heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Wereldoorlog I

Ieper
zijn omgeving, en de Eerste Wereldoorlog
een (vooral) visuele rondleiding


Ieper
 (vlnr stadhuis en kerk)

 

Tijdens mijn bezoek aan Ieper (2005)
ben ik diverse 'herinneringen' aan de Eerste Wereldoorlog gaan opzoeken,
die ik hier heb verwerkt...
(Klik op de betreffende locatie om erheen te springen)
 

het museum 'In Flanders Fields' (Ieper)
diverse belangrijke begraafplaatsen, waaronder 'Polygon Wood' en 'Tyne Cot' (wel  de grootste en indrukwekkendste) (beide in Zonnebeke)
de loopgraven,
het museum bij 'Hill 62' (Zillebeke),
en de
'Dodengang' (vooruit geschoven loopgravenlinie aan de IJzer) (Diksmuide)
de IJzertoren met zijn museum (Diksmuide)
de Menenpoort met de 'Last Post' (Ieper)


Voordat ik het verleden ga oprakelen middels deze 'herinneringen', wil ik eerst even wat foto's van de huidige stad laten zien (2005).
En dat is wel een wezenlijk verschil met 1917!
Toen lag na 3 veldslagen (1914, 1915 en met name 1917) de hele stad totaal in puin!
 

_____ Toen  _____
(1917)


De verwoeste stad Ieper in 1917
(linksboven het stadhuis, daarachter de kerk)

De totaal verwoeste kerk werd tussen 1920 en 1930 geheel opnieuw opgebouwd.
 


De Hallen (het stadhuis) na de oorlog


De kathedraal na de oorlog

In de kerk vind je een documentatiewand met vele foto's van die opbouw.
En als je dan nu zo door de straten van Ieper loopt, lijkt het wel of het verleden al zijn sporen heeft uitgewist betreffende die ravage.
Gelukkig vind je er nog wel talloze 'monumenten' die ons steeds weer aan dat verleden doen herinneren!
'Monumenten' als musea, begraafplaatsen, loopgraven, poorten, gedenkstenen, boeken, cd's, etc...


_____ Nu _____

(2005)
 


Oude gevels op de 'Grote Markt'
 

Stadhuis en kerk in Ieper (vlnr)
 

De oude stadswallen ten oosten van Ieper
 

De oude stadswallen ten oosten van Ieper
 

Op en rond de Grote Markt in Ieper vind je constant
mooie gevels, opnieuw opgebouwde architectuur en gezelligheid.
Rond het oude centrum zijn ten oosten en zuiden erg mooie stadswallen.

● 'In Flanders Fields'


Entree van het museum

Het eerste wat ik ging bezoeken was het museum 'In Flanders Fields'.
Dit is gehuisvest in de Lakenhallen, Grote Markt 34, Ieper.
Het behandelt de Eerste Wereldoorlog in al zijn facetten.
Een prachtig museum waar je veel informatie kunt opslorpen middels teksten, maar vooral ook door goede en visuele informatie.
 


Bij mijn binnenkomst in het museum werd ik meteen gegrepen door de tekst:

'het geheugen van de toekomst'

Hoe pakkend kunnen lessen die uit de geschiedenis geleerd dienen te worden, tot zo weinig woorden zijn samengebald.
 

Enkele foto's uit het museum...

 


Soldaten aan het front
(kolossale muurfoto)
 


Hulp aan gewonden
(met videofragmenten toegelicht)
 


Op het slagveld
(maquette)
 


Het kerstbestand van december 1914
(prachtig verbeeld in het museum)
 


Een Duitse soldaat
(herkenbaar aan de punt op zijn helm)
 


Beeld in museum 'In Flanders Fields'
Ieper
 

De geweldige website van dit museum vind je hier.


Terug


● Begraafplaatsen


Het graf van een onbekende soldaat.
In het begin werd de Eerste Wereldoorlog ook wel de 'Grote Oorlog' (= Great War) genoemd.

Rijdend door de 'Westhoek', zoals ZuidWest-België ook wel genoemd wordt, kom je overal langs de wegen vele begraafplaatsen tegen. Grote, maar ook talloze kleine.
Van de grotere begraafplaatsen heb ik
'Tyne Cot' en 'Polygon Wood' bezocht.
Daarnaast ben ik ook regelmatig wat kleinere begraafplaatsen opgewandeld.
Enkele foto's...
 
(Zonnebeke)

'Tyne Cot(tage)' was de naam die door het Britse leger werd gegeven aan een schuurtje dat stond te midden van een vijf- of zestal 'pillboxes' (= kleine bunkers).
Het werd door de '3e Australische Divisie' veroverd op 4 oktober 1917.
Daarna is de naam gegeven aan de grootste, mooiste en indrukwekkendste begraafplaats in de Westhoek.

 


'Tyne Cot'
 

'Tyne Cot'
 (1,6 km ten zuiden van het dorp Zonnebeke)

Het Polygoonbos (Polygon Wood) of Doelbos is een staatsbos 1,6 km ten zuiden van het dorp Zonnebeke. Het bos werd tijdens de oorlog volledig verwoest.
Eind oktober 1914 werden alle Duitsers door Britse troepen uit het bos verdreven.
Op 3 mei werd het bos weer uit handen gegeven door de terugtrekking richting Ieper tijdens de 2de slag om Ieper.
Op het einde van september 1917 heroverden Australische troepen het bos weer.
Tijdens het Duitse lente-offensief in het voorjaar 1918 werd het bos terug uit handen gegeven.
Op 28 september 1918 werd het definitief veroverd door de 9e (Schotse) Divisie.
'Polygon Wood' is nu een mooie begraafplaats.'Polygon Wood'
 


Polygon Wood'
 Ergens langs de weg kom je vaak
een kleine begraafplaats tegen...


Het Canadese Oorlogsmonument
in St. Juliaan.
   

Terug

 

 
● Loopgraven
De loopgraven vormen een zeer belangrijk element in de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog werd niet voor niets de 'loopgravenoorlog' genoemd.
Er is daar heel wat afgestreden, geleden, afgezien en gedood.
De loopgraaf was een wereld op zich. Als je het boek 'Vergeten Stemmen' van Max Arthur leest, dan ervaar je dat de de soldaten 'de gevangenen van de loopgraven' waren.
Ten oosten van Ieper heb ik
'Hill 62' bezocht,

en in Diksmuide 'de Dodengang'.


'...the poppies blow'

Hill 62
werd door de Britten ook wel 'Tor Top' genoemd.
Het was een heuveltop waarop de Britten in hun loopgraven zaten.
Momenteel zit deze heuvel er zo uit...

De hoogteverschillen waren gering, maar  voldoende om als observatiepunten zijn nut te hebben.
De heuvelvorming was er vooral vanaf de Britse aanvoerlijnen (op enkele honderden meter wel twintig meter verval). Maar ook aan de 'frontzijde' hadden ze een goed zicht over de Duitse linies en het land daarachter.


Tor Top = Hill 62
Rood: Britse linies  /  Blauw: Duitse linies
(links (ten westen) van Zillebeke ligt Ieper)

Momenteel kun je er de gehandhaafde loopgraven bezichtigen.
Tevens is hier ook een heel klein museum ingericht.
Hieronder wat foto's van loopgraven en museum...
 


'Hill 62' - loopgraven

'Hill 62' - loopgraven


'Hill 62' - loopgraven


'Hill 62' - herinnerings'stam'


'Hill 62' - opgestapelde hulzen


'Hill 62' - Duitse helmen

De Dodengang
'Boyau de la mort'


De plaats waar je wellicht het beste kunt aanvoelen wat de ‘Grote Oorlog’ voor de gewone soldaten betekende, is 'de Dodengang' in Diksmuide.
Het was de meest vooruitgeschoven stelling van de Belgische verdediging, het toneel van een voortdurende, moordende strijd.
Gedurende bijna vier jaar stonden hier de soldaten te ploeteren in de modder, wachtend op een aanval of een bombardement.


Belgische soldaten in de Dodengang

De omgeving van de Dodengang, ongeveer twee kilometer stroomafwaarts van de IJzertoren, was de enige plaats waar de Duitsers erin geslaagd waren de IJzer over te steken. Ze hielden er stand in een bunker op amper 50 meter van de Belgische stellingen. ’s Nachts werden ze bevoorraad met een vlot dat aan een touw over de IJzer werd getrokken.
Van dit loopgravencomplex, uitgegraven in de IJzerdijk (hieronder kun je dat goed zien), kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog alleen maar onheilsnieuws. De Belgische soldaten zaten er in de val. Ze werden van drie kanten onder vuur genomen.


De Dodengang vlak na de oorlog

De huidige Dodengang is een reconstructie.
De 'vaderlandertjes' (= zandzakken) zijn nu gevuld met versteende cement, en de grond is verhard.
In werkelijkheid ploeterden de soldaten in de modder tussen muren van aardezakjes.
Op slechts enkele tientallen meters van de vijand liepen ze een zenuwslopende wacht, schuilend voor neersuizende granaten en knetterend geweervuur. De dood lag constant op de loer.

Vandaar dan ook de naam Dodengang.
 


De huidige 'Dodengang'

De huidige 'Dodengang'


De huidige 'Dodengang'


De huidige 'Dodengang' ('...the poppies blow')
   
De Dodengang in Diksmuide aan de IJzer (video)
 
 

Terug

 
● De 'IJzertoren'


A V V V K
(Allen Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus)

De 'IJzertoren' in Diksmuide is een 22 verdiepingen tellende toren, waarin een Vlaams historisch museum is ondergebracht.
De toren is het symbool van het Vlaams nationalisme.
Het museum bevat de Belgische geschiedenis vanaf de Eerste Wereldoorlog tot heden.
Dalend naar beneden vind je op iedere verdieping telkens een stukje van de chronologische opbouw (= opbouw in tijd) van deze geschiedenis.
Vanaf de 84 meter hoge toren heb je buiten op het boventerras een prachtig uitzicht over de hele streek.
 


Vanaf het dakterras v/d IJzertoren (onder 'de IJzer')
(De poort linksonder geeft toegang tot de IJzertoren)

Uitzicht vanaf het dakterras v/d IJzertoren
(de rivier 'de IJzer')
   

Terug

 

 
● De 'Menenpoort'

De 'Menenpoort' (ook wel 'Meensepoort' genoemd) is één van de toegangspoorten tot het centrum van Ieper. Het is de weg van Ieper naar Menen.
Het centrum van Iep is het oude gedeelte van Ieper, en erg mooi!
Bij de 'Menenpoort' wordt iedere dag om 20.00 uur de 'last post' geblazen.
Dit is een muzikaal saluut (eerbetoon) aan de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog.
 

De ingang van de 'Menenpoort' in Ieper

De 'Menenpoort' met zijn vele en lange dodenlijsten


De 'Menenpoort' (fragment uit de dodenlijsten)


De 'Menenpoort' (mededeling over de 'last post')


De 'Menenpoort' (de 'last post' om 20.00 uur))


De 'Menenpoort' (de 'last post' om 20.00 uur))
   
Ceremonie bij de Menenpoort in Ieper
 
 

Terug

 


Komend uit het museum 'In Flanders Fields' loop je meteen de Tourist Information (VVV) binnen.
Vele informatieve boeken over de Eerste Wereldoorlog zijn daar in het Nederlands en Engels te krijgen.
Ik trof daar een geweldig goed boek aan van
Max Arthur: 'Vergeten Stemmen' (klik op de hyperlink).
 


Als je dit boek leest, dan ontdek je
dat de aanvankelijk onbevangen euforie en heldendrang,
alsook het opgelegde, dan wel het blind gevolgde plichtsbesef en patriottisme
van jonge mannen om te gaan vechten voor hun familie en vaderland
verandert in keiharde en gruwelijke realiteit!
Illusie maakt plaats voor werkelijkheid!
En vervolgens is er nog maar één gedachte die overeind blijft...(tekst op de zuidzijde van de IJzertoren in Diksmuide)

         
 

 

Tot zover een beschrijving van mijn bezoek aan Ieper (augustus 2005)

 
 

Veldslagen van Ieper (Battles of Ypers) 1914-1917

 

 

Ieper, toen en nu...

 

 
 

 

● Sites over Ieper
•  Site over Ieper 1914-1918, klik hier.
•  Uitgebreide site van Freddy Vandenbroucke over Ieper en zijn omgeving, klik
hier.

•  Goede, informatieve site. Wordt momenteel omgebouwd. Hier vind je nog hun 'oude' adres.

 

De aanleiding De oorlog De loopgraven Op het slagveld Ieper Verdun De luchtoorlog De oorlog op zee Het jaar 1918 Nederland en WO I De vrede Tijdlijn 1914-1918 Literatuur / DVD Internet

 


Build / 2002-2013 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail