Mijn Familie

Mijn wortels

Bij de oermenschen

Mijn curriculum


Verbeelding

“Wie op gevleugelde paarden rijdt,
Valt zich te pletter op de realiteit”,
Dat was de visie van grootvader,
en hij handelde binnen dit kader.

“Wie zich niets verbeeldt
heeft geen hart en teveel eelt.
Je niets verbeelden is twee keer niets.
Erger dan de werkelijkheid is er niets”,
was de reactie van mijn grootmoeder.
En ze was een voortreffelijk opvoeder.

Hij had een afkeer van alle eigenwaan.
Zij vond die somberheid maar niets gedaan.
Samen zijn ze door het leven gegaan
Wie gelijk had, heeft er niet toe gedaan.