Copyright

Alle teksten: 2002-2012, Cebor.

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML betreffende de hele website of thema's daarvan op het net, op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.
Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's.
Dit geldt ook voor alle eventuele gebruikte handelsmerken en logo's.
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van de ontwerper vereist.

 
Disclaimer
De informatie op HTML op het net wordt geleverd "zoals ze is".
Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met grote zorg samengesteld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.
 
Bronnen
Uit onderstaande boeken en/of websites zijn ιιn of meerdere afbeeldingen gebruikt ter illustratie bij de aangeboden tekst:

• 'Erfenis van de Oude Grieken' - Anita Ganeri

• 'De Romeinse Tijd' - A. Langley
• 'De Vikingen' - A. Pearson
• 'Wereldoorlog I' - S. Adams
• Boeken van Suske en Wiske - Willy Vandersteen
• Beeldbank-SchoolTV

• www.wo2.nl
• home.freeuk.net/elloughton13/vikings.htm
• http://www.lucyonline.nl/
• www.kinderenwebhotel.be/
• www.kennisnet.nl/
• www.netwijs.nl
• http://www.iaie.org/dt_material/noordhoff/
• http://kinderenwebhotel.be/wo_tijd/grieken.htm
 
Noot

Deze website is opgezet uit liefhebberij voor het vak geschiedenis, en als leraar in het speciaal basisonderwijs wil ik dit graag delen met kinderen en andere geοnteresseerden... (mentale en cognitieve overdracht).

Deze site is dus verre van commercieel!

 

Bij het samenstellen van bovenstaande lijst is door de ontwerper de uiterste zorg besteed.
Het is geenszins de bedoeling van de webmaster om misbruik te maken van eventuele rechten! De wet op auteursrechten wil ik wel respecteren.
Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met mij.

Het is namelijk ondanks inspanningen niet gelukt de bron van vele illustraties te identificeren.
Desalniettemin kunnen er mensen zijn die menen rechten te kunnen doen gelden op gebruikte teksten en/of afbeeldingen. Deze rechthebbenden worden verzocht om dit middels e-mail aan de webmaster kenbaar te maken. De bewuste stuk(ken) tekst of afbeelding(en) zal(zullen) dan onmiddellijk van de site worden verwijderd of er zal bronvermelding plaatsvinden al naar gelang de wens(en) van de rechthebbende(n).

——————————————————————————————————
Webmaster: Kees de Brouwer

Tijdmachine