heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Romeinen


De Romeinen geloofden in verschillende goden en godinnen. De goden hadden allemaal hun eigen taak: zo was er een god van de oorlog, een god van de landbouw, enz...
De belangrijkste god bij de Romeinen was
Jupiter. Hij was hun oppergod. Later is daar n van onze planeten naar deze god vernoemd.


Jupiter


De Romeinen geloofden in een leven na de dood.
Je ging dan naar de Onderwereld, net zoals de Grieken dat k geloofden. Maar dat was geen paradijs. In de grote, donkere ruimte ergens diep onder de wereld was het saai en troosteloos. De schimmen van de overlevenden doolden er treurig rond in een rijk waar Pluto de heerser was. Het was geen plek om angst voor te hebben, geen hel, maar ook geen oord waar je echt gelukkig was.
Via een nare tocht over de rivier de 'Archeron' werd elke overledene door een veerman met zijn pontje overgezet naar die Onderwereld.


De rivier de Archeron
(op weg naar de Onderwereld)

 

Elke god was verantwoordelijk voor een bepaald deel van het leven:
de oogst, de geboorte, de handel, de wijn, de oorlog, de jacht, de liefde, de zee, enz...

 


Enkele Romeinse goden
(vlnr Jupiter, Juno, Mercurius, Minerva, Bacchus, Neptunus en Venus).
 

Enkele belangrijke goden:

Jupiter De oppergod
Venus Godin van de liefde
Cupido, Amor God van de liefde
Mercurius God van de handel
Mars God van de oorlog
Neptunus God van de zee
Apollo, Sol God van de zon
Bacchus God van de wijn
Pluto God van de dood
Diana Godin van de jacht
Vulcanus God van het vuur
Minerva Godin van de wijsheidRomeinse tempel

Romeinen bouwden tempels voor alle goden en geloofden dat de goden daar echt in leefden. In die tempels werden de goden geerd.
Ze mochten vaak zelf niet in de tempel.
In de tempel stond een beeld, maar de Romeinen geloofden dat de god in het namaakbeeld zat. Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de Romeinse staat en van alle mensen.
Bij belangrijke (politieke) beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen.
Vaak werden er
offers gebracht. Offers zijn een soort cadeaus voor de goden, om ze te vriend te houden of blij te maken.
D
ieren werden vaak geslacht als geschenk aan de goden.


Een beroemde tempel in Rome was het Pantheon.
(
Pan = geheel, alles; The(i)os = godheid)
 


Het Pantheon (Rome, juli 2006)

Het Pantheon (Rome, juli 2006)

 

Deze tempel werd gebouwd tussen 118 en 125 na Christus.
De naam betekent: 'gewijd aan alle goden'.
Een andere mogelijke vertaling is: 'geheel goddelijk'.
De lichtbundel die van bovenaf de koepel binnenvalt is prachtig!
Wil je een virtueel overzicht bekijken binnen in het Pantheon, klik dan
hier.
Of voor een ander zicht op het Pantheon, ga dan
hier naar toe!

In veel Romeinse huizen stond een huisaltaar. De 'pater familias' (vader van de familie) bracht regelmatig offers aan het altaar. Zo had ieder huis zijn eigen beschermgod(in).


Een huisaltaar

Als iemand overleed werd het lichaam meestal op een brandstapel verbrand (gecremeerd) en de as werd in een urn (een soort pot) in het familiegraf bijgezet of begraven. Voedsel en soms wat spullen van de dode, zoals sieraden, werden samen met de as begraven.
Later ging met er steeds meer toe over het lichaam direct te begraven, zonder crematie.
De Romeinse wet bepaalde dat doden buiten de stadsmuren moesten worden begraven.
Dus elke stad werd omringd door enorme begraafplaatsen.
Een graf werd vaak aangegeven met een grafmonument met opschriften in het Latijn.
De monumenten op de graven van de rijken werden overdadig met marmer versierd. Zij hadden vaak prachtig bewerkte, stenen doodskisten, de
sarcofagen.
Een arme Romein kreeg waarschijnlijk alleen een houten grafteken op zijn graf.

 

Ontstaan Het Romeinse Rijk Hun betekenis Het bestuur Onderwijs De stad Meester en slaaf Ontspanning Het leger Het geloof Pompeii Wist je dat...

 


Build / 2002-2012 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail