heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Préhistorie

 

Wat is een fossiel?
Fossielen
zijn - al of niet versteende - overblijfselen van organismen die vroeger hebben geleefd: (deel van) een mens, dier of plant.

Het kunnen resten van een organisme zelf zijn, zoals botten, of een afdruk, zoals fossiele bladeren.
Een fossiel kan ook een afdruk
(= een soort stempel) zijn in een steen.
Als een dier sterft wordt het vlees meestal opgegeten door dieren of mensen, of het rot weg. De botten verpulveren in de loop der tijd.
Maar het kan ook wel eens gebeuren dat het dode dier bedolven wordt onder zand, modder, klei of lava uit een vulkaan. Het wordt dan van de lucht (zuurstof) afgesloten. In dat geval kan het een fossiel worden.

 


Zo zijn er over de hele wereld fossielen gevonden van dieren die ooit op aarde hebben geleefd.
Fossielen leveren ons belangrijke gegevens op uit het verre verleden.
Zo weten we bv. veel over dinosaurussen dankzij de fossielen die overal ter wereld gevonden zijn.
Van mensen en dieren uit de Préhistorie hebben we niet veel gevonden: alleen botten en tanden.
De dode mensen en dieren hebben miljoenen jaren in de grond gelegen. Dat is onvoorstelbaar lang.

 


Ontstaan van fossielen (samenvatting)
a

a
a
a
a
a
a
 
Organismen (planten, dieren, mensen) sterven en worden bedekt door zand of klei. Ze komen zo in een aardlaag te liggen. Bijvoorbeeld een klei- of zandlaag.
Alleen de harde delen van dit organisme blijven over. Van een dier of een mens zijn dit de beenderen.
Bovenop het organisme komt weer een andere aardlaag te liggen. Zo'n laag noemt men een
sediment.
Het organisme wordt zo afgesloten van de lucht.
In de loop van de tijd (eeuwen) komen verschillende lagen op elkaar te liggen.
Door de druk van de lagen
fossiliseert (= wordt een fossiel) het organisme.
Uit de gefossiliseerde delen tracht men een voorstelling te maken hoe het organisme er uit heeft gezien.

 
Onze voorouders Fossielen Lucy Homo Habilis Homo Erectus Homo Sapiens Moderne Mens Jagers-Verzamelaars Leefgemeenschap De Steentijd Werktuigen Grotschilderingen Landbouwers Hunebedbouwers Nieuwe Vondsten Waar eindigt het?


 


Build / 2002-2012 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail