nCoaching

nIeder mens zal afhankelijk in welke levensfase hij zich bevindt met vragen te maken krijgen m.b.t. nscholing, werk en priveleven. Als aan belangrijke aspecten tijdens een levensfase geen aandacht nwordt besteed kunnen problemen ontstaan. Het is dan belangrijk om na te gaan wat iemand in deze nfase nodig heeft om weer goed te kunnen functioneren.

nZo zal een twintiger andere coachingsvragen hebben dan iemand van dertig, veertig of vijftig jaar.

nCoaching bij uw persoonlijke ontwikkeling is erop gericht om een bewustwordingsproces op gang te nbrengen. Door u bewust te worden van uw eigen handelen en denkwijze kunnen nieuwe inzichten nontstaan. Het ontdekken en leren van deze nieuwe inzichten kunnen ervoor zorgen dat u weer beter ngaat functioneren zowel in uw werk als prive leven.

n
Vaak wordt er veel tijd verspeeld in de hoop dat personen en situaties om ons heen vanzelf nveranderen. Veranderingen vinden pas plaats als u eerst werkt aan uw eigen persoonlijke nontwikkeling. U zal verbaast staan hoe kleine aanpassingen in uw gedrag, denken en voelen tot ngrote positieve veranderingen kunnen leiden.

 

   

Welkom!   over mij   methodes   ik wil hulp vragen voor mijn kind   e-mail/tel.counseling   coaching   tarieven   speciaal voor jou   contact