Coronary Care

» Coronairen
» Geleidingsysteem
» het ECG
» Myocardinfarct
» Ritmestoornissen

Intensive Care

Acuut Respiratoir Falen
» Bronchiaal Toilet

Het ECG

ECG bij Myocard Infarct

Infarctplaatsen op het ECG

 

 

Infarctplaatsen

ECG leads

(acute fase)

Verantwoordelijk coronair

Anterior (voorwand)

ST elevatie V1-V4. Reciproke T top inversie kan in I, aVL en V2 t/m V5

Proximale Left Anterior Descending (LAD)

Inferior (onderwand)

ST elevatie II,III en aVf. Reciproke in I en aVL

Right Coronary Artery (RCA) (doorbloed SA knoop en bij 50% van de mensen de AV knoop

Rechter ventrikel (altijd meteen in acute fase van inferior infarct).

Rechts ECG ST elevatie V3R en/of V2R - V4R. Hierbij ST depressie in I en aVL

Proximale deel van de RCA

Posterior (achterwand)

Een posterior infarct is te herken- nen als reciproke veranderingen, te zien als ST depres- sie in V1 en V2

RCA of circumflex arterie (meestal 70% is RCA dominant)

Lateraal (zijwand)

ST elevatie V5 - V6

   Linker circumflex

Hoog lateraal

ST elevatie V5 V6, I, aVL

Linker circumflex

Septaal (septum)

ST elevatie V1 V2

Linker Arterie Descending (LAD)

 

 

Diastole/Systole op ECG

 

 

Algemene informatie

CCU startpagina
IC startpagina
beademing startpagina