heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Wereldoorlog  II

Waarom die haat tegen de Joden?
De haat en de vervolging van de Joden was er al lang voordat Hitler de baas werd.
De Nazis begonnen echter aan een plan dat niemand ooit had overwogen:
 

De uitroeiing van het hele Joodse volk!


Volgens Hitler verdienden de Joden om vele redenen niets dan haat. Maar hij gaf hen in het bijzonder de
schuld van de Duitse nederlaag van de Eerste Wereldoorlog.
Ook was hij van mening dat de Joden
minderwaardige mensen waren.
Daarnaast geloofde hij in het bestaan van een superieur ras: het Arisch ras.
Zodra de Nazis aan de macht kwamen begon de Jodenvervolging.
 

...begon de Jodenvervolging.


Wijken waar Joden woonden werden duidelijk zichtbaar aangegeven.

 
Lapje stof in de vorm van een gele ster
Misschien was dit wel het ergste: de Jodenster.
Om ze duidelijk te herkennen
(= identificeren) moesten alle Joden vanaf 6 jaar in Nederland  vanaf 3 mei 1942 verplicht een geel katoenen embleem op hun kleding dragen als ze naar buiten gingen:
de zespuntige 'Jodenster'.
Hij moest vastgenaaid zijn, en net opgespeld!
In het midden van het embleem (kenteken) stond het woord 'Jood' in zwarte, namaak-hebreeuwse letters. Het had de vorm van een
Davidsster (zie boven en hieronder).
De Davidsster was sinds de 19e eeuw een bekend Joods symbool.


De Davidsster

Dus op alle jassen werden Jodensterren genaaid. En als je naar buiten ging zonder dat ding op je kleren, dan werd je meteen gearresteerd.
Zelfs bij trouwerijen werd een Jodenster op de kleren gedragen.
Voor iedere Jood waren er vier sterren. Ze kostten 4 cent per stuk, en bovendien moest voor elke vier sterren een distributiebon ('textielpunt') worden ingeleverd.


Munt uit de Tweede Wereldoorlog


Distributiebonnen

Op het NIET DRAGEN van de ster stond een straf van 'zes maanden gevangenis of duizend gulden boete' (we hadden toen nog de gulden i.p.v. de euro).
Iedereen begreep wel dat die 'gevangenis' waarschijnlijk betekende: de dood in een Duits kamp.
De controle op het wel of niet moeten dragen van die ster was gemakkelijk, want Joden hadden immers het stempel 'J' in hun persoonsbewijs staan.

Sommige joden droegen de ster 'met trots'.
Andere maakten er grappen over: de Jodenbreestraat in Amsterdam heette vanwege al die sterren even de Melkweg.


De Jodenbreestraat,
het hart van de oude Jodenbuurt

Eva was een Joods meisje van 13 jaar uit Hongarije.
In oktober 1944 werden Eva en haar grootouders omgebracht in een concentratiekamp.
Hieronder een stukje uit haar dagboek...
 
31 maart
Vandaag werd het bevel gegeven dat Joden van nu af aan een lapje stof in de vorm van een gele ster op hun kleding moesten dragen.
 
 

Iedere Jood moest duidelijk zichtbaar
op zijn kleding de Davidsster dragen.
Deze kinderen, jonger dan 6 jaar, dragen er zelfs een.
 

● Onderduiken (= verbergen voor de Duitsers)

 
Onderduiken (video 1)
 

Onderduiken (video 2)
 


Racisme
Hitler was een racist: hij vond Joden, zigeuners, homo's en invaliden minderwaardige mensen!
'Minderwaardige mensen' is in het Duits:
Untermenschen.
Maar..., wat is racisme eigenlijk?

is een woord dat het volgende betekent:
 

Je accepteert iemand NIET om hoe hij is, om hoe hij leeft, om waar hij vandaan komt of om hoe zijn cultuur is. Je accepteert alln wat jj kent, en wat jj goed vindt, omdat jj denkt dat je belangrijker, mr waard bent.
En dan gaat het niet eens over meer waard zijn in GOED en KWAAD!
Ok al is het allemaal goed wat hij/zij doet: de betreffende persoon wordt tch afgewezen!
Vaak komt deze houding voort uit eigen onzekerheid en angst met iets 'onbekends' (mensen, culturen, etc.)!


Van Dale (woordenboek):
'
Het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.'


Vaak zie je dat mensen met een onzekere houding ten opzichte van zichzelf, t.o.v. de maatschappij, de samenleving en/of de medemens, zich vasthouden aan 'eigen zekerheden', en 'eigen ingestelde waarden'.
Ze willen zich afschermen van dat onzekere en dat onbekende..., wat resulteert (= tot gevolg heeft) in het beschermen van het 'eigene' n het afstoten van 'het andere' en 'het onbekende'.
Als er dn sprake is van haat, bejegening en/of bedreiging, dan spreken we van
racisme!
 


Hoezo racisme?
 
Het kan k zo:
 
 

 

Hoe het begon Adolf Hitler De aanval De Joden Concentratiekampen Auschwitz Het verzet Anne Frank De bevrijding De herdenking Tijdlijn 1939-1945 Tijdlijn Hitler Timberwolves Begrippenlijst Internet / Media

 


Build / 2002-2013 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail