Home Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Links
Plaats van de crash (afb. Google Earth)
Hij kon mij enkele andere telefoonnummers verschaffen van mensen
die iets meer zouden kunnen vertellen. Deze mensen waren Mevrouw
van Wezel-Schot en Dhr. Verswijveren. Zij hadden de crash veel
dichterbij mee gemaakt.
Mevrouw van Wezel-Schot is de dochter van de boer bij wiens
boerderij dit vliegtuig neerkwam. Haar dochter woont nu in die
boerderij.
Ook Dhr. A. Verswijveren was getuige van het ongeluk. Volgens
hem waren er geen bommen meer in het toestel, hetgeen zou
betekenen dat het toestel zijn doel had bereikt en weer op de terugweg
naar de basis was. Wat door het tijdstip van de crash bevestigd wordt.
(Er was nog een groep Duitse soldaten daar in de buurt die de aftocht van het Duitse leger moesten dekken.)
Ze verdwenen echter snel toen ze een Canadese jeep in hun richting zagen komen. Enkele dagen later, op 3 november,
verongelukten in de buurt van het vliegtuigwrak de 31 jarige Canadese luitenant Daniel Donald Stark en diens chauffeur
soldaat Hiebert, omdat hun jeep op een mijn reed. Volgens de informatie die ik hier over kreeg, moest deze luitenant gegevens
over deze crash verzamelen.
Voor onderandere deze bemanning, in de directe omgeving gesneuvelde soldaten en
verzetsmensen is op 24 november 1944, ter plaatse een herdenkingsdienst gehouden.
Later is door inwoners van Lepelstraat een herdenkingskruis opgericht boven, op de
nabij gelegen dijk van de Eendracht  (nu Schelde-Rijn kanaal).
De scheidslijn tussen al reeds bevrijd gebied en nog bezet gebied liep
bijna over de plaats waar het vliegtuig neerkwam heen, want er
kwamen nog Duitse soldaten in de richting van het wrak.
Het Glymes kruis op de Eendrachts
Dijk
Ik begon aan dit verslag in augustus 2000.
Een ding is me heel zeker geworden. Dit verslag kan nooit compleet gemaakt
worden. Immers, wat er in het vliegtuig gebeurd is, tussen het moment dat
hun kameraden het boven Homberg in de wolken zagen verdwijnen en het
moment dat het vliegtuig bij Lepelstraat neerstortte, zal wellicht altijd wel een
raadsel blijven.  

Ik hoop met dit verhaal dat de herinnering, aan de offers die velen brachten
voor onze vrijheid, blijft en dat ook het leed van de achtergebleven familieleden
niet vergeten mag worden.   
Ben Goossens, november 2000
Pagina 4