 mei 1824
De Schepen voornoemd,
B. Nooijen.