Coronary Care

» Coronairen
» Geleidingsysteem
» het ECG
» Myocardinfarct
» Ritmestoornissen

Intensive Care

Ľ Acuut Respiratoir Falen
» Bronchiaal Toilet

Het ECG

 

Ritmestoornissen

 

Tachy AritmieŽn

Brady - AritmieŽn stoornis in impulsvorming

Brady - AritmieŽn stoornis in impulsgeleiding

Polsloze elektrische activiteit / Elektromechanische dissociatie

 

 

Ritmestoornissen kunnen zich op zeer verschillende wijze manifesteren: enerzijds kunnen er klachten zijn die een directe samenhang hebben met de afwijkende elektrische en mechanische processen in het hart, anderzijds kunnen klachten voortkomen uit een tekortschietende werking van het hart als pomp.

 

Overslaan van het hart geeft aan dat de patiŽnt het gevoel heeft dat een hartslag uitblijft; het berust doorgaans op extrasystolie. Komt ook soms voor bij totaal irregulair boezemfibrilleren.

 

Hartbonzen geeft aan dat de patiŽnt de hartslag als abnormaal krachtig ervaart. Berust vaak op de slag na de extrasystolie.

De klachten die op extrasystolie kunnen berusten worden doorgaans ervaren als momentaan, maar steeds terugkerend, zij het onvoorspelbaar. De klachten zijn meestal het ergst in rust.

 

Snel en aanhoudend hartbonzen (hartjagen) is een klacht die, afgezien van (fysiologische) sinustachycardie (ST), kan samenhangen met paroxysmale tachycardieŽn: snel en nadrukkelijk slaan van het hart gedurende kortere of langere tijd. Bij een ST in het spel is, is noch het begin noch het einde van de  'aanval'  abrupt, bij paroxysmale tachycardie wel. De meeste tachycardieŽn hebben hierbij een regulair ritme; alleen bij paroxysmaal boezemfibrilleren is het ritme totaal irregulair. Polyurie tijdens of na een aanval pleit voor paroxysmale supraventriculaire tachycardie.

 

Indien de hartprestatie tijdens een aanval tekortschiet kunnen de aanvallen gepaard gaan met verschijnselen van algeheel onwelbevinden tot duizeligheid of zelfs collaps toe. Pijn op de borst (dikwijls angineus) komt ook voor en is mogelijk te verklaren uit de korte diastole tijdens tachycardie: coronaire doorbloeding speelt zich immers vooral diastolisch af. Soms ontbreken klachten van hartbonzen en staan de bijverschijnselen geheel op de voorgrond. Een enkele maal kunnen ook ernstige ritmestoornissen voor de patiŽnt onopgemerkt blijven!

Het bonzen zelf wordt trouwens dikwijls niet in de hartstreek ervaren maar b.v. in de bovenbuik of 'in de keel'.

 

Elektrocardiogram (ECG)

 

Elektrocardiografisch kunnen ritmestoornissen op verschillende manieren worden ingedeeld:

- functioneel: ectopische impulsvorming / stoornissen in de normale impulsvorming / stoornissen in de impulsgeleiding,

- anatomisch: supraventriculair / ventriculair

 

 

 

 

 

Algemene informatie

» CCU startpagina
» IC startpagina
» beademing startpagina