Bridgeclub Rucphen

 

 

Uitleg rankingsysteem 


Bridgeclub Rucphen

0.Inleiding

In dit document vindt U een uitleg van de Ranking Viewer zoals die geplaatst is op de website van de Bridgeclub Rucphen.

De ranking wordt bijgewerkt op basis van de uitslagen van onze wekelijkse speelmiddagen waarop een parenwedstrijd is gespeeld. Viertallen, bijzondere drives en de zomercompetitie worden niet verwerkt in de ranking.

De volgende onderdelen zijn beschreven:

  1. Uitslagen

  2. Spelerrankings

  3. Parenrankings

  4. Clubkampioenschap paren

  5. Clubkampioenschap (individueel)

  6. Vaak gestelde vragen

  7. Schema Ranking

Voor vragen kunt U terecht bij de technische commissie van BC Rucphen of bij de wedstrijdsecretarissecretaris Natuurlijk zijn wij ook blij met uw op- of aanmerkingen.Opmerking:

in dit document wordt uitgegaan van een ranking die gebaseerd is op de laatste 5 speelmiddagen. Niet alle verenigingen hanteren het aantal van 5. Maar het komt goed overeen met systeem dat de BC vroeger gebruikte.

jwk (voorbeeld BC de Robber Winterswijk)

1.Uitslagen (& Punten)

In het Ranking-systeem ontvangt elke speler die gespeeld heeft een aantal rankingpunten gebaseerd op de uitslag:

Lijn

1e plaats

Laatste plaats

A

100

60

B

90

50

C

80

40

Het toegekende aantal rankingpunten is te vinden onder Uitslagen (hier zijn ook alle voorgaande weken te vinden):

Afhankelijk van het aantal meespelende paren in de lijn, ontvangen de anderen spelers een aantal punten daar tussenin. Die punten zijn gebaseerd op het behaalde percentage Als voorbeeld een uitslag in de B-lijn:

Lijn

Plaats

Paar

Percentage

Punten

B

1

Sjan van Dijk-Jochems & Lia Schrauwen

59,17

90 ,0

B

2

Tony Jongenelis & Wim van den Maagdenberg

58,75

89,5

B

3

Clasien Clarijs & Peter Clarijs

58,00

88,6

B

4

Jo Jochems-Commissaris & Janus Jochems

57,00

87,3

B

5

Stiena Mol-Jongeneelen & Riet Mol-van Gastel

54,58

84,4

B

6

Len van Dijck & Lenie van Luijk

52,08

81,3

B

7

Jacqueline Maas-van Peer & Wil Kloek-Pronk

51,00

80,0

B

8

Lijntje Weyerse-van der Waal & Conny Nicolai-Voest

50,83

79,8

B

9

Lenie van Dorst & Adje van Ginneken-van Oosterhout

47,50

75,7

B

10

Emmy Jongeneelen-Gysen & Wilma Schrauwen

45,42

73,2

B

11

Conny Fluijt-Hendriks & Kees Jan Fluijt

44,50

72,0

B

12

Addie van Overveld & Nel Verwijmeren

41,00

67,8

B

13

Rina van Boxtel-Goijvaerts & Joke Takx

26,50

50

B

142.Spelerrankings

Het aantal toegekende rankingpunten ontvangt elke speler van het paar en wordt verwerkt in de persoonlijke ranking, te vinden onder Spelerrankings:

De spelerranking is het gemiddeld aantal rankingpunten van de laatste 5 middagen dat de speler aanwezig was en gespeeld heeft. Let op: als U niet aanwezig was, blijft uw spelerranking ongewijzigd!

Iedere keer dat U wél gespeeld heeft, komt het nieuwe aantal punten rechts te staan (nw), en schuiven alle voorgaande scores naar links op. De oudste score vervalt en komt in de kolom links daarvoor (verv.).


Naam


Wil Kloek-Pronk


Ranking


81,7


+/-
verv.
oud


59,6nw
+1,8
80,0
88,5

89,2

82,0


89,4Gemiddelde van laatste 5 gespeelde avonden = Ranking

Er staan nog 2 belangrijke kolommen in deze tabel namelijk +/- en verv.

De kolom verv. bevat het aantal punten van de speelavond vóórafgaand aan de laatste 5 speeldagen. Dit aantal is vervallen (80 punten). Dit is een belangrijke gegeven: als er op de laatste middag méér dan 80 punten zijn behaald stijgt de ranking, als er minder dan 80 punten zijn behaald daalt de ranking (en bij precies 80 behaalde punten blijft de ranking ongewijzigd).

In bovenstaand voorbeeld:

Laatste middag behaald 89,4 punten minus vervallen ranking 80 = 9,4 punten méér Dit is gemiddeld +1,9 stijging (9,4 punten gedeeld door 5 middagen) in de kolom +/-.

Opmerking: invallers/gasten staan onderaan de lijst.

Zolang er nog geen 5 zittingen zijn gespeeld staan de punten onderstreept en die zijn gebaseerd op het gemiddelde van het vorige seizoen. Na elke zitting schuiven die naar links op en verdwijnen op de duur.

3.Parenrankings

Het aantal punten dat een speler samen met zijn/haar partner heeft ontvangen wordt daarna verwerkt in uw paren-ranking, te vinden onder Parenrankings:

Uw ranking als paar is het totaal van uw beide persoonlijke speler-rankings:Totaal van persoonlijke rankings = Parenranking

Rang

Lijn

Ranking

+/-

Spelers4

A

175,1

+2,6

Ans van de Lindeloof (86,6) & Liesbeth Broeders van Koulil (88,5)Bij vaste paren worden de punten bij elkaar opgeteld voor een plaats in de volgende zitting. Bij dit paar zijn de punten niet gelijk, wat betekent dat één van het paar een keer met iemand anders heeft gespeeld

Rang = is de plaats binnen de totale ranking van de club

+/- = toe- of afname van ranking t.o.v. laatst gespeelde avond door dit paarDe lijn is de verwachte lijn voor de volgende zitting. De definitieve lijn is afhankelijk van het aantal paren dat op de volgende zitting meespeelt.

Rang

Lijn

Ranking

+/-

Spelers8

A

163,4

+3,8

Jacqueline Maas-van Peer (81,7) & Wil Kloek-Pronk (81,7)

9

A

162,4

-2,2

Lenie Bommelijn (81,2) & Rien Bommelijn (81,2)

10

A

160,0

-1,0

Nelly Suijkerbuijk (80,0) & Wim Suijkerbuijk (80,0)

11

A/B

156,4

+5,3

Ida de Rooij-Bastiaense (81,0) & Corrie van der Meys-Brooijmans (75,4)

12

A/B

156,0

-1,3

Stiena Mol-Jongeneelen (78,4) & Riet Mol-van Gastel (77,6)

13

A/B

155,2

+1,4

Paula Bartels (77,6) & Toos Huijskens-Gevers (77,6)

14

A/B

154,6

+7,6

Jo Jochems-Commissaris (77,3) & Janus Jochems (77,3)

15

B/A

150,0

+3,2

Connie Fluijt-Hendriks (75,0) & Kees Jan Fluijt (75,0)

16

B/A

147,0

Riet Boonman-Huysmans (73,5) & Kees Boonman (73,5)

17

B/A

144,8

-6,2

Sjan van Dijk-Jochems (72,4) & Lia Schrauwen (72,4)

18

B

140,7

+6,7

Len van Dijck (71,1) & Lenie van Luijk (69,6)

19

B

138,8

-1,8

Ali van Manen (69,4) & Adrie van Steen (69,4)

20

B

137,5

+3,0

Addie van Overveld (68,3) & Nel Verwijmeren (69,2)A = speelt de volgende zitting zeker in groep A

B = speelt de volgende zitting zeker in groep B

A/B & B/A = spelen afhankelijk van het aantal aanwezige paren in groep B of groep A,

4. Clubkampioenschap voor paren.

De berekening op zich is eenvoudig, de punten van alle zittingen worden bij elkaar opgeteld en hiervan wordt het gemiddelde berekend. Het paar met het hoogste gemiddelde is clubkampioen

Rang

Gemiddelde

+/-

Spelers

Gespeeld

1

91,934

+0,178

Jaantje Sijmens & Jac Daemen

28

2

89,863

+0,375

Rika Koevoets-van Gils & Toon de Bont

28

3

85,004

Naan Goetstouwers-Heijnen & Jef Goetstouwers

24

4

82,026

Rietje de Leeuw & Henk Voeten

27

5

81,996

+0,480

Paula Bartels & Toos Huijskens-Gevers

30

6

81,768

Fien Bartels-Lauwerijssen & Jan Jochems

2Het is wel zo dat men zeker een aantal zittingen moet hebben meegedaan, afgelopen seizoen was dat gesteld op 23 die men samen moest hebben gespeeld.

Nog niet in aanmerking komend (minder dan 23 keer met elkaar gespeeld)

22

83,075

+0,456

Henk Takx & Gerard Vos

22

23

71,345

+0,709

Connie Fluijt-Hendriks & Kees Jan Fluijt

18

24

69,177

+0,403

Addie van Overveld & Nel Verwijmeren

215. Clubkampioenschap (individueel).

Hiervoor het geldt hetzelfde als in punt 4. Men moet 25 maal in een zitting hebben meegespeeld om er voor in aanmerking te komen. Wellicht wordt het aantal komend seizoen verlaagd.

Rang

Gemiddelde

+/-

Speler

Gespeeld

(1)

91,934

+0,178

Jaantje Sijmens

28

(1)

91,934

+0,178

Jac Daemen

28

3

89,971

+0,358

Toon de Bont

29

4

89,863

+0,375

Rika Koevoets-van Gils

28

5

83,341

Naan Goetstouwers-Heijnen

27

6

82,920

+0,319

Jan Jochems

29Nog niet in aanmerking komend (minder dan 25 keer gespeeld)

44

85,004

Jef Goetstouwers

24

45

83,075

+0,456

Henk Takx

22

46

76,696

+0,268

Riet Mol-van Gastel

24

47

71,345

+0,709

Connie Fluijt-Hendriks

18

48

70,907

+0,694

Kees Jan Fluijt

196. Vaak gestelde vragen:

A: “Waar is de spanning van een competitie?”

In een competitie-systeem vind meestal om de 5 weken een promotie/degradatie ronde plaats. Daardoor is het de laatste avond vaak spannend. Als een paar 4 avonden goed gespeeld heeft, kan het misschien promoveren, als het paar 4

avonden slecht gespeeld heeft moet op de 5e avond een goede score worden verkregen om niet te degraderen.

In het Ranking-systeem zit wekelijks ook een spannend element. Elke week vervalt namelijk de oudste score. Het paar dat speelt moet minimaal dezelfde score halen om niet te dalen in de ranking.


Naam


HenkGerard


Ranki ng

83,283,2


+/-
verv

.
oud


8181nw
-3,8
90
100
80


80
84


71
-3,8
90
100
84


71

Voorbeeld: de volgende keer dat dit paar speelt, zal de oudste score vervallen, 81 punten. Om niet te dalen in de ranking, zal het paar de volgende avond minimaal 81 punten moeten spelen (let op: de avond daarna vervallen 100 punten ! Dat is natuurlijk moeilijk te bereiken, immers alleen de 1e in de A krijgt 100 punten).Naam

Ranki ng

+/-

verv

.

oud


nw

Ali

78,6

+2,8

73

53

87

87

79

87

Adrie

78,6

+2,8

73

53

87

87

79

87

In dit voorbeeld vervallen 53 punten, en bestaat er grote kans voor het paar om te stijgen omdat de gemiddelde score 78,6 is !

B: “Ik heb slecht gespeeld, maar ben toch gestegen”

Dat kan! Als de nieuwe score boven de vervallen score ligt, stijgt de ranking altijd.

Voorbeeld: bij dit paar vervalt op de volgende speelavond de oudste score van 53. Als dit paar méér dan 53 punten behaalt op de volgende speelavond (bijvoorbeeld 57), stijgt het paar in de ranking. Maar gezien de andere scores voelt een score van 57 waarschijnlijk voor dit paar aan als “slecht gespeeld”.

Naam

Ranki ng

+/-

verv

.

oud


nw

Wim

78,6

+2,88

73

53

87

87

79

87

Tony

78,6

+2,8

73

53

87

87

79

87

C: “Ik heb goed gespeeld, maar ben toch gedaald”

Dat kan ook! Bij dit paar vervalt de volgende speelavond 2 x 100 punten. Dat is natuurlijk niet in te halen (alleen maar door 1e te worden). Als dit paar 93 punten behaald (en dus het gevoel heeft goed gespeeld te hebben) daalt het paar desondanks toch in de ranking.


Naam
Rank ing

82,2


82,2


+/-

+1,6


+1,6


ver

v.
oud

100


100nw
Jo
79
71
69


69
84

87
Janus
79
71
84

87


D: “Wij hebben niet gespeeld en toch is onze plaats in de ranking gewijzigd”

Allereerst: als het paar niet speelt blijft de ranking ongewijzigd ! Maar uw plaats binnen de ranking (de zogenaamde RANG) kan wél wijzigen, doordat de andere paren dalen of stijgen.

Rang

Lijn

Ranking

+/-

Spelers

40

C

124

7,6

Elly Bresser (62,3) & Willemien vd Riet (61,7)

41

C

123,6

-4,4

Willemien Klompenhouwer (61,8) & Mies Nees (61,8)

45

C

117,4

+5,0

Ria Addink (58,7) & Margriet Pfrommer (58,7)

E: “Ik heb zelf niet gespeeld en toch is onze parenranking gewijzigd ”

Als U zelf een avond niet speelt blijft Uw persoonlijke ranking ongewijzigd!

Maar uw partner kan hebben gespeeld met een invaller of een ander lid waardoor zijn/haar persoonlijke ranking wijzigt.

Aangezien de parenrranking een optelsom is van de beide persoonlijke rankings van een paar, wijzigt dus de parenranking. Met andere woorden: als uw partner een avond een heel goede score behaalt met een invaller (of ander lid), stijgt uw gezamenlijke parenranking. Maar ook omgekeerd: als uw partner samen met een invaller/ander lid een slechte score behaalt, daalt uw gezamenlijke parenranking.

F: “Wij hebben binnen ons paar niet dezelfde ranking ?”

Dat kan. Als één van de spelers de laatst 5 gespeelde avonden met een andere speler heeft gespeeld, wijzigt zijn/haar spellerranking. Daardoor is die niet meer gelijk aan uw spelerranking.

G: “Ik zie ons paar niet onder parenrankings ?”

Onder parenrankings worden alléén de vaste paren weergegeven. Dit zijn de paren zoals opgegeven bij de TC. U kunt als lid slechts deelnemen in 1 vast paar.

Als U met een invaller of ander lid speelt is het resultaat als incidenteel paar wel zichtbaar onder Uitslagen en Spelerrankings, maar niet onder parenrankings.

Toch kan de ranking van uw vaste paar wél wijzigen! Zie vraag E.

7. Schema Ranking