Coronary Care

» Coronairen
» Geleidingsysteem
» het ECG
» Myocardinfarct
» Ritmestoornissen

Intensive Care

Acuut Respiratoir Falen
» Bronchiaal Toilet

Het ECG

 

Bepaling elektrische hartas en ECG-criteria voor de diverse hartassen

 

Stand van de elektrische hartas:

 

De normale hartas loopt van + 120 tot - 30. Zuigelingen en kinderen tot 10 jaar hebben een rechter hartas dit is ook normaal bij dunne volwassenen, kinderen van 10 - 18 jaar hebben een verticale hartas.

Bij mensen van 65 jaar en ouder dreigt de stand van de elektrische hartas naar links te gaan.

 

Een horizontale as ligt bij 0, een verticale as bij +90

 

Intermediare as draaiing

 

 

Een normale intermediaire as ligt tussen -30 en +120

 

Extreme as draaiing

 

Dit ECG laat een extreme as draaiing zien samen met een RVH en LVH

 

Een extreme as ligt tussen -90 en -150

 

Oorzaken extreme as draaiing ( Northwest axis)

 

Rechter as draaiing

 

 

Een rechter-as ligt tussen +120 en -150

 

Oorzaken rechter as draaiing

Linker as draaiing

 

Ook is er een PAC te zien

 

Een linker-as ligt tussen -30 en -90

 

Oorzaken linker as draaiing

note: linker ventrikel hypertrofie is geen oorzaak van een linker as draaiing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie

» CCU startpagina
» IC startpagina
» beademing startpagina