Informatie over de familie Stapper

Home Parentelen Kwartierstaat Fotoarchief Familiegegevens Bidprentjes Kopieën van aktes Franse jaartelling


De volgende informatie is op deze pagina opgenomen:

Herkomst van de familie Stapper.

De familie Stapper vindt zijn wortels in het Duitse "Obergeburth", tegenwoordig behorende tot de Stadt Mönchengladbach. Omstreeks 1630 zijn al vermeldingen bekend in de kerkboeken van de parochie St Maria Himmelfahrt. Mönchengladbach bestond toen uit verschillende dorpen en nederzettingen. Zie geschiedenis Obergeburth.

Hier is ook de Stapperweg te vinden. Zie overzichtskaartjes hieronder.

Naar boven

Geschiedenis Obergeburth/Mönchengladbach, Dülken, Kaldenkirchen en Limburg.

Hieronder staan de inwoneraantallen, van het wat nu onder het stadsgebied van Mönchengladbach valt, weergegeven.

Jaar Inwoner aantal
1767 1.167
1816 1.534
1830 2.039
1850 3.730
1860 17.240
1870 24.644
1875 31.970
1. December 1890 49.628
1. December 1900 58.014
1. December 1905 60.709
1. December 1910 66.414
8. Oktober 1919 64.031
Jaar Inwoner aantal
16. Juni 1925 115.302
16. Juni 1933 126.631
17. Mei 1939 128.306
13. September 1950 124.879
6. Juni 1961 152.185
31. December 1970 151.100
30. Juni 1975 262.300
30. Juni 1980 258.000
30. Juni 1985 255.100
1. Januari 1989 252.910
30. Juni 1997 266.700
31. December 2003 262.391

In 17-2-1800 bestond "Marie Obergeburth".
De rechtstatus veranderde in 24-4-1816 in "Bürgermeisterei Obergeburth". Hieronder vielen ook Ohler, Holt, Waldhausen, Speick, Rönneter, Venn, Beltinghoven, Hamern, Grossheide, Windberg, Vorst, Hehn en Winkeln.
Per 1-1-1836 werd "Bürgermeisterei Obergeburth" samengevoegd met "Bürgermeisterei Gladbach" tot "Bürgermeisterei Gladbach" met uitzondering van de delen Vorst, Hehn en Winkeln. Deze laatste delen werden toegevoegd aan de nieuwe  "Bürgermeisterei Hardt".
28-10-1857 ontstonden onder Bürgermeisterei Gladbach een aantal spezialgemeinden. Één van deze spezialgemeinde was "spezialgemeinde Obergeburth".
1-8-1921 werden deze spezialgemeinden weer samengevoegd tot "Stadt München-Gladbach".
1-8-1929 vond een grote samenvoeging plaats. Amt Hardt werd samengevoegd met, Stadt München-Gladbach, Stadtkreis Rheydt, Stadt Odenkirchen en Amt Schelsen tot "Stadt Gladbach-Rheydt".
1-8-1933 werd Stadt Gladbach-Rheydt weer gesplitst in "Stadt München Gladbach" en "Stadt Rheydt".
1-1-1975 werden deze weer samen met Amt Wickrath samengevoegd tot het huidige "Stadt Mönchengladbach".
Het ontstaan van de stad Mönchengladbach met de gebiedsontwikkeling tussen 1800 - 1975 is grafisch weergegeven op Mönchengladbach

Dülken en Kaldenkirchen behoorden in de Franse tijd tot het kanton Bracht, wat weer deel uitmaakte van het arrondissement Krefeld. Bekend is dat in 1806 een volkstelling gehouden is. Dülken telde toen 3811 inwoners en 728 woningen. Kaldenkirchen 1863 inwoners en 365 woningen.
Obergeburth behoorde met Gladbach tot het kanton Neersen (arrondissement Krefeld).

Tot de Franse tijd behoorde dit gebied (arrondissement Krefeld) bij het Hertogdom Gulik (Jülich), in Pruisen.
Roermond behoorde tot de Franse tijd tot het Overkwartier van Gelre.
In 1794 veroverden de Franse legers de Zuidelijke Nederlanden met ook deze grensgebieden. Er kwamen 2 departementen:
- Departement van de Nedermaas. (Meuse-Inférieure), met Maastricht als hoofdstad.
- Departement van de Roer. (departement de la Roer), met Aken als hoofdstad.

Mönchengladbach kwam samen met Dülken, Kaldenkirchen en Venlo in het departement van de Roer.
Roermond behoorde bij het departement van de Nedermaas.
Na de terugtocht van de Fransen in 1813/1814 kwamen de Zuidelijke Nederlanden weer in bezit van Willem van Oranje. Op het Congres van Wenen in 1814-1815 werd Frankrijk weer teruggebracht tot zijn oude grenzen (1792). Tevens wilde men sterke landen aan de grenzen van Frankrijk. Dit betekende een vrijwel nieuwe herschikking van landen in Europa. Oostenrijk (de Habsburgers) moesten hun bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden opgeven en stelde men tussen de Nederlanden en Pruisen een nieuwe grens vast. Tot dit tijdstip was er ook geen echte taalgrens. Vanuit Holland naar Berlijn kwam men geleidelijk andere dialecten tegen. De nieuwe grens betekende een ontwikkeling van de taalgebieden aan weerszijde van de grens.

Zo ontstond uit de 2 Franse departementen een nieuwe provincie Limburg en werd het Duitse deel van "Departement van de Roer" toegewezen aan de Duitse provincie "Nordrhein-Westfalen".
De nieuwe provincie Limburg bleef in deze vorm slechts kort bestaan. Bij de afscheiding van België in 1830 ontstond een Belgisch en Nederlands Limburg, zoals wij die nu nog kennen, welke bij overeenkomst in Londen in 1839 werd bekrachtigd.

Naar boven

Naam Stapper.

De naam Stapper komt uit het Duits en betekent daar lopen (soppen) in drassige grond. Bekend is dat het gebied bij het riviertje Swalm moerassig was.

Naar boven

Verschillende familietakken.

Vanuit Obergeburth/Mönchengladbach komen verschillende takken Stapper voort die zich in Nederland vestigden.


Deze takken kennen dezelfde voorvaderen.
Naast deze takken bestaat er ook nog een tak in Noord Holland en in Alphen, Zuid Holland. Van deze takken is nog geen connectie met de Duitse voorvaderen vastgesteld.

Naast bovengenoemde takken, waar ik zelf uit voortstam komen nog minimaal 2 takken met de naam Stapper voor. Het betreft hier de takken uit Alphen (ZH) en Noord Holland. Met deze takken is nog geen connectie vastgesteld.

Naar boven

Tak Roermond
Dit is de tak waar ikzelf van afstam. Vanuit Obergeburth vestigde zich mijn voorouders achtereenvolgens in verschillende plaatsen.
De stamvader Vit ther Stappen was getrouwd met Berber N (achternaam is onbekend). Vit is een verbastering van Vitus, Berber van Barbara. Vitus zoon Jan ther Stapper, geboren in 1619, was getrouwd met Mercken Kommes. Zij hadden minimaal 6 kinderen. Hun zoon Peter Stapper was getrouwd met Catharina Bawmeister. Jan Stapper, de zoon van Peter, was getrouwd met Barbara Webers en kwam uit Obergeburth; Gladbach tegenwoordig Mönchengladbach. Ook Johannes de zoon van Jan is geboren in Mönchengladbach.
In 1764 vestigde Johannes Stapper, getrouwd met Christina Wix, welke geboren was in Dülken, zich in Dülken.
Henricus Stapper, de zoon van Johannes, trouwde in 1805 met Gertrudis Elisabeth van Essen uit Kaldenkirchen en vestigde zich aldaar. Omstreeks 1818 vestigde Henricus zich in Roermond. Henricus was van beroep bakker.
Jan Lodewijk Stapper, de zoon van Henricus, trouwde in 1830 met Maria Hubertina Elisabeth Hoorens uit Roermond.
Jan Lodewijk was van beroep papiermaker /sociëteithouder en Maria Hubertina Elisabeth Hoorens was naaister.

Jan Lodewijk kocht als sociëteithouder in 1865 het pand L' Union aan de markt (nr 21) in Roermond.

Zie foto's links.
Pand L'Union markt 21


In 1888 verkochten zijn kinderen het pand. Het pand bestond al in 1790. Jan Lodewijk overleed op 83 jarige leeftijd op 11 januari 1890 in Kleve.


Petrus Mattheus Stapper, de zoon van Jan Lodewijk huwde voor de eerste maal met Albertina Hubertina Dellen en voor de tweede maal met Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff. Hij was van beroep kleermaker.

Petrus overleed op 85 jarige leeftijd op 23 november 1918 in Roermond. Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff overleed op bijna 88 jarige leeftijd op 5 mei 1933 in Thorn.


Foto rechts:  Graf Petrus Mattheus Stapper en Gertrudis Hubertina Langenhoff;
               Begraafplaats, kapel 't Zand, Roermond


Opschrift op graf: Ter nagedachtenis van onze dierbare ouders P.M. Stapper en
                              M.G.H. LangenhoffFoto's links: Graf Mathieu Louis Marie Guillaume Stapper; Begraafplaats Kapel 't Zand te Roermond


Mathieu Louis Marie Hubert Guillaume Stapper, de zoon van Petrus Mattheus, was van beroep kleermaker in dameskleding en overleed in 1940 op 56 jarige leeftijd aan Multiple sclerose te Roermond.Foto midden: Pieter Cuyperstraat 24; Roermond
Foto rechts: Voogdijstraat 8; Roermond


Zijn gezin woonde achtereenvolgens op de volgende adressen in Roermond.
Tot 1919 in de Pieter Kuiperstraat 10 (tegenwoordig nr 24)
Van 1919 tot 1942 in de Voogdijstraat 2 (tegenwoordig nr 8)
Van 1942 tot 1947 op de 1e etage in de Slachthuisstraat 2 (tegenwoordig nr 7). In die tijd was op de begane grond een café gevestigd.


Foto links: Slachthuisstraat 7; Roermond

Ook de volgende generatie heeft in Roermond gewoond.
Ook ikzelf ben in Roermond geboren, doch in 1955 op 2-jarige leeftijd naar 's-Hertogenbosch verhuisd.

Naar boven

Tak Horst/Apeldoorn

Een andere tak is die uit Horst/Apeldoorn.
Deze tak heeft dezelfde voorvaderen als de tak uit Roermond, nl Peter stapper getrouwd met Catharina Bawmeister. Hun zoon Jan Stapper welke uit Mönchengladbach kwam was getrouwd met Barbara Webers. Hun zoon Petrus was getrouwd met Barbara Heynen en hadden op hun beurt een zoon Johannes welke met Eva Welters getrouwd was. Eva Welters komt soms ook voor onder de naam Eva Neethen. De reden van deze dubbele naam is niet helemaal duidelijk, doch waarschijnlijk is zij opgegroeid bij de familie Welters omdat haar ouders vroeg overleden zijn.
Laurentius Stapper, zoon van Joannes Stapper en Eva Welters, vestigde zich begin 19e eeuw in Horst. Dit waren molenaars (kuipers). In Horst bestaat nu nog het "Kuiperplein". genoemd naar de kuiper welke hier gevestigd was.
De Stappermolen stond destijds in Horst en werd door Laurens Stapper gebruikt. Zijn zoon Bernard is naar Veghel vertrokken en had daar een kuiperij.
Bernard Stapper welke met Hendrina Opsteen trouwde uit Veghel, heeft zich in 1883 aldaar gevestigd. Jan Stapper, zoon van Bernard en van beroep sergeant, heeft zich omstreeks 1919 in Apeldoorn gevestigd.


Voor reacties, correcties of aanvullingen (ook levende personen) op de stamboom houd ik mij van harte aanbevolen.
Gelieve mij te mailen op genealogy@home.nl.
Uw aanvullingen/wijzigingen zullen vervolgens op deze site verwerkt worden.

Free counter and web stats


Genealogie familie Stapper - de Valk     I    http://members.home.nl/jstapper     I    Webdesign: J. Stapper    I     © Copyright: J. Stapper    I    genealogy@home.nl