MARIAGROT OIRSBEEK

1946

2006

 

Voor foto's en de geschiedenis van Oirsbeek zie ook de homepage van Bart Lendfers: http://members.home.nl/b.lendfers

60 jaar Fatimagrot te Oirsbeek.

 

Oirsbeek – Zondag 13 augustus: Uit dankbaarheid dat Oirsbeek redelijk ongeschonden uit de oorlog was gekomen, werd in juli 1944 het initiatief genomen voor het bouwen van een Mariagrot aan de Boompjesweg. In 1946, nu 60 jaar geleden, werd de grot officieel in gebruik genomen. De Mariagrot te Oirsbeek is toegewijd aan de O.L.V. van Fatima, de moeder van de vrede. Het is voor velen een vertrouwde plek om te bidden, tot rust te komen of om een kaarsje op te steken. In de Mei- en Oktobermaand wordt dagelijks de Rozenkrans gebeden aan de Mariagrot. Daarnaast worden er enkele missen per jaar opgedragen aan de Mariagrot waaronder de mis met Kroetwusj- en ziekenzegening. Een zeer actief grotcomité heeft ervoor gezorgd dat de Mariagrot in 1998-1999 volledig werd opgeknapt en toegankelijk werd voor mindervaliden. Op de dag van Maria Hemelvaart, zondag 13 augustus a.s., wordt het 60-jarig jubileum gevierd met een Heilige Mis aan de Mariagrot: aanvang 11.00 uur. De mis wordt opgeluisterd door het Parochieel Gemengd Zangkoor St. Lambertus en de Jachthoornblazers St. Bavo uit de Duitse grensstreek. Tijdens deze dienst vindt ook de jaarlijkse Kroetwusj- en ziekenzegening plaats. Mocht het minder goed weer zijn, dan is deze viering in de kerk. Na de mis is er een straatfeest op het pleintje aan de Grot met versnaperingen en muziek. Ter ere van dit 60-jarig jubileum worden er speciale devotielichten te koop aangeboden. Namens het grotcomité wordt U van harte uitgenodigd dit jubileumfeest samen te vieren.

Artikel Limburgs Dagblad 9-8-2006

 

 

Uit het archief:

Uit dankbaarheid dat Oirsbeek redelijk ongeschonden uit de oorlog was gekomen, werd in juli 1944 het initiatief genomen voor het bouwen van een Mariagrot. De initiatiefnemers waren de heren Willy Dols en Peter Kuipers, die onder leiding van pastoor Rhoen en de overige comité-leden: Dhrn. Debije, Brassée, Beugels, Corten, Roberts, Lauvenberg, Boesten, Dols dit initiatief gestalte gaven. In augustus 1944 werd begonnen men met het nivelleren van het terrein. Vele initiatieven werden ondernomen om geld bij elkaar te krijgen.  In 1946 werd de grot officieel in gebruik genomen.

Maar zoals alle bouwwerken in de loop der jaren groot onderhoud nodig hebben, had de Mariagrot ook een grote onderhoudsbeurt nodig. Muren begonnen af te brokkelen e.d. en het geheel moest toch, vonden de leden, toegankelijk worden gemaakt voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Ook moest er een fatsoenlijke trapleuning komen. Na 2 jaar voorbereiding en plannen maken werd er in april 1998 gestart met een inzamelactie voor geld, om alles te kunnen uitvoeren. Op 16 juni 1999 kon de aannemer Bouwcombinatie Goessens toch starten met de werkzaamheden. De comitéleden deden hand en spandiensten om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat leverde hun dan ook bijna Fl. 10.000,- op. Op 15 augustus 1999 werd een en ander feestelijk aangekleed. Om 10.30 uur een twee heren Mis met ziekenzegening en "kroetwusch"-wijding en medewerking van het Kerkelijk Gem. Zangkoor, Schutterij en ruim 350 belangstellenden. Schitterend als je dat dan ziet. Vooral als je weet dat de laatste ziekenzegening aan de Mariagrot 25 jaar geleden was.

 
bullet

In de Mei- en Oktobermaand wordt dagelijks de Rozenkrans gebeden aan de Grot. Bij regenweer in de Kerk.  

bullet

De bezoekers van de grot kunnen nu elke dag een kaarsje of een grote of kleine gezegende noveenkaars aansteken, of kopen voor thuisgebruik. Alles is mogelijk, als ze maar worden betaald. Want dit is toch een persoonlijke service die wij U geven.  

bullet

Op 18 Augustus 2002 werd er een H. Mis aan de Grot opgedragen worden, met ziekenzegening en “kroetwusch"-wijding, opgeluisterd door div. muziekensembles.   

Donaties 

Donaties voor onderhoud van de Grot en zijn omgeving kunt U overmaken op: 

Postgirorekening 8032259 t.n.v. Grotcomité Oirsbeek 

 

Hartelijk dank!!!  

Ter informatie:

De Mariagrot werd toegewijd aan de O.L.V. van Fatima, de moeder van de vrede. 

Fatima (Portugal) ligt circa 100 km. ten noorden van Lissabon. 

Het beeld in de Mariagrot werd vervaardigd door beeldhouwer Ch. Vos uit Maastricht.