heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Romeinen

 
Opkomst, bloei en ondergang
De Romeinen hadden hun opkomst, bloei en ondergang tussen de jaren 753 voor Christus tot 476 na Christus.
Het Romeinse Rijk zou in de geschiedenis het grootste rijk in Europa worden.
Hieronder zie je de uitbreiding van hun rijk in de loop der eeuwen:
 

● Dit kaartje laat de uitbreiding van het Romeinse Rijk zien in de loop der eeuwen.

 Vele volkeren behoorden tot hun rijk, zoals:

1  GalliŽrs
2  Helveten
3  Grieken
4  Joden
5  Egyptenaren
6  Noord-Afrikanen

Rome was voor haar welvaart en dagelijkse behoeften voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten van het platteland.
De meeste inwoners van het Romeinse Rijk woonden op het platteland en bewerkten het land.
Over het land verspreid lagen de nederzettingen van de boeren. De boeren woonden in dorpjes, op kleine boerenhoeven, of (vooral in ItaliŽ) bij prachtige villa's.
De rijken brachten voor hun zakelijke of politieke verplichtingen veel tijd door in de stad.

Rond 150 na Chr. stond Rome op het toppunt van haar macht.
In het Romeinse Rijk heerste vrede en welvaart .
Maar er waren veranderingen op komst.
Aan de noordelijke grenzen kwam steeds meer dreiging van 'barbaarse' stammen, en het kostte het Romeinse leger dan ook steeds meer moeite om deze volken buiten de grenzen te houden.
Deze indringers - grotendeels Germanen - wilden het Romeinse Rijk in om te plunderen, of om er zich te vestigen en te delen in deze geweldige Romeinse beschaving.
Ook kreeg het Romeinse Rijk in het midden van de 3de eeuw te kampen met hevige burgeroorlogen tussen generaals die om de troon vochten.
In het oosten werd het Romeinse Rijk ook door de Perzen aangevallen.
Dit alles was het begin van het verval van het Romeinse Rijk.
Een verval dat uiteindelijk het zo roemruchte Romeinse Rijk verdeelde in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk.
 

Het Romeinse Rijk
 

 

Ontstaan Het Romeinse Rijk Hun betekenis Het bestuur Onderwijs De stad Meester en slaaf Ontspanning Het leger Het geloof Pompeii Wist je dat...

 


Build / 2002-2012 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail