heelal  dinosaurus  prehistorie  grieken  mijn tijdmachine  romeinen  vikingen  wereldoorlog I  wereldoorlog II
naar andere tijden

Prehistorie (-3000 v. Chr.) Oudheid: Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.) vroege Middeleeuwen (500-1000) hoge en late Middeleeuwen (1000-1500) ontdekkers en hervormers (1500-1600) regenten en vorsten (1600-1700) pruiken en revoluties (1700-1800) burgers en stoommachines (1800-1900) Eerste en Tweede Wereldoorlog (1900-1950) televisie en computer (vanaf 1950)

Contact Gastenboek


TijdmachineAttila de Hun stierf in zijn huwelijksnacht doordat hij teveel gedronken had?

...een man, geboren om de volkeren der aarde te doen beven, de schrik van alle landen, die op de een of andere manier iedereen angst aanjoeg door de verschrikkelijke verhalen die over hem de ronde deden.
Hoewel hij van oorlog hield, kon hij zichzelf goed in bedwang houden; hij was zeer indrukwekkend tijdens overleg, genadig jegens smekelingen en edelmoedig tegenover hen die hij zijn vertrouwen schonk.
Hij was kort van gestalte met een brede borst, een groot hoofd en spleetogen; zijn baard was dun met een aantal grijze haren, zijn neus plat en zijn huid donker, zodat de tekenen van zijn afkomst overduidelijk zichtbaar waren.

Attila, de koning der Hunnenļ, ook wel genaamd 'de gesel Godsí, werd vermoedelijk geboren rond het jaar 410 na Christus.
De Hunnen waren nomadenĻ die vanuit de steppen van Centraal-AziŽ in de vierde eeuw Oost-Europa waren binnengetrokken. Daarvoor hadden de Hunnen al enkele eeuwen lang de noordgrens van het grote China aangevallen.
Attila stond ook bekend onder de namen
Atli en Etzel.
Hij
volgde in ongeveer 434 zijn oom Roea op, die de eenmaking van de Hunse volksstammen had verwezenlijkt.
Attila begon met een inval in het Oost-Romeinse Rijk
. Daarna wendde Attila de blik naar de westelijke rijkshelft.
Hij trok in 451 over de Rijn, gevolgd door talrijke onderworpen volksgroepen. Rond deze tocht werden later veel legenden geweven: als zeker schijnt te mogen worden aangenomen dat Metz werd verwoest en Orlťans belegerd.

Het koninkrijk van Attila de Hun strekte zich uiteindelijk uit van de Kaukasus tot aan de Rijn. Hij had in 434, samen met zijn broer Bleda de macht aan zich getrokken. Maar kort daarna liet hij zijn broer vermoorden en werd zo de alleenheerser der Hunnen.
Bij aanvallen op de Westgoten verwoestte hij grote delen van Noord GalliŽ (het huidige Frankrijk). In hetzelfde jaar echter leed hij op de Catalaanse velden, eveneens tegen de Westgoten, een gevoelige nederlaag.
In 452 trok Attila de Hun met zijn troepen plunderend rond door ItaliŽ tot in de buurt van Rome. Paus Leo I kon hem er echter met grote sommen geld toe bewegen om ItaliŽ te verlaten. De voorwaarden werden vastgelegd bij de 'vrede van Mantua'.


Attila en paus Leo I

Na de veldtocht in PannoniŽ (nu Hongarije) teruggekeerd, trouwde hij met een Germaans meisje genaamd 'Ildico' (de Kriemhild uit het Nibelungenlied). Tijdens het huwelijksfeest dronk hij echter zoveel dat hij 's nachts een bloedneus kreeg en in zijn eigen bloed stikte.
Echter aangenomen wordt, dat hij vermoedelijk is vermoord...
Attila stierf in het jaar 453 en werd dus 43 jaar.
Omdat er na het overlijden van Attila veel zonen waren die het niet eens konden worden, spatte het grote rijk van Attila al spoedig uiteen.


Attila, de Hun


Attila's dood

 


Wat meer informatie over 'Attila, de Hun' vind je
hier, en hier.
Er is ook een film gemaakt over Attila, genaamd: 'Attila the Hun' (2001).


Filmposter 'Attila the Hun'
 

Voetnoten

ļ de Hunnen
De Hunnen vormden waarschijnlijk niet een etnisch homogene groep, maar een heterogene groep, meer gekenmerkt door het erkennen van dezelfde koning dan door iets anders.
Namen van koningen zijn bekend vanaf ca.
300 v. Chr..
In 352 werden ze door de Hua verdreven, waarna een groep (de Zwarte Hunnen) naar Rusland trok en een andere groep (de Witte Hunnen) naar PerziŽ en Noord-IndiŽ trok, waar ze een kortstondig rijk stichtten bekend als het rijk van de Witte Hunnen.
Toen ze verslagen werden door de Perzen trokken de Witte Hunnen in de
6e eeuw ook richting Europa en werden daar berucht als 'de Avaren'.
De Zwarte Hunnen onderwierpen de
Ostrogothen die toen de macht hadden over Oost-Europa en de Russische steppen en verdreven de Visigothen en andere Germaanse stammen die toen massaal en in paniek het reeds verzwakte West-Romeinse Rijk invluchtten en het door de resulterende chaos nog meer verzwakten. De beroemde 'Attila de Hun' werd in 434 koning van de Zwarte Hunnen.

Ļ nomaden
Van het Grieks: nomas, nomados = ronddwalend op de weide, zwervend, volken zonder vaste woonplaats.
De nomaden komen het meest voor bij vee-telende volken in AziŽ en Noord-Afrika. Hun vaak zeer grote kudden maken rondtrekken nodig vanwege het telkens opnieuw zoeken naar nieuwe weidegebieden.
Deze nomaden leven in tenten. Het materiaal daarvoor wordt geleverd door het vee. De dieren worden ook als transportmiddel gebruikt.

steppen
uitgestrekte nogal droge vlakten, slechts met grassen en kruiden begroeid.


een steppe

Oost-Romeinse Rijk
Er was ook een West-Romeins Rijk.

Wist je dat

 


Build / 2002-2012 / Cebor  |  Disclaimer  |  E-mail