VLAG EN WAPEN

De vlag van het Bildt werd vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1955, nr. 15/564.

Een afbeelding van de gemeentevlag treft u hieronder aan:

 

De gemeentevlag van het Bildt geeft met zijn drie banen een aansluiting bij de historische feiten, n.l. dat er voorheen driebanige vlaggen op 't Bildt gevoerd werden. In de drie banen mag men tevens een aanduiding zien van de oorspronkelijke drie parochieën. Tenslotte mogen de banen een herinnering zijn aan de drie-eenheid: Het Bildt, Friesland, Nederland.

De drie banen in de kleuren groen, wit en blauw wijzen op de korenaren van natuurlijke kleur, voortspruitend uit de zilveren kinkhorens in het blauwe schild van het gemeentewapen. Bovendien mag men in het onderste wit en blauw de herinnering zien aan het aloude Westergowapen, waarop op zinvolle wijze de nieuwste en jongste baan, in dit geval tegelijk de voornaamste, groen van kleur werd gemaakt.

Gelijk het geheel van Het Bildt, zijn bevolking en zijn taal, als het ware overlapt wordt door de invloed van de oorspronkelijke Hollandse bedijkers van dit stuk grond, zo overlapt een fragment van de kleuren van de Zuidhollandse vlag de Bildtse kleuren.

In de kleuren van de vlag ziet men bovendien nog een toepassing van de kleuren der oude vlaggen van ' Leije' en ' Bildtzijl'.

Eigenlijk is het vlaggebeeld een weergave van de geografische situatie, verbonden aan de historische gegevenheden, n.l. de onder Hollandse invloed tot stand gekomen driehoekige polders, gelegen in de monding van de vroegere Middelzee (wit) tussen het 'Oudland' (blauw) en het 'Nijland' (groen).

De technische gegevens van de vlag zijn als volgt:

De vlag is samengesteld uit drie evenhoge horizontale banen in de kleuren grasgroen, wit en kobaltblauw, waarover aan de broekzijde is gelegd een gelijkbenige driehoek, waarvan de basis wordt gevormd door de broeking, en de benen eenzelfde lengte hebben als de hoogte van twee banen; de driehoek in drie horizontale banen geel, karmijnrood, geel verdeeld, waarbij de hoogte van de vlag zich verhoudt tot de lengte gelijk 2:3.


De omschrijving van de vlag is overgenomen uit ' De Geschiedenis van het Bildt' van Hartman Sannes (deel IIIB, blz. 530).

De vlag is gescand uit hetzelfde boekwerk.

Klaas Broeils, 2000, laatst gewijzigd op 16-08-2001