WIE BEN IK.

Ik ben Klaas Diderik Broeils, een geboren en getogen inwoner van het mooie dorp St.Annaparochie.

Mijn geboortejaar is 1951, mijn wieg stond aan de Noorderweg (nu Stadhoudersweg) te St.Annaparochie, in een dubbele woning vlak bij Boschesbrug.

Daar heb ik gewoond tot ongeveer mijn 6e of 7e levensjaar. Sinds die tijd woon ik aan de oostkant van het dorp.

Ik ben over het algemeen vrolijk van aard, hou van veel dingen in dit leven en probeer er uit te halen wat erin zit.

Ook ik heb soms te maken met twijfels, 'doe ik het allemaal wel goed?' vraag ik me dan meermalen af.

Maar: wie heeft er niet eens twijfels, wie denk niet eens na over waar hij of zij mee bezig is?

Ik denk dat ieder mens wel eens twijfels heeft over waar hij mee bezig is, wat hij doet, hoe hij leeft.

Dat is vrij 'normaal', dat is menselijk.

Iemand die nooit twijfelt, ik ken ze niet hoor.


Het geslacht Broeils gaat vele eeuwen terug in de tijd. Wij hebben een 'eigen' familiewapen. Dit ziet er zo uit:

Het hierboven afgebeelde wapen is het wapen, zoals dit reeds eeuwenlang door de familie Broeils gevoerd wordt. Het komt voor op talrijke grafstenen, op zilverwerk van allerlei aard (cachets, geboortelepels, bekers) en wordt aangetroffen in verschillende boekwerken, bij voorbeeld in 'de Ommelander Geslachten' van K.J. Ritzema van Ikema. Omdat de oudste bronnen zegels en gravures waren, bestaat er geen zekerheid omtrent de kleuren. Aangenomen wordt echter, dat deze zijn:

heraldisch rechts (voor de beschouwer links): in rood een gouden dwarsbalk vergezeld van drie zilveren ruiten (2:1); heraldisch links: doorsneden, boven in goud een zwarte haan met rode kam en baard, beneden effen zilver. Helmteken: drie rode struisveren elk beladen met drie zilveren ruiten boven elkaar. Dekkleden: zilver en rood.

Het heraldisch rechter gedeelte (voor de beschouwer links) is het oorspronkelijke wapen Broeils. Het is te zien op zegels van enkele leden van dit geslacht, o.a. Steven Broeils als schulte van Rolde.


Het stukje hierboven is ontleend aan 'Het wapen Broeils' geschreven door G.W. Nanninga en gepubliceerd in het tijdschrift GRUONINGA.

Het wapen was daarin in zwart-wit opgenomen.

Ik heb het gescand en verder bewerkt in COREL TRACE. Helaas is het mij niet gelukt om de haan helemaal in de juiste kleuren weer te geven


Er wordt door diverse mensen gewerkt aan de stamboom van de familie Broeils. Ook ik ben daar mee bezig geweest, het resultaat tref je hieronder aan. Als u aanvullingen hebt hoor ik het graag. Mijn dank aan Nelleke Boonstra is groot.

STAMBOOM BROEILS

Deze stamboom is opgebouwd aan de hand van diverse geraadpleegde stukken en opgevraagde stukken uit diverse archieven.

BROILL, HENDRIK (I)

Deze Hendrik is aan te merken als de stamvader van onze familie. Hij is geboren rond 1450 en had minstens 1 zoon, genaamd Steven. (II)

BROILL, STEVEN (II), zoon van I

Deze Steven was schulte van Rolde en had 2 zonen, Coop (III-1) en Reiner (III-2), alsmede een dochter Hinrickje.

BROEILS, COOP (III-1), zoon van II

Coop voerde als eerste de achternaam Broeils; evenals zijn vader was Coop schulte van Rolde (in 1531 en 1546). Coop had de volgende kinderen: Sebastiaan (IV-1); Stven (IV-2) en Johan (IV-3)

BROEILS, REINER (III-2), zoon van II

Deze Reiner Broeils was priester en werd in 1538 beroepen tot pastoor in de A-Kerk te Groningen. Reiner overleed rond 1553 en had voor zover bekend twee kinderen: Hille en Steven. Helaas is hier verder niets over bekend.

BROEILS, SEBASTIAAN (IV-1), zoon van III-1

Sebastiaan was bierbrouwer van beroep; hij stond in 1563/1564 ingeschreven in het Groninger bierbrouwersgilde. Tijdens de beeldenstorm was hij gehuwd met Tiaecke, waarbij hij de volgende kinderen kreeg: Coop (V-1), Sjabbe (V-2), Bastiaen (V-3) en een dochter Tiaecke.

BROEILS, STEVEN (IV-2), zoon van III-1

Steven huwde met Gese Hiddingh en kreeg met haar de volgende kinderen: Reijner (V-4), Arent (V-5) en twee dochters met de namen Jantien en Hille.

BROEILS, JOHAN (IV-3),zoon van III-1

Johan trouwde met Alheijt en kreeg daarbij een dochter, welke eveneens Alheijt kwam te heten (naar de moeder).

BROEILS, COOP (V-1), zoon van IV-1

Coop trouwde met ene Hille Laxemans (zij overleed in 1620). Coop werd in 1598 lid van de Gezwaren Meente te Groningen en bekleedde daarnaast vele andere bestuursfuncties. Coop kwam in 1613 te overlijden en liet de volgende kinderen na: Derk (VI-1) en een dochter met de naam Gijsele.

BROEILS, SJABBE (V-2), zoon van IV-1

Sjabbe werd plm. 1560 geboren in het Groningse Loppersum en overleed plm. 1645 op 84 jarige leeftijd. Eveneens zijn broer Coop (V-1) bekleedde Sjabbe verschillende functies in het Groninger Stadsbestuur; zo was hij o.a. in 1594 gezworene en in 1596 raadsheer. Sjabbe was gehuwd met Trijntje Birza en na haar dood met Anna Lubberts. Sjabbe kreeg bij zijn echtgenotes drie zonen te weten Sebastiaan (VI-2), Lubbert (VI-3) en Johan (VI-4)

BROEILS, BASTIAEN (V-3), zoon van IV-1

Deze Bastiaen (ook wel beschreven als Sebastiaen) werd plm. 1569 geboren te Loppersum en trouwde evenals zijn broer Sjabbe (V-2) tweemaal. Uit deze huwelijken kwamen de volgende kinderen voort: Jan (VI-5), Jan Otten (VI-6), Albert (VI-7), Coop (VI-8) en twee dochters Tiaecke en Aeltie.

BROEILS, REIJNER (V-4), zoon van IV-2

Reijner trouwde met Luijtien Hartgers en verwierf in 1578 het klein-burgerrecht van Groningen. Reeds in 1579 of 1580 vertrok hij naar het Duitse Emden, van waaruit hij deelnam aan verschillende tegen Groningen gerichte acties. Het Emder stadbestuur wenste goede relaties te onderhouden met Groningen en kun dan ook geen waardering opbrengen voor Reijner's acties. Hij moest dan ook uitwijken naar het oostelijker gelegen Jever, waar hij in 1591 overleed. Als enig kind liet hij een dochter met de naam Henderickien na.

BROEILS, ARENT (V-5), zoon van IV-2

Deze rent was gehuwd met Ethien Mellens, waar hij een kind bij kreeg. Arent overleed plm. 1582. Verere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, DERK (VI-1), zoon van V-1

Hier zijn mij verder geen gegevens over bekend.

BROEILS, SEBASTIAAN (VI-2), zoon van V-2

Sebastiaan is plm. 1588 in Groningen geboren en kwam op 28 september 1657 op 70 jarige leeftijd te overlijden. Hij werd begraven in het koor van de kerk te Westeremden. Op 23 juli 1619 trouwde hij in Dokkum met Anske Boima. Deze Anske is plm. 1594 geboren en kwam eveneens op 70 jarige leeftijd te overlijden op 28 juni 1663. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen: Johannes (VII-1), Arend (VII-2), Steven (VII-3) en Lubbertus (VII-4), alsmede een dochter met de naam Fockien.

BROEILS, LUBBERT (VI-3), zoon van V-2

Lubbert Broeils studeerde te Leiden en trouwde in 1614 met ene Frouwe Heerens. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, JOHAN (VI-4), zoon van V-2

Hier zijn mij verder geen gegevens over bekend.

BROEILS, JAN (VI-5), zoon van V-3

Jan werd plm. 1600 geboren, verdere gegevens ontbreken.

BROEILS, JAN OTTEN (VI-6), zoon van V-3

Jan Otten werd plm. 1609 geboren en trouwde rond 1637 met ene Niesje Monningh. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, ALBERT (VI-7), zoon van V-3

Albert is geboren plm. 1612 en trouwde in het Duitse Gluckstadt met ene Pietertje Idens. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, COOP (VI-8), zoon van V-3

Coop was van beroep zilversmid en werd plm. 1614 geboren. Hij trouwde plm. 145 met ene Geertruit Landt. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, JOHANNES (VII-1), zoon van VI-2

Deze Johannes werd slechts 13 jaar oud en overleed in augustus 1642. Hij ligt begraven in het koor van de kerk te Westeremden, in welke plaats hij ook overleed.

BROEILS, AREND (VII-2), zoon van VI-2

Deze Arend kwam in de herfst van 1653 te overlijden op 30 jarige leeftijd. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS,STEVEN (VII-3), zoon van VI-2

Deze Steven is plm. 1625 geboren in de plaats Loppersum en is op vrijdag 20 december 1672 te Hoysum overleden, toen hij 47 jaar oud was. Op 25 februari 1655 trouwde hij met ene Aeltien Fockens.Zij overleed op vrijdag 28 december 1674 op 50 jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geboren: Edzo (VIII-1), Edzo (VIII-2) en Sebastiaan (VIII-3), alsmede twee dochters met de namen Anske en Trintien.

BROEILS, LUBBERTUS (VII-4), zoon van VI-2

Lubbertus is plm. 1630 geboren en overleed op 3 juni 1660 op 29 jarige leeftijd. Verdere gegevens zijn mij niet bekend.

BROEILS, EDZO (VIII-1), zoon van VII-3

Deze Edzo werd geboren op hemelvaartsdag 7 mei 1657 en overleed op21 mei van datzelfde jaar. Hij ligt begraven de kerk van Warffum.

BROEILS, EDZO (VIII-2), zoon van VII-3

Deze Edzo werd geboren op paaschdag 3 april 1659 en is op 22 februari 1703 overleden, toen hij 44 jaar oud was. Hij werd begraven op 6 maart 1704. Edzo trouwde plm. 1683 in het Groningse den Andel met ene Epko Lammerts; zij was toen 21 jaar oud. Uit dit huwelijk komen de volgende kinderen voort: Steven (IX-1), Lammert of Lambert (IX-2), Sebastiaan (IX-3), Sebastiaan (IX-4), Sebastiaan (IX-5) en de dochters Sywke, Syverdina, Sywerdina en Aeltien.

BROEILS, SEBASTIAAN (VIII-3), zoon van VII-3

Deze Sebastiaan werd geboren op 13 januari 1666 en overleed op Sint Maarten 11 november 1666

BROEILS, STEVEN (IX-1), zoon van VIII-2

Steven werd geboren op 14 januari 1684 en is overleden op zondag 24 april 1729. Hij werd begraven op 5 mei 1729. Steven was in 1709 op de Breede gehuwd met Anje Cornelis. Anje is overleden op donderdag 22 september 1746 op de leeftijd van 67 jaar; zij is begraven op 30 september 1746. Uit de huwelijk komen de volgende kinderen: Edzo (X-1), Edzo (X-2), Cornelis (X-3) en Jan (X-4).

BROEILS, LAMMERT (IX-2), zoon van VIII-2

Lammert werd geboren op dinsdag 19 oktober 1686 en huwde tweemaal, de eerste keer met Aafke Drewes en de tweede keer met Grietje Jacobs. Uit het 1e huwelijk werden 2 kinderen geboren, uit het 2e werden de volgende kinderen geboren: Sibrich (X-5), Edze  en Jacob, alsmede de dochters Aafke en Lammechien.. Ten onrechte had ik hier eerst staan dat deze Lammert al na plm. 4 weken kwam te overlijden. Met dank aan Nelleke Boonstra, zij heeft mij de oplossing gegeven.

BROEILS, SEBASTIAAN (IX-3), zoon van VIII-2

Sebastiaan werd geboren op 22 april 1688 en overleed toen hij 8 weken oud was.

BROEILS, SEBASTIAAN (IX-4), zoon van VIII-2

Deze Sebastiaan werd geboren op zondag 7 juni 1691 en is overleden op 22 augustus 1691.

BROEILS, SEBASTIAAN (IX-5), zoon van VIII-2

De derde Sebastiaan werd geboren op donderdag 17 november 1692 en overleed op donderdag 2 december 1692.

BROEILS, EDZO (X-1), zoon van IX-1

Deze Edzo werd geboren op woensdag 29 december 1717 en is overleden op donderdag 12 oktober 1769. Hij werd begraven op dinsdag 24 oktober 1769 in de kerk te Warffum. Edzo trouwde op 6 november 1746 met Trientje Jans (toen 28 jaar oud). Trientje Jans overleed op zaterdag 17 april 1756 en werd begraven op 26 april 1756. Uit dit huwelijk komen de volgende kinderen: Steven (XI-1), Jan (XI-2), Steven (XI-3) en de dochter Anje. Edzo trouwde na het overlijden van Trientje Jans opnieuw en wel met Grietje Alberts (zowel Edzo als Grietje waren toen 40 jaar oud). Uit dit huwelijk wordt nog een zoon Steven (XI-4) geboren.

BROEILS, SIBRICH (X-5), dochter van IX-2

Deze Sibrich (Sijpke) zag rond 9 oktober 1744 in Usquert het levenslicht. Trouwde met Hendrik Klaassen en kreeg een aantal kinderen, waaronder Lammert Hendriks Broeils (XI-5).  De echtgenoot van Sibrich (Sijpke) Broeils heeft in 1811 gekozen voor de geslachtsnaam Broeils. Dit is dan ook de 'link' naar de huidige tijd, dus niet vanuit de mannelijke tak vanaf 1450, maar (indirect) vanuit een vrouwelijke tak (zie Lammert Broeils IX-2).

BROEILS, STEVEN (XI-1), zoon van X-2

Steven is geboren op woensdag 1 november 1747 en overleed op 9 november 1747

BROEILS, JAN (XI-2), zoon van X-2

Jan werd geboren op vrijdag 5 september 1749 en overleed op zondag 21 september 1749

BROEILS, STEVEN (XI-3), zoon van X-2

Deze Steven werd geboren op maandag 9 november 1750 en overleed op woensdag 13 september 1752.

BROEILS, STEVEN (XI-4), zoon van X-2

Geboren op donderdag 22 januari 1761.

BROEILS, LAMMERT HENDRIK (XI-5), zoon van X-5

Deze Lammert Hendrik Broeils is de zoon van Sibrich (Sijpke) Broeils (X-5) en Hendrik Klaassen. Lammert Hendrik werd geboren te Uithuizermeeden op 10 februari 1782 en overleed op 23 november 1857. Hij huwde tweemaal, eerst met Bouwke Edzes Broeils (?) en later met Dirkje Jans van Land. Uit het eerste huwelijk kwamen twee zonen voort, Hendrik Lammerts Broeils (XII-1) en Edze Lammerts Broeils. Edze overleed op jonge leeftijd. Daarnaast waren er twee dochters Sijpke Lammerts Broeils (vast genoemd naar haar grootmoeder X-5), geboren rond 1807 en voor 1818 overleden en nog een Sijpke Lammerts Broeils, geboren 3 januari 1818.

BROEILS, HENDRIK LAMMERT (XII-1), zoon van XI-5

Deze Hendrik Lammert werd geboren op 31 januari 1816 te Warffum, overleed op 3 augustus 1864. Hij was timmerman van beroep. Hij trouwde met Reina Klaassens Nanninga (geboren te Noordwolde op 26 juni 1826). Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, te weten Klaas Broeils (XIV-1) en Lammert Broeils (deze werd geboren in 1859 en overleed ook in dat jaar). Tevens waren er twee dochters.

BROEILS, KLAAS (XIII-1), zoon van XII-1

Deze Klaas had als beroep boerenknecht. Hij werd geboren te Baflo op 19 maart 1857 en trouwde op 20 mei 1886 te Baflo met Trijntje Kuipers (geboren 09 december 1848). Uit dit huwelijk komt zoon Hendrik Broeils (XIV-1)

BROEILS, HENDRIK (XIV-1), zoon van XIII-1

Hendrik Broeils werd geboren te Baflo op 28 januari 1887 en overleed te Zuidhorn op 22 november 1960. Hij trouwde te Eenrum op 5 december1912 met Frouke Sterenberg. Frouke was geboren in Usquert op 27 december 1889 en is overleden te Zuidhorn op 14 maart 1976. Uit dit huwelijk worden 11 kinderen geboren, te weten Klaas Diderik (XV-1), Diederik Klaas (geboren 7 augustus 1914), Henderikus (geboren 15 januari 1916), Hille (geboren 2 november 1917), Catharina (geboren 26 februari 1919), Catharina Cornelia (geboren 19 april 1921), Cornelis Jakob (geboren 11 september 1923), Jakob (geboren 15 oktober 1924), Anje Amke (geboren 11 maart 1926), Meerten (geboren 28 december 1927) en Meindert (geboren 10 augustus 1930)

BROEILS, KLAAS DIDERIK (XV-1), zoon van XIV-1

Klaas Diderik wordt geboren te Eenrum op 16 februari 1913 en trouwde op 16 juli 1938 in Wedde met Hilligje Kromkamp (geboren te Wedde op 22 augustus 1914, overleden te Leeuwarden). Hij overleed te Leeuwarden op 23 januari 2003. Uit dit huwelijk worden geboren : Gerrit Hendrik (XVII-1), Hendrik Jacob (XVII-2) en Klaas Diderik (XVII-3), alsmede een dochter Hinderika Frouwke Hilligje.

BROEILS, GERRIT HENDRIK (XVI-1), zoon van XV-1

Is geboren te Wedde op 20 juni 1939 en in 2004 ongehuwd overleden.

BROEILS, HENDRIK JACOB (XVI-2), zoon van XVI-1

Is geboren te St.Annaparochie op 19 juli 1942 en is ongehuwd.

BROEILS, KLAAS DIDERIK (XVI-3), zoon van XVI-1 

Is geboren te St.Annaparochie op 19 maart 1951. Is in Leeuwarden gehuwd met Kunje Loonstra; uit dit huwelijk worden twee dochters geboren: Monique Alfreda en Sandra Therese.


(c) Klaas Broeils (de nummer XVI-3) , 2001 - 2007, met veel dank aan Nelleke Boonstra (home.hccnet.nl/caboonstra/broill.htm) , zonder haar hulp zou ik de 'link' nog niet hebben gevonden.