Tools for Offie Logo

Kantoor (050)7119063

Oplossingen

Tools for Office helpt u graag met het ontwikkelen van oplossingen in MS-Office om uw bedrijfsprocessen efficiënter en sneller te laten plaats vinden. Dit begint met assistentie bij het toepassen van de praktisch kant-en-klare functionaliteit van de Office-programma’s. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het gebruik van sjablonen bij het maken van brieven, enveloppen, rapporten
  • het automatisch samenvoegen van adressen uit een adressenbestand aan een standaardbrief (Mail merge) in MS-Word
  • het maken van spreadsheets voor berekeningen in Excel
  • het beheren van e-mail aan de hand van ontvangstregels in Outlook.
In de bedrijfspraktijk gaan de eisen het standaardgebruik van MS-Office al snel te boven, vooral als de aantallen documenten, e-mails etc. groter worden en het gebruik van databases en spreadsheets frequenter. Door softwarebedrijven zijn wereldwijd tal van invoegtoepassingen voor Office gemaakt die aan een belangrijk deel van deze eisen tegemoetkomen. Deskundig advies van Tools for Office over deze bestaande hulpprogramma's kan voorkomen dat er nodeloos voor een dure maatwerkoplossing wordt gekozen.

Als de door uw bedrijf verlangde Office functionaliteit te specifiek is voor bestaande Add-ins dan bouwt Tools for Office graag de benodigde maatwerkoplossing