heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Wereldoorlog  II

 


'Het kostbaarste bezit op deze wereld echter, is het eigen volk! En voor dit volk, en om dit volk moeten we strijden en moeten we vechten, en nooit verzwakken, en nooit vermoeid raken, en nooit falen, en nooit twijfelen!'


● Hitler's ouders
Adolf Hitler’s vader werd geboren in 1837. Zijn naam was Alois. Hij was een kind uit een onwettig huwelijk. Zijn ouders waren Maria Anna Schicklgruber en haar buurjongen, de arme molenaar Johann Georg Hiedler.
Alois veranderde in 1876 zijn naam. Voordien werd hij Alois Schicklgruber genoemd: hij werd dus vernoemd naar zijn moeder.
Onder druk van zijn oom, veranderde hij zijn naam in Hiedler, zodat hij die familienaam (van zijn vader) kon voortzetten. Maar in het register werd het fout genoteerd. En zo werd de naam
'Hitler' geregistreerd in plaats van Hiedler.
Alois trouwde voor de derde keer. Deze keer met 24-jarige zwangere Klara Polzl. Dat was zijn achternicht.
Zijn vader was 51, toen Adolf in 1889 als zijn vierde kind werd geboren.
 


Alois, zijn vader


Klara, zijn moeder


Waar was Adolf Hitler geboren?
Adolf Hitler werd op 20 april 1889 in Oostenrijk geboren in het stadje 'Braunau am Inn', liggend tegen de Duitse grens.
De 'Inn' is een rivier, die tevens de grens vormde met Duitsland.

 


Oostenrijk, Braunau am Inn (rode vierkant)


Hitler als baby


Hoe was Adolf als kind?
Het gezin Hitler was een dysfunctioneel (= slecht opvoedend) gezin.
Het gezin bestond uit 2 zonen (Adolf en Edmund), 1 zus (Paula), een halfbroer (Alois junior) en een halfzus (Angela). De twee ouders waren constant thuis.


(Paula Hitler)
Adolf Hitler wilde later dat ze zich
Paula Wolf ging noemen!

Adolf’s vader bekleedde vroeger een hoge ambtenaarsfunctie bij de bevolkingsdienst: Alois Hitler was douanier.
Het was een gewoonte voor hem dat al zijn bevelen werden uitgevoerd, en dit verwachtte hij dan ook van zijn kinderen. Deze gingen er echter niet altijd mee akkoord, met als gevolg dat er regelmatig hardhandige sancties (= lichamelijk geweld) volgden. Om deze reden vluchtte Alois junior op zijn dertienjarige leeftijd van huis. Hij was de oudste van de kinderen en kwam het meeste in conflict met zijn vader. Hij keerde nooit terug naar huis.
De vader van Hitler was autoritair (= Hij wilde het alleen voor het zeggen hebben: iedereen moest luisteren en doen wat hij zei!).
Zo kwam Adolf, toen 7 jaar oud, op de plaats van de oudste van de kinderen (omdat zijn oudste broer het huis was ontvlucht). Hij werd nu slachtoffer van zijn vaders kordaatheid en brutaliteit.
Hitlers vader was gewelddadig. En ook Adolf had 'losse handjes'. Slaan werd goed gepraat: het was goed voor de opvoeding.
Er werd zelfs ooit een familielid vermoord omdat deze gebrekkig was.
Adolf Hitler was een intelligent, erg lui kind zonder sociale vaardigheden; hij had erg veel moeite in het contact maken met anderen. Hij haalde veel kattenkwaad uit, en hij gaf toe dat hij een kwajongen was.


Hitler in zijn jeugdjaren

Zijn moeder Klara, die al drie kinderen daarvoor had verloren, verafgoodde Adolf, met alle fatale gevolgen van dien (overigens was de moeder van Adolf de enige die hem geen opvallend kind vond).
Zijn vader Alois en zijn moeder hadden heel erg tegengestelde karakters. Die karakters hebben Hitler sterk beïnvloed!

Zijn moeder was toegevend en dichtbij, zijn vader daarentegen hard en afstandelijk.
Van zijn vader mocht hij bijvoorbeeld perse niet naar de kunstacademie!

• Volgens een jeugdvriend was Hitler een somber kind dat altijd en overal overhoop lag met alles en iedereen.

En na zijn kinderjaren?
Toen hij 16 jaar oud was (1903), overleed zijn vader. Hij voelde zich bevrijd, en ging een losbandig leven leiden.
Hij droomde van roem.
Maar na de dood van zijn vader ging het niet meer zo goed met hem. Hij werd zelfs van school gestuurd!
Hij wilde nog steeds graag kunstschilder worden. Maar je moest wel 18 jaar zijn om toegelaten te worden tot die
kunstacademie!
Daarom begon hij thuis maar wat te tekenen, of hielp hij zijn moeder een beetje.
Zijn moeder was altijd erg lief voor hem.

• Naar Wenen
Toen hij 18 was, ging hij naar Wenen om kunstschilder te worden. Maar daar vonden ze zijn tekeningen niet goed genoeg.
Maar zonder talent was Adolf zeker niet, als je deze schilderijen bekijkt...


Schilderij van Hitler: Wenen


Schilderij van Hitler: Burcht

Hoe ging het verder met hem?
Toch bleef hij in Wenen met een vriend.
Niet lang daarna stierf zijn moeder aan borstkanker (1907). Hij was er vreselijk verdrietig over.
Wel kreeg hij wat geld van zijn moeder, een kleine erfenis
(= wat je nalaat/achterlaat voor je gezin, familie of anderen nadat je gestorven bent).
Na de dood van zijn moeder verkocht Adolf zijn werk op straat.
Hij schilderde alléén landschappen, NOOIT mensen.
Hij bleef de hele tijd door tekenen, maar werd telkens weer afgewezen.
Hij dacht dat ie geweigerd werd, omdat verschillende commissieleden joods waren.
Door die afwijzing raakte zijn geld op, en kon hij de huur van zijn kamer niet meer betalen.

• Zwerven
Daarom moest hij op straat gaan rondzwerven. Hij kwam zelfs in een opvangcentrum voor daklozen.
Hij kreeg steeds meer de pest aan rijke mensen en vooral joden, want die hadden altijd een goede baan.

Hij kreeg een steeds duidelijkere mening. En hij pikte het gewoon niet dat iemand anders er een andere mening op na hield. Hij zat vol wrok
(= haat), en was enorm eerzuchtig (= hij wilde eer en roem).
Hij vertrok naar Duitsland toen hij 24 was. Dat land had hij altijd al als zijn vaderland beschouwd.
Voor het Oostenrijkse leger was hij afgekeurd, maar niet voor het Duitse leger.

 


Hitler bij een demonstratie in 1914
 

• In de oorlog
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ging hij vrijwillig in dienst bij het Duitse leger.


Hitler (midden, achter)
Hij verbleef in een ziekenhuis als gewonde soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 
Hitler (rechts op de foto)


Hitler was een 'bezeten' (= gedreven, fanatieke) soldaat.
Hij hield vaak discussies met zijn mede-soldaten over politiek, en sprak dan erg begeesterd
(= bevlogen, fanatiek). Met name over de rol van Duitsland in de wereld, en de rol van de joden in de maatschappij.
Adolf Hitler zei - achteraf - na de Eerste Wereldoorlog: 'Dit was de gelukkigste tijd uit mijn leven',
en dat zegt genoeg over de toekomst die nog komen zou...
 
• Na de oorlog
Omdat Hitler een goed prater was en er bepaalde politieke ideeën op na hield, ging hij de politiek in toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen.
In 1923 ondernam hij een staatsgreep, maar kwam in de gevangenis.
Tijdens zijn gevangenschap schreef hij het boek
'Mein Kampf'
(= 'Mijn Gevecht').
Hij kwam echter sneller uit de gevangenis dan zijn opgelegde straf was. Hij ging meteen weer de politiek in.
Zijn partij werd steeds groter en machtiger.
In 1933 werd Hitler daardoor zelfs hoofd van de regering (zijn partij heette de
NSDAP).
 


De originele titel van het boek was:’Vier en een half jaar vol strijd tegen leugens, domheid en lafheid’.
Zijn uitgever veranderde dit echter in ‘Mein Kampf’ ('Mijn Strijd').
In zijn boek verdeelt Hitler de mensen in categorieën gebaseerd op fysische kenmerken, verdeelt in hogere en lagere orden.
Aan de top staat de Arische man met zijn blanke huid, blond haar en blauwe ogen, het meesterlijke ras of
'Übermensch’ genoemd. Met als gevolg dat er natuurlijk ook een lager ras moet zijn, de ‘Untermensch’. Deze posities wordt door Hitler geschonken aan de joden en de Slavische, Tsjechische, Poolse een Russische mensen.
Hitler beschrijft de strijd om wereldheerschappij als een racistische, culturele en politieke strijd tussen de joden en het Arische ras. Meer gedetailleerd beschuldigt hij de joden van groepsvorming met als doel de controle te winnen over de globale financiën, het besturen van de pers, het uitvinden van liberale democratie, het promoten van prostitutie.
Deze ideeën worden over heel Duitsland verspreid en later zelfs aangeleerd op school. Met het resultaat dat miljoenen Duitsers en mensen uit de buurlanden in deze idealen geloofden en meehielpen aan de uitroeiing van de joodse bevolking.

In Hitlers boek wordt ook uitgelegd welke militaire veroveringen Hitler wil maken om zijn superras plaats te geven en te voeden.
Vooral de oostelijk buurlanden en voornamelijk Rusland zouden bestemd zijn geweest voor de aanbouw van agrarische landen en boerderijen. Het volk dat er toen woonde zou gewoon verjaagd of vermoord worden, of eventueel als slaven gebruikt worden. Maar om dit te bereiken zou Duitsland eerst zijn oude aartsrivaal Frankrijk moeten verslaan, als wraak voor de nederlaag in WO 1, en om de westgrens te versterken en te verdedigen.
Toen ‘Mein Kampf’ juist was uitgebracht in 1925 verkocht het toch niet zo goed. De mensen hadden iets anders verwacht dan het uiteindelijke resultaat. Nadat Hitler kanselier van Duitsland werd verkocht het boek echter zeer goed, niet voor de inhoud, maar iedereen voelde zich verplicht om het boek te kopen.
Deze openbaring betreffende de aard van zijn karakter en de blauwdruk van de Duitse toekomst diende als een waarschuwing die voornamelijk werd genegeerd.


Handtekening Adolf Hitler

 

Wat wilde Adolf Hitler?
Hitler wilde de nederlaag van de verloren Eerste Wereldoorlog wreken.
Tevens wilde hij een groot Duits Rijk stichten dat wel 1000 jaar zou bestaan:
het Derde Rijk (als opvolger van het Duitse Rijk uit de Middeleeuwen en het Duitse Keizerrijk dat van 1871 tot 1918 duurde).
Omdat Hitler zei dat hij de armoede, de werkeloosheid en de chaos in zijn land wilde bestrijden, geloofden veel mensen hem. Zeker in zo’n slechte tijd. Ze hoopten op beter!

 
Weet Hitler raad voor deze crisis?
 


Hitler was een 'gladde' prater, met veel gebaren, mimiek en overtuigingskracht

 

Hitler's speech (1932)
 


Hitler had zich twee doelen gesteld:
-1-  een Rijk met een ‘zuiver ras’ te kweken: het ‘Arische ras.
Hij wilde een ras met grote, sterke, gezonde mensen met blond haar, blauwe ogen en Duits bloed in de aderen.
Daarvoor was geen plaats voor ‘minderwaardigen’ zoals zigeuners, homo’s, politieke gevangenen, zwarte mensen, mensen met erfelijke ziekten, gehandicapten en vooral joden.
Deze mensen waren 'ongewenst' en werden door de Nazi's vervolgd.
Op affiches werd hun ongewenstheid zelfs getoond...


Affiche tégen de 'minderwaardige' mens

-2-  Hitler wilde zijn volk meer 'Lebensraum' (= leefruimte) geven.
Hij zei dat deze gebieden de ruimte verschaften die nodig was om het Duitse volk tot bloei te laten komen.
Daarvoor moest hij (vooral) in het oosten land veroveren.


Waarom volgden de mensen Adolf Hitler?
Hitler was een begenadigd (= met veel talent) en bezield (= enthousiast) prater: met veel emotie en overgave hield hij zijn redevoeringen.

In zo’n slechte tijd als de Duitsers nu verkeerden van armoede en werkeloosheid hoopten ze op betere tijden. En Adolf Hitler beloofde die betere tijden. En met zoveel steun van zoveel mensen werd zijn partij zo groot dat hij kanselier werd (minister-president).


Verkiezingsaffiche voor de NSDAP (Partij van Hitler)

Eenmaal aan de top ontpopte hij zich als een dictator. Hij veranderde de wetten in het land om meer macht te krijgen. Hooggeplaatste mensen van zijn eigen partij, waarvan hij dacht dat ze teveel macht kregen, ruimde hij uit de weg. Maar de mensen bleven hem steunen, ondanks zijn weerzinwekkende ideeën.
Dat kwam óók omdat hij de zaken aan zijn eigen volk anders en mooier voorstelde dan dat ze feitelijk waren. Met leugenachtige redevoeringen bedroog hij zijn eigen volk.

De Hitlergroet
De 'Hitlergroet' werd door de Nazi's vanaf 1925 gebruikt:
De rechterarm gestrekt omhoog vormde een begroeting (en daarbij vaak de woorden zeggend 'Heil Hitler').

 


De partij van Adolf Hitler
De partij van Adolf Hitler was de NSDAP (= Nationaal-Socialistische Duitse ArbeidersPartij).
Het was geen normale politieke partij.

De partij had een eigen leger, de SA (Sturmabteilung). Ze waren te herkennen aan het bruine hemd van hun uniform.
Wie het niet met de partij eens was, werd vermoord of opgesloten.
Later werd de
SS opgericht (dat was een elite-afdeling van de SA).
De naam SS is een afkorting van het Duitse woord ‘Schutzstaffel’, wat ‘beschermingsbrigade’ betekent. Het waren de nazi-orde-strijdkrachten.
Ze waren te herkennen aan het zwarte hemd van hun uniform.


SA-uniformen
(de 'Bruinhemden')


SS-uniformen
(de 'Zwarthemden')

De Nazi's hadden óók nog een geheime politie: de Gestapo. Deze was al opgericht in 1933. De naam is een afkorting van ‘Geheimes Staatspolizeiamt' (= Geheime Staatspolitie).

De mensen die het met de ideeën van Hitler en zijn partij eens waren, heetten Nazi’s.
De Nazi’s hadden een eigen logo:
het hakenkruis (ook wel 'swastika' genoemd).
 


de swastika


de Rijksdag (Reichstag)

 

Oorsprong van de swastika
WO
 
 
● Aanslagen op Hitlers leven
Er zijn veel pogingen gedaan om Hitler te vermoorden:
- zowel door zijn eigen mensen (Von Stauffenberg, Speer);
- als beraamd (o.a. Operation Foxley, hoewel deze operatie nooit is uitgevoerd);
- of uitgevoerd door de geallieerden.
Hitler dacht echter dat hij onfeilbaar was. Dat hij iets goddelijks had waardoor bedreigers hem niet konden 'raken'.
> Een van de bekendste aanslagen was die van 20 juli 1944 door
Von Stauffenberg.
De film "Stauffenberg' (2004), ook wel genoemd 'Operation Valkyrie', gaat over deze aanslag.
De latere Amerikaanse film
'Valkyrie' (2008) is een zwakkere reprise hiervan.


Von Stauffenberg


Hitler bekijkt nadien de plek van deze aanslag...

Op deze site (klik erop) vind je meerdere artikelen over de diverse aanslagen op Hitlers leven.


● Kan zo’n geschiedenis zich weer herhalen?
Het lijkt allemaal onwaarschijnlijk en absurd wat er zich in die tijd afspeelde.
Onwaarschijnlijk in de zin van: hoe kunnen zoveel mensen achter zo iemand aanlopen?
Komen ze niet tegen zulke ideeën in opstand?
Een herhaling lijkt voor elk redelijk denkend mens onwaarschijnlijk.
Maar tóch..., kijk maar eens om je heen!
 
Wat is er met Adolf Hitler gebeurd?
Al vanaf het begin van de oorlog had Hitler een enorme bunker laten bouwen bij het kanseliersgebouw in Berlijn. Deze bunker had meerdere verdiepingen onder de grond.
Hieronder zie je de indeling...


De bunker van Hitler

Dit is de beroemde laatste foto van Hitler. Hij is de rechter man en kijkt naar zijn eigen kapotte bunker.
Op het eind van de oorlog, toen het Duitse leger fors terrein verloor, verschool Hitler zich daar langere tijd in.
Zijn droom van een Derde Rijk is nu voorbij.
De laatste week praatte hij bijna tegen niemand meer.
Hitler had zich voorgenomen om zelfmoord te plegen, nu zijn Derde Rijk instortte.


Laatste foto van Hitler (rechts)

Voordat hij echter zelfmoord wil plegen, wil hij nog trouwen met zijn 33-jarige, 'geheime' vriendin Eva Braun.

Adolf Hitler en Eva Braun
 

Toen uiteindelijk de Russische troepen Berlijn aan het veroveren waren, trouwde Hitler op 28 april 1945, midden in de nacht, met Eva Braun.


Adolf Hitler en Eva Braun

Daarna schreef hij zijn testament (= een papier waarop je schrijft wat je wensen zijn na je dood).
Op 30 april 1945 om 04.00 uur 's nachts plegen Adolf Hitler en Eva Braun
zelfmoord. Hitler was toen 56 jaar.


De Engelse krant de 'Daily Mail': 'Hitler is dood'

Op verzoek van Hitler werden daarna hun lichamen verbrand. Zelfs zijn dode lichaam mocht niet in de handen van de Geallieerden vallen!
De laatste 10 dagen van het leven van Hitler (in zijn bunker) zijn weergegeven in de film
'Der Untergang'.
 


Hitlers dood
WO 


De verwoeste bunker van Hitler
 

Adolf Hitler (periode 1933 - 1945)

 

 
 


Hitlers ongehoorzame hond
WO
 

 

 

Hoe het begon Adolf Hitler De aanval De Joden Concentratiekampen Auschwitz Het verzet Anne Frank De bevrijding De herdenking Tijdlijn 1939-1945 Tijdlijn Hitler Timberwolves Begrippenlijst Internet / Media


 


Build / 2002-2013 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail