heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


Tijdmachine

 

Wereldoorlog  II

Afbeeldingen op deze pagina kunnen schokkend zijn...

Van de vele oorlogsgruwelen is de holocaust  (= de poging van de Nazi’s om de Joden uit te roeien) wel de meest schokkendste!
Tijdens een conferentie
(= vergadering) bij het Wannsee-meer in Berlijn werden gruwelijke dingen beslist omtrent de Joden. Deze conferentie staat bekend als de 'Wannsee-Conferentie'.
Onder leiding van de Duitse generaal Heydrich werd toen besloten om alle Joden in Europa te vermoorden.
Beslist werd, dat dé manier van snel 'opruimen' was: vergassen, en daarna verbranden.
Men praatte dit nog goed ook, doordat men zei dat 'vergassen' de meest pijnloze dood was!
Dit massaal doden ('opruimen') van de Joden werd de '
Endlösung' genoemd.
Auschwitz was dé plaats waar dat het snelst en meest effectief
(= het best, het snelst en meest direct) kon gebeuren.
 


Toegang tot het concentratiekamp Auschwitz
(let op de macabere tekst boven aan het hek: 'werk maakt vrij')


Concentratiekampen
Omdat de Duitsers niet wisten wat ze met al die opgepakte Joden aan moesten, werden ze bijeen gebracht in speciaal gebouwde kampen. Dat waren de concentratiekampen.
Er ontstonden concentratiekampen in Duitsland en in alle landen onder de Duitse heerschappij.
Deze concentratiekampen waren afgezet met meters hoge prikkeldraad. Soms twee rijen dik.
Het prikkeldraad stond vaak onder 'hoogspanning'
(= dodelijke elektriciteit).


Metershoge prikkeldraad en wachttorens

Op wachttorens rondom het kamp stonden Duitse soldaten om iedereen neer te schieten die wilde vluchten.
De Nazi's stuurden duizenden Joden naar concentratiekampen, waar velen werden vermoord of zich dood werkten.
Vrijwel altijd werden ze vervoerd in veewagons of verzegelde vrachtcontainers. Soms met 100 tot 150 mensen bij elkaar.
In veel afgelegen gebieden werden Joden opgepakt en naar het dichtstbijzijnde station gestuurd voor
deportatie per trein (deportatie = het wegvoeren van Joden naar concentratiekampen).
Soms moesten ze dagen achtereen lopen met hun koffers op hun rug.
De eerste gedeporteerden kwamen uit Polen.

 


 

 

 
Joden werden opgepakt,


 ...naar de trein geleid,


...en vervolgens afgevoerd naar concentratiekampen.
 

Opgepakt en gedeporteerd
WO

 
Na aankomst in het concentratiekamp werd het overgrote deel van de gevangenen rechtstreeks naar de gaskamer gestuurd.
Eenmaal in een concentratiekamp aangekomen werden de mannen, en de vrouwen gescheiden. Op het perron moesten ze al in rijen gaan staan voor selectie.
De sterksten mochten in de rij gaan staan voor arbeid, de zwakkeren gingen in een rij staan om vergast te worden.
De mannen en vrouwen die geselecteerd werden als arbeidskrachten en in leven mochten blijven, moesten hun hoofd kaal scheren en een
nummer laten tatoeëren in hun onderarm (Auschwitz).


Het nummer van deze gevangene was 200213

Hierna stonden ze uren in rijen opgesteld.
Veel vrouwen, vooral niet-Joden, werkten als dwangarbeiders in fabrieken rond het kamp.
Eén van de taken die moesten gedaan worden was het sorteren van de bezittingen van de nieuw aangekomen gevangenen.

De Nazi’s bedachten de ‘Endlösung’ voor wat ze als het Jodenvraagstuk zagen, en bouwden vernietigingskampen, waar elke dag massa’s Joden werden gedood.
Niemand weet precies hoeveel Joden er zijn vermoord, maar waarschijnlijk zijn het er tussen de
 

5 en
 
Wat waren concentratiekampen?
In 1940 begonnen de Nazi’s met het vergassen van gevangenen.
De Duitsers vertelden het verhaal dat ‘concentratiekampen’ werkkampen waren. Ze hielden daarmee voortdurend de Joden voor de gek.
Ja, ze moesten er wel werken in die zogenaamde 'werkkampen'. Maar de Duitsers lieten ze hard werken tot ze erbij neer vielen. Het enige doel van de Nazi’s was de Joden
uit te roeien (= te vermoorden).


De gezonde gevangenen moesten keihard werken...
 

Wat moesten de Joden in de concentratiekampen doen?
WERKEN, WERKEN en nog eens WERKEN. Werken tot ze erbij neervielen. En wie erbij neerviel of ziek werd (bijv. tyfus kreeg) werd gedood. Want wie niet gezond was, was niet meer bruikbaar.
De Joden en andere ‘minderwaardige’ mensen werden uitgebuit. Waren ze niet meer bruikbaar, dan stierven ze of werden ze gedood.
 

Opgesloten achter prikkeldraad en zwaar bewaakt...
 
Wat gebeurde er met hen?
De meesten waren voorbestemd om te sterven, hoewel ze dat niet dachten. Ze dachten vaak in een werkkamp te zitten.
Dat sterven was een gruwelijke manier!
Of ze stierven van honger, ellende of ziekte in het concentratiekamp, óf ze stierven in de
gaskamer.
De gaskamer was voor veel Joden het lot. De gevangenen werden verteld zich uit te kleden voordat ze de gaskamers in moesten gaan. Er werd tegen ze gezegd dat ze onder de douche gingen. Hierna werden ze de gaskamers in geleid en vermoord.
Een gruwelijke daad!
 


Joden op weg naar de gaskamer...
 


Een gaskamer...


De verbrandingsovens waar de lijken
na de gaskamers werden verbrand...

 
Waren er veel concentratiekampen?
Ja, erg veel! Er zijn heel veel Joden uitgeroeid in de concentratiekampen overal in Europa!
Een aantal concentratiekampen waren uitsluitend vernietigingskampen.
Een vernietigingskamp was een concentratiekamp dat speciaal bedoeld was om zo veel mogelijk mensen te vermoorden.
De kampen staan ook wel bekend als dodenkampen.
Een overzicht van alle concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog vind je hier.
 

Toegang van het treintransport naar concentratiekamp Auschwitz


Het meest gruwelijke was, dat de Joden veelal niet echt geloofden dat ze uitgeroeid (vermoord) werden.
WIE ZOU DAT EIGENLIJK WÉL GELOVEN?

Kwamen er ook mensen uit?
In de vele concentratiekampen in Duitsland én in kampen in andere landen waren in totaal ongeveer 6 miljoen Joden vermoord.
Er zijn ook mensen uit de concentratiekampen gekomen aan het eind van de oorlog. Maar de meesten kwamen om van honger, ziekte of in de gaskamers.


● Twee verhalen van overlevenden...

Ze tatoeëerden mij en ze zeiden dat dat voortaan mijn naam was. Mijn naam was A-5143. Je naam was dus een nummer.
Ik voelde me net alsof ik een dier was.
Ik schaamde me toen ze mijn hoofd kaal schoren en ons bevolen onze kleren uit te doen. Ik wenste dat de grond onder mij zich zou openen en me op zou slokken.
Geschreven door
Lilly Malnick
 
Ze namen ons mee naar een doucheruimte. Ze zeiden dat we onze schoenen en kleren uit moesten doen. Het bleek dat de douches in werkelijkheid het gas moesten verspreiden. Ik weet alleen nog dat het donker was en dat de Duitsers erg nerveus waren, en dat toen het gas niet werkte ze erg boos werden en begonnen te schreeuwen “Dit is nog nooit gebeurd”.
De blokoudste keek naar ons en begon te schreeuwen “Hoe kan dit gebeuren? Waarom zijn jullie weer terug? Jullie horen niet meer terug te komen!"
Ik denk dat dit de enige keer was dat het gas niet werkte in Auschwitz.
Geschreven door
Alice Lok

Enkele beruchte concentratiekampen
 

Enkele beruchte concentratiekampen:
 
 Dachau
 Treblinka
 Sobibor
Ook Nederland had zijn kampen. Vaak waren dat ‘doorvoerkampen’:
 
 Westerbork, Drente
 Vught (Herzogenbusch), Noord-Brabant
 Amersfoort, Utrecht
 Ommen, Kamp Erica, Overijssel

Algemene informatie over deze 4 kampen vind je ook nog hier.


Het opschrift van de trein van Westerbork naar Auschwitz.Een briefkaart verstuurd vanuit Kamp Westerbork (Drente) naar
een Nederlander die verbleef (onderdook?) in Zwitserland

Zelf heb ik het herinneringscentrum 'Kamp Westerbork' in 2003 bezocht. Het was érg indrukwekkend!


Kamp Westerbork
De spoorlijn vanuit Westerbork naar Auschwitz
(een doorvoerkamp)

Kamp Westerbork
Rond de omheiningen stonden wachtposten
 


Enkele jaren later, in augustus 2007, heb ik het 'Monument Kamp Vught' bezocht.
 


Kamp Vught - maquette

Kamp Vught - Kindermonument

Bewaking van de concentratiekampen
De kampen werden bewaakt door de SS.
Maar veel bewakers werden ook uit de omgeving gerekruteerd
( = geronseld, gevraagd).
Deze bewakers moesten de wachttorens bemannen en alle gevangenen die probeerden te ontsnappen neerschieten.


Concentratiekampen werden vanuit wachttorens goed bewaakt!

De SS-officieren die het kamp leidden maakten gebruik van een aantal gevangenen om hen te helpen bij de selectie van de nieuw aangekomen gevangenen. Deze gevangenen noemden ze de Kapo’s (kampoudsten).
Deze vertrouwelingen konden aan hun opvallende gestreepte uniformen herkend worden.
Zo vertelden veel overlevenden uit Auschwitz dat zij geholpen zijn door de vertrouwelingen, die hen vertelden dat ze zich ouder moesten voordoen, of moesten zeggen dat ze een bepaald beroep hadden.
Door deze vorm van verzet wisten de vertrouwelingen enkele levens te redden.

Ongelooflijk…

Een rechtbank vroeg na de oorlog aan een nazi hoe het mogelijk was om zoveel miljoenen mensen te doden…
 
“Mogelijk?”, zei hij.
“Dat was niet zo moeilijk.
Het was mogelijk binnen 24 uur 10.000 mensen uit te roeien.
Het doden kostte de minste tijd.
Het verbranden nam alle tijd in beslag.
Het doden was eenvoudig. Wij hadden niet eens bewakers nodig om ze naar de gaskamers te drijven. Ze gingen gewoon naar binnen in de verwachting dat ze gingen douchen, en in plaats van water zetten wij het gifgas aan.
Het ging allemaal heel snel.”


Zyklon B was een gifgas dat door de SS
werd gebruikt om op grote schaal mensen
te kunnen vergassen in de gaskamers
van de vernietigingskampen.

Bevrijd, maar geschokt...
Op 27 januari 1945 bereikten de Russische troepen eindelijk het concentratiekamp Auschwitz.
Ze waren geschokt door wat ze daar aantroffen.
Een handvol halfdode gevangenen was nog aanwezig, maar voor de rest vonden de Russen slechts een verlaten kamp, met lege barakken en stapels lichamen.
In de haast probeerden de Duitsers nog te vernietigen wat er te vernietigen was van hun gruweldaden.
Maar dat lukte niet helemaal. Zo werden door de Russen nog half vernietigde crematoria
(= verbrandingsovens) aangetroffen.


Verbrandingsovens van Auschwitz

Omdat er in die tijd haast geen radio en tv was, wisten de mensen niet wat er allemaal gebeurde in de kampen.
Pas na de bevrijding kwamen de gruwelijkheden die in de kampen waren gebeurd aan het licht.


Enkele foto’s ...
Een impressie zonder woorden. De tragische beelden spreken voor zich...
 

   
De volgende afbeeldingen kunnen schokkender zijn:
  Een SS-er staat klaar om een Russische Jood te vermoorden (USHMM-archives)
  Een massagraf
 

De Holocaust (video)
(Deze video bevat schokkende beelden)
 


DIT NOOIT MEER!
 
Na Auschwitz - waar ruim 1 miljoen mensen werden vermoord - was Treblinka het concentratiekamp met daarná de meest vermoorde mensen (99% binnen twee uur na aankomst > 714.000!).
 
● Kan zo’n geschiedenis zich herhalen?
Het lijkt allemaal onwaarschijnlijk en absurd wat er zich in die tijd afspeelde. Onwaarschijnlijk in de zin van: hoe kunnen zoveel mensen achter zo iemand aanlopen? Komen ze niet tegen zulke ideeën in opstand?
Twee dingen zou je daarover kunnen zeggen:
1/  Je moet deze geschiedenis in zijn tijd plaatsen. De mensen waren ten einde raad: armoede, honger, ellende en werkeloosheid heerste alom. Elk sprankje hoop werd achterna gelopen. En dat ‘sprankje’ hoop gaf Adolf Hitler! Een goede en bezielende prater, zoals gezegd: ze geloofden hem ‘blind’.
2/  Intussen had Hitler in de loop der jaren een krachtig afschrikbewind opgebouwd met zijn partijleger (SA). Iedereen die op een gegeven moment tegen hem was werd uit de weg geruimd. De mensen die niet achter zijn ideeën stonden waren bang.


Een parade op de Rijksdag

Een herhaling lijkt onwaarschijnlijk, maar tóch..., kijk maar eens om je heen!

Cambodja 1979
De vreselijke omvang van de verwoesting die door dictator Pol Pot was aangericht, werd pas na een tijdje ontdekt.
Maar zelfs na het bewijs van de 'knekelvelden' (= veld met opgegraven beenderen) vonden veel mensen in het westen dat het niet hun probleem was, omdat het zover weg gebeurde...


Cambodja, 1979

Kamp Bosnië 1992
Veel mensen waren geschokt door foto's van Kroaten en Moslims in een Servisch kamp.
Maar tóch reageerde de internationale gemeenschap (= de regeringen in de wereld) traag.


Bosnië, 1992

Maar is het echt zo geweest in Bosnië?

Rwanda 1994
Toen de haat tussen de Hutu's en de Tutsi's (twee etnische groepen) in Rwanda ten slotte tot uitbarsting kwam, had de internationale gemeenschap belangrijke maanden nodig om te beslissen wat zij moest doen.
Tegen de tijd dat men ingreep, waren miljoenen mensen dakloos en een miljoen mensen vermoord! Voornamelijk Tutsi's.


● Websites over de holocaust en concentratiekampen
Verzamelsite concentratiekampen: http://concentratiekamp.startkabel.nl/
Concentratiekampen in Nederland: http://www.tarissing.cybercomm.nl/concentratiekamp.html
Lijst van Nazi-concentratiekampen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nazi-concentratiekampen
Concentratiekamp Auschwitz: http://www.cympm.com/auschwitzdutch.html
Concentratiekamp Dachau: http://www.dachau.nl/main.html
Concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Concentratiekamp_in_de_Tweede_Wereldoorlog
De holocaust:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust

 
Hoe het begon Adolf Hitler De aanval De Joden Concentratiekampen Auschwitz Het verzet Anne Frank De bevrijding De herdenking Tijdlijn 1939-1945 Tijdlijn Hitler Timberwolves Begrippenlijst Internet / Media

 


Build / 2002-2013 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail