Home Nieuws  Cursus  Activiteiten Locatie Links Contact GastenboekWelkom bij Outdoor Jachthonden Training

 

 

Mogen wij ons even voorstellen.

 

Wij zijn een aantal enthousiaste mensen die onze kennis over het trainen met een jachthond
graag met U willen delen.
Onze training is in eerste instantie jachttraining maar natuurlijk kunt U bij ons ook terecht voor de
gewone gehoorzaamheidstraining.


Trainden wij in eerste instantie alleen met Labradors , door de vraag of er ook andere rassen
bij ons kunnen trainen , hebben we besloten ook andere jachthondenrassen toe te laten,
mits we voldoende ruimte in de groepen hebben

Natuurlijk hebben de instructeurs zelf ook getraind met hun honden
en weten daarom precies wat je als baas met een , soms boevige ,  labrador mee kunt maken.
En daarom kunnen we bazen met raad en daad terzijde staan.
Op het veld staan Jaap Hansen ,Wendy Heeger en Helma Prakken.

 

*Jaap Hansen

Jaap heeft een voorliefde en passie voor de jacht en heeft met zijn honden , Bram en Fonzz, in het verleden ,aan menig certificaatdag en workingtest meegedaan.

Na het overlijden van Bram deed Mees zijn intrede in huize Hansen. Enkele jaren later overleed ook Fonzz Met Mees traint Jaap weer menig uurtje per week met veel plezier.hij heeft ondertussen al aardig wat wedstrijden gelopen met Mees. 

*Wendy Heeger

Wendy heeft op dit moment drie honden. Toef, Muffin en Catootje.
In het verleden met haar hond Soesa en later met Muffin heeft ze jaren getraind.
Vooral het lesgeven aan de puppygroepen vindt Wendy leuk om te doen.
Af en toe wordt er een nestje geboren in Amstelveen en ook daar beleeft Wendy veel plezier aan.

 


*Helma Prakken

Helma traint met labradors sinds 1991 en heeft diverse cursussen gedaan met haar honden.
Eerst in de EGG en GG , later kwam daar het trainen voor certificaten bij.
Emma is met pensioen en met Eva kan door gezondheidproblemen niet getraind worden.
Na het overlijden van Sanne in 2014 bleven er nog maar 2 honden over en was er geen hond meer om mee te trainen, in februari 2015 is Rose de gelederen komen versterken, kleinkind van Emma, met Rose doen er zich weer nieuwe kansen voor op trainingsgebied.

In Hoogeveen wordt af en toe ook een nestje geboren en dan staat alles 8 weken in het het teken van de puppen.


 

Voor meer info over de te volgen lessen kijk bij *cursus*.

 

**************************************************************************************************************************

 ONZE HUISREGELS

We zijn te gast zijn op het terrein van Familie Geerlings, en hebben een paar regels opgezet,
om een ieder duidelijk te laten weten wat wel en niet toegestaan is.

Ten eerste is iedereen zelf aansprakelijk voor het wel en wee van hond en eigenaar, met andere woorden 
de Familie Geerlings, noch de instructeurs zijn op welke wijze dan ook aansprakelijk
voor het doen en laten van cursisten en hun honden.

Ten tweede worden de cursisten geacht de wettelijke regels in acht te nemen die op dat moment gelden.
Dit wil zeggen dat er geen overlast aan derden wordt veroorzaakt.

Ten derde is het vanzelfsprekend dat een ieder geacht wordt zijn of haar afval op de daarvoor beschikbare plaatsen deponeert, dus: ‘Laat niet als dank voor het verpozen de schillen en de dozen’.

De auto’s moeten op de aangewezen plaats geparkeerd worden en niet in de berm aan de N.A.M. weg.

Het is niet toegestaan om de hond mee te nemen in de kantine  uitzonderingen daargelaten.

Van de rokers onder ons wordt verwacht dat zij de peuken en lucifers niet achteloos weg  werpen maar doven in de daarvoor bestemde bakken.

Door het naleven van deze huisregels willen we ons er van verzekeren dat er zich geen onaangename situaties voordoen en we het plezier van het trainen met onze honden behouden.

Voor leerzame en leuke hondentrainingen / jachtrainingen in Stieltjeskanaal (Drenthe)
kunt U bij ons terecht.

 Veel plezier met het trainen van Uw hond.

 

Met. Vr. gr.

Het Outdoorteam


 

 

Naar boven

 

Outdoor Jachthonden Training