nIk wil hulp vragen voor mijn kind

nBinnen de therapie staat uw kind centraal!

nNa telefonische aanmelding, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Dit ngesprek vindt bij u thuis plaats en uw kind is hier in eerste instantie niet bij aanwezig. Zodoende nkunt u vrijuit over uw kind spreken. Tijdens dit gesprek vertelt u over uw kind, zijn/ haar kwaliteiten, nde reden van aanmelding, wat u als ouders al hebt gedaan en met welk resultaat. Op basis van deze ninformatie en de door u geformuleerde hulpvraag kan ik een behandelplan gaan opstellen.

nDe eerste vijf sessies probeer ik met uw kind op gelijkwaardig niveau te komen. Dit doe ik al nspelende, pratende, knutselend, toneelspelend etc. Zodoende wordt uw kind uitgenodigd om zich in nde volle breedte te laten zien. Na deze vijf sessies koppel ik terug hoe het proces van uw kind nverloopt en of er een goede vertrouwensbasis is tussen uw kind en mij.

nDe sessies die daarop volgen, zullen bestaan uit het vinden van de oorzaak van het probleem en het noplossen ervan, zodat uw kind in staat wordt gesteld andere keuzes te maken om zodoende niet nsteeds in dezelfde valkuil te stappen.

 

   

Welkom!   over mij   methodes   ik wil hulp vragen voor mijn kind   e-mail/tel.counseling   coaching   tarieven   speciaal voor jou   contact