Beginnerscurus EH

Beginnerscurus EH

Het belang van een EH diploma !!

Een ongeval op straat, een collega die bekneld raakt of uw / een kind drinkt giftige vloeistof en u staat er bij en weet niet wat u moet doen. Erger nog er krijgt iemand een infarct en u kunt hem of haar niet helpen. Allemaal redenen om er eens over na te denken een EH diploma te gaan behalen en dat is echt niet zo moeilijk als u misschien denkt. Wij helpen u graag en bieden u de mogelijk bij ons een cursus te gaan volgen.

De cursus bestaat uit 11 lessen van 2,5 uur basis EH. (dus incluisief reanimatie, AED bediening en verbandmiddelen/verbandleer) Er wordt gebruik gemaakt van de officiële lesboeken van zowel het Oranje Kruis als van de KNV EHBO. De cursus wordt afgesloten door een examen en wanneer u slaagt krijgt u het officiële diploma.

De cursus wordt gegeven op maandagavond tussen 19.15 uur en 21.45 uur. Er wordt getracht om bij voldoende deelname een dagcursus op te starten.

Wij kennen een unieke garantieregeling

Als u tijdens de cursus ziek wordt of door dringende omstandigheden de cursus niet af kunt maken mag u aan de eerstvolgende cursus gratis deelnemen. Als u onverhoopt niet slaagt voor het examen mag u dit zodra dit mogelijk is op onze kosten over doen.

De cursusprijs bedraagt € 190,- all in.

Aanmelden kan d.m.v. het aanklikken van het aanmeldings-formulier, wanneer u dit formulier ingevuld heeft kunt u dit automatisch verzenden. U krijgt zo spoedig mogelijk een acceptgirokaart en wanneer u heeft betaald een uitnodiging voor de cursus.


Vervolgcursus EH

Vervolgcursus EH

De geldigheid van een EH diploma.

U bent in het bezit van een EH diploma en dat op zich is al een goede zaak. Maar het diploma is maar twee jaar geldig en om voor een verlenging in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u per jaar een aantal vervolglessen volgt en dat valt best wel eens tegen, niet voor wat betreft de lesstof maar wel de tijd die er mee gemoeid is.

Bij ons heeft u de mogelijkheid om in een cyclus die qua data het beste bij u past de vervolglessen te volgen. U heeft hierbij de keuze uit maandag- en woensdagavond.

Aanvang lessen: 19.15 uur einde 21.45 uur.

Er bestaat een beperkte mogelijkheid overdag de vervolglessen te volgen. De Cusus is inclusief AED. We geven les uit het Oranje Kruis boekje (25ste druk).

De prijs van het lidmaatschap bedraagt € 55,- per cursusjaar.

Periodes waaruit gekozen kan worden zijn globaal genomen:

1 ste cyclus: oktober / november
2 de cyclus: december / januari

OPMERKING: Voor de juiste data kunt u kijken bij "cursusdata en lesschema" in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Aanmelden kan d.m.v. het aanklikken van het aanmeldingsformulier, wanneer u dit formulier ingevuld heeft kunt u dit automatisch verzenden. U krijgt zo spoedig mogelijk een acceptgirokaart en wanneer u heeft betaald een uitnodiging voor de cursus.


EH cursussen voor bedrijven

EH cursussen voor bedrijven

afbeeldingOngetwijfeld zult u het met ons eens zijn dat het voor uw bedrijf van groot belang kan zijn dat u een aantal goed opgeleidde EH-ers in dienst heeft. Het aantal is sterk afhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf.

De beginners- en vervolgcursus die wij voor u kunnen verzorgen verschilt in niets van de cursussen die wij aan particulieren geven. Wat voor u wel van belang is, dat het "prijskaartje" anders is, immers wij komen bij u in het bedrijf dus u heeft minder uren reistijd voor de deelnemers. Wij hebben geen kosten van zaalhuur dus dat is ook een pré.

Voor de cursisten is het prettig dat ze in hun eigen werkomgeving kunnen oefenen en zo doeltreffend kunnen optreden wanneer dit nodig mocht zijn.
Voor een beginnerscursus moeten er minimaal 12 deelnemers zijn en voor een vervolgcursus is dit minimaal 16 deelnemers.

Via onze e-mail: knvehbo@home.nl kunt u een verzoek voor prijsopgaaf indienen.

De cursusactiviteiten zijn door ons ondergebracht in:
Stichting Bedrijfsopleidingen Eerste Hulpverlening Zwolle en omstreken en is ingeschreven onder nummer S 25622 bij de Kamer van Koophandel regio Zwolle.

Aanmelden kan d.m.v. het aanklikken van het aanmeldingsformulier, wanneer u dit formulier ingevuld heeft kunt u dit automatisch verzenden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


EH cursussen voor rijscholen

EH cursussen voor rijscholen

Veilig in het verkeer

afbeeldingU Met een rijopleiding c.q. rijbewijs alleen ben je er niet. Want op het moment dat je deelneemt aan het verkeer kun je geconfronteerd worden met ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop.

Naast dat het belangrijk is dat er hulp verleend kan worden is het goed te leren dat je ook goed op jezelf moet letten want het zal niet de eerste keer zijn dat een hulpverlener in al zijn/haar ijver zelf slachtoffer wordt omdat hij / zij niet oplet op gevaar.

Een EH opleiding, hoe summier ook kan bijdragen aan meer verkeersveiligheid.
Daar een complete EH opleiding te kostbaar is en te veel tijd vergt adviseren wij voor de doelgroep jonge automobilisten een cursus Levensreddende handelingen.

Deze cursus bestaat uit 8 uur Levensreddende eerste hulp en 8 uur reanimatie volgens Oranje Kruis normen. Levensreddende handelingen zijn onder meer: beperkte EH (b.v. vervoer slachtoffers, stabiele zijligging aanleggen van verbanden, drukpunten bij ernstige bloedingen)

De cursus wordt met een toets afgesloten en de deelnemers ontvangen een officieel certificaat. Jaarlijks moeten een aantal vervolglessen worden gevolgd om het certificaat geldig te houden. De cursusprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.

De mogelijkheid bestaat deze cursus in de avonduren te geven maar ook de zaterdagmorgen behoort tot de mogelijkheid.

Informatie kunt u verkrijgen door het aanmeldingformulier aan te klikken, in te vullen en te versturen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


CURSUSDATA & LESSCHEMA

Cursusdata & Lesschema