INFORMATIE

FELV

Iedere katten eigenaar die gaat fokken komt het vroeg of laat tegen. Voordat de poes bij de kater mag komen moet er een bloedtest uitgevoerd worden. Er wordt getest op FeLV (leukemie) en FIV (aids). FeLV is een ziekte die niet alleen van belang voor fokkers met raskatten maar ook voor eigenaren van "gewone" huiskatten want helaas komt FeLV bij alle soorten katten voor.

Wat is FeLV voor een ziekte? FeLV is een virusziekte met een dodelijke afloop. Het virus kan leukemie (tumoren van de witte bloedcellen) veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie. Het virus tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan (immunosuppressie) waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties.

Het ziektebeeld van FeLV wordt daardoor vooral veroorzaakt door secundaire infecties. Hoe kan een kat besmet raken met het virus? Na infectie vermeerdert het virus zich in de tonsillen in de keel en verspreidt zich naar het beenmerg, lymfevaten en lymfeknopen. Het virus komt in het bloed en vanaf dan is het aan te tonen door middel van een bloedtest. Als de speekselklier wordt ge´nfecteerd dan zal de kat virus gaan uitscheiden en vanaf nu is de kat besmettelijk voor andere katten!.

Vooral speeksel bevat dus hoge concentraties virus en dit is ook de voornaamste manier van overdracht van de ene kat op de andere. FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact met andere katten overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan uit elkaars bakje eten of elkaar wassen, want via speeksel, bloed, urine en ontlasting kan het virus overgebracht worden. Een drachtige poes kan het virus via de placenta overbrengen op haar kittens (en later via de moedermelk). Dit kan leiden tot abortus of geboorteafwijkingen maar er kunnen ook gezonde kittens geboren worden die virusdrager blijven.

FeLV wordt voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen, maar ook door een bijtwond met vechten. Bij FIV daarentegen geschied de voornaamste overdracht veel meer door een directe bijtwond met vechten en in veel mindere mate door langdurig sociaal contact. Katten die in een groep samenleven en onderling niet vechten hebben dus ook kans op besmetting als er een kat met FeLV in de groep zit. Niet alle katten die besmet raken met het virus worden ziek. Gezonde, sterke katten met een goed immuunsysteem kunnen het virus bestrijden en overwinnen. Deze katten scheiden geen virus uit en worden er niet ziek van. Katten die het virus niet kunnen bestrijden worden ziek. Katten die het virus niet kunnen bestrijden , bijvoorbeeld door een vermindere weerstand, zullen het virus gaan uitscheiden. Zij zijn zelf nog niet ziek maar al wel besmettelijk voor andere katten. Ze worden daarom ook wel "dragers" genoemd. In de loop van enkele maanden tot jaren (3 jaar) zullen zij ziekteverschijnselen gaan vertonen. Er bestaat een leeftijdsresistentie.

* Bij jonge kittens zal 70-100% ziek worden.* Bij kittens van 8-12 weken oud wordt 30-50% ziek.* Bij volwassen katten wordt 10-20% ziek.

Wat zijn de symptomen van een kat met FeLV? Het meest belangrijke zijn secundaire gevolgen van de infectie door een verminderde afweer, waaronder FIP, toxoplasmose, bacteriŰle ontstekingen, tandvleesontstekingen, abcessen, huidontstekingen en oogonstekingen (uveitis).

Uveitis bij een kat tengevolge van FeLVUveitis bij een kat tengevolge van FeLVUveitis bij een kat tengevolge van FeLVUveitis bij een kat tengevolge van FeLV

FeLV ziekteverschijnselen:

* Tumoren. De meest voorkomende tumor is maligne lymfoom maar ook leukemie, tumoren in lever, nieren, buikvlies of milt kunnen ontstaan. * Bloedarmoede doordat het beenmerg niet goed meer functioneert. * Vermageren * Benauwdheid * Koorts * Sloomheid * Zwelling van lymfeknopen * Oogontstekingen zoals uveitis* Slecht eten * Voortplantingsproblemen bijvoorbeeld abortus, sterfte van pasgeboren kittens, onvruchtbaarheid. * Verlammingsverschijnselen.

Het is afhankelijk van waar de tumoren zich bevinden en welke organen aangetast zijn, welke klachten de kat krijgt.

Hoe is FeLV te diagnosticeren? FeLV diagnostiek wordt uitgevoerd in het kader van preventie bij katten waar mee gefokt wordt (het opsporen van katten die wel virus uitscheiden maar zelf nog niet ziek zijn) en als katten ziekteverschijnselen hebben die FeLV doen vermoeden. Een snap combotest bij de kat. De door ons gebruikte testmethode is de Snap Combo-test (ELISA) van Idexx. Met deze test wordt het virus aangetoond in het bloed. Deze test kan in onze dierenkliniek zelf worden gedaan. Er wordt wat bloed afgenomen van de kat en binnen enkele minuten is de uitslag bekend, u kunt op de uitslag wachten.

Een negatieve snap combotest van Idexx bij de kat => de kat heeft geen leukemie.

Een positieve snap combotest van Idexx bij de kat => de kat heeft helaas leukemie.

De test is zeer betrouwbaar als er een negatieve uitslag uitkomt. Bij een positieve uitslag zal het bloed echter ook nog naar een gespecialiseerd laboratorium gestuurd moeten worden voor een confirmatie (bevestiging). Dit moet omdat er vals-positieve uitslagen kunnen voorkomen.

Is FeLV te behandelen? Helaas is FeLV niet te genezen. De secundaire bacteriŰle ontstekingen dienen met antibiotica bestreden te worden. Experimenteel wordt gebruik gemaakt van Interferon van Virbac. Dit is een dure behandeling maar het lijkt succes te hebben. Het is echter nog onduidelijk is of dit ook DE therapie zal worden voor katten met FeLV. Katten die daadwerkelijk ziek zijn zullen helaas overlijden. (50% is overleden binnen 1 jaar, 90% binnen 3 jaar) Hoelang de kat nog kan leven met zijn ziekte is afhankelijk van de symptomen en zijn weerstand. De kat dient in ieder geval apart gehouden te worden van andere katten in verband met het besmetten van andere katten. Dit betekent dat de kat ook niet naar buiten mag, omdat hij dan andere katten kan besmetten.

Hoe is FeLV te voorkomen? De enige manier om FeLV te voorkomen is om de kat binnen te houden en niet in contact te laten komen met andere katten. Als u een FeLV vrije cattery heeft neem dan alleen nieuwe katten in huis die uit een veilige omgeving komen waar regelmatig getest wordt op FeLV. Er is een vaccinatie beschikbaar tegen FeLV maar deze is zeker niet 100% betrouwbaar. Ook een gevaccineerde kat kan de ziekte nog krijgen. Alleen in risicogebieden, of als het bekend is dat er buiten een met FeLV besmette kat rondloopt, adviseren we u om uw kat te laten vaccineren tegen FeLV. Het bestrijden van FeLV berust vooral op het opsporen van dragers die ongemerkt andere katten besmetten. Dit dient vooral in grotere groepen katten regelmatig gedaan te worden, bijvoorbeeld bij cattery's, multicat households of een dierenasiel. Zeker voordat een poes ter dekking aangeboden wordt moet er een bewijs zijn dat allebei de katten de ziekte niet bij zich dragen. Vraag hier ook naar als u kat gaat dekken of laat dekken!

FIV

Wat is FIV voor een ziekte? FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. FIV wordt daarom ook wel kattenaids genoemd. FIV kan alleen de kat besmetten en niet de mens. Het is geen zoonose!!

Hoe kan een kat besmet raken met het FIV-virus? Het virus wordt overgebracht via bloedcontact. Vooral via vecht- en bijtwonden worden katten ge´nfecteerd. Omdat katers veel vaker vechten is het percentage ge´nfecteerde katers tweemaal zo groot als ge´nfecteerde poezen. De ziekte komt het meest voor onder normale huiskatten die naar buiten gaan. Katten die binnenshuis leven in een groep waar de rangorde bepaald is zullen elkaar niet snel besmetten doordat ze niet veel vechten met elkaar. Ook bij dekkingen wordt er vaak gebeten (nekbeet) waardoor een poes ge´nfecteerd kan worden door de kater. Een drachtige poes kan het ook via de placenta en later via de moedermelk overbrengen op haar kittens . Bij FIV geschiedt de voornaamste overdracht veel meer door een directe bijtwond met vechten en in veel mindere mate door langdurig sociaal contact. FeLV wordt daarentegen voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen en in een veel mindere mate door een bijtwond met vechten.

Wat zijn de symptomen van FIV? Het ziekteverloop is vergelijkbaar met HIV. Het virus tast het immuunsysteem (immunosuppressie) van de kat aan waardoor deze gevoelig wordt voor allerlei infecties. Na infectie met het FIV virus zijn er een aantal stadia:

* 1. Acute stadium. Dit stadium kan zonder ziekteverschijnselen optreden. Soms wordt alleen wat koorts waargenomen.

* 2. Asymptomatische fase. In deze fase vertoont de kat geen ziekteverschijnselen. Deze periode kan een aantal jaren duren, soms zelfs langer dan 5 jaar. De kat kan wel andere katten besmetten.

* 3. Fase met vage, algemene symptomen zoals terugkerende koorts, oogontstekingen (uveitis) verminderde eetlust en vermageren.

* 4. AIDS gerelateerd stadium. Dit is het stadium waarin het de eigenaar opvalt dat de kat niet in orde is. Veel voorkomende ziekteverschijnselen zijn: tandvleesontstekingen, oogontstekingen, vermageren, lymfeknoopzwelling, benauwdheid, diarree. Deze symptomen worden over een periode van enkele maanden steeds erger.

* 5. AIDS. Uiteindelijk zal een deel van de katten een stadium bereiken vergelijkbaar met AIDS bij de mens. De kat vermagert, krijgt chronische ziekteproblemen en allerlei secundaire infecties die hij niet kan overwinnen bijvoorbeeld longonsteking. Neurologische verschijnselen (zenuwafwijkingen) worden nogal eens waargenomen bij katten met AIDS

Hoe is FIV te diagnostiseren? FIV is, evenals FeLV, te diagostiseren met behulp van bloedonderzoek. Met behulp van een bloedtest worden antilichamen tegen het FIV virus aangetoond. De meeste katten maken antilichamen 3-4 weken na infectie. Een eenmalige positieve uitslag betekent dat de kat besmet is. Een snap combotest bij de kat. De door ons gebruikte testmethode is de Snap Combo-test (ELISA) van Idexx. Met deze test wordt het virus aangetoond in het bloed. De door ons gebruikte testmethode is de Snap-Combotest (ELISA) van Idexx. Met deze test worden antilichamen in het bloed aangetoond. Deze test kan in onze dierenkliniek zelf worden gedaan. Er wordt wat bloed afgenomen van de kat en binnen enkele minuten is de uitslag bekend, u kunt op de uitslag wachten.

Let op: Bij gezonde katten kunnen vals positieve uitslagen voorkomen. Is de test positief bij een gezonde kat dan zal het bloed voor confirmatie (bevestiging) naar een gespecialiseerd laboratorium gestuurd moeten worden.

Is FIV te behandelen? Kattenaids is helaas niet te genezen. De therapie bestaat uit het onderdrukken van de secundaire infecties met antibiotica. Specifieke antivirale therapie met Interferon van virbac is mogelijk maar is niet 100% werkzaam. Het is daarbij een dure behandeling en wordt daarom in de praktijk nog niet veel toegepast. Er is momenteel in Nederland nog geen vaccin beschikbaar tegen FIV. Het is erg belangrijk dat katten waarbij FIV is gediagnosticeerd geen andere katten kunnen besmetten. Dit betekent dat ze alleen gehuisvest moeten worden en dat ze ook niet meer naar buiten mogen. Dit ter bescherming van andere katten!

Hoe is FIV te voorkomen? Het risico op infecties met FIV is het kleinst bij katten die binnen worden gehouden. Katten die in een groep leven, goed met elkaar overweg kunnen en dus niet veel vechten lopen de minste kans. Katten die in grotere groepen worden gehouden, bijvoorbeeld in catteries of in dierenasiels/pensions dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Positieve dieren dienen ge´soleerd te worden van de negatieve katten. Wordt een nieuwe kat ge´ntroduceerd in een bestaande groep dan is het verstandig deze kat eerst te testen alvorens hij in de groep mag. De kat zal dan eerst 4 weken in quarantaine (apart gehouden van de rest) moeten en daarna kan bloedonderzoek plaatsvinden. En zeker als u uw kat laat dekken is het van zeer groot belang dat u de negatieve test van de andere kat onder ogen krijgt, let hierbij ook op dat de test niet ouder dan 1/2 a 1 jaar is.

Wat is de toekomst voor een kat met aids? Door de lange periode (gemiddeld 5 jaar) die zit tussen besmetting met het virus en het ontwikkelen van ziekteverschijnselen hebben katten met FIV een betere prognose dan katten met FeLV. Zij kunnen meestal nog een aantal jaren een goed leven hebben alvorens zij te ziek worden. Helaas zal ook een kat met aids uiteindelijk overlijden aan de complicaties van de ziekte.

RABI╦S VACTINATIE

Volgens verordening 998/2003 moeten honden, katten en fretten vergezeld worden van een paspoort waaruit blijkt dat ze gevaccineerd of gehervaccineerd zijn overeenkomstig de aanbevelingen van het laboratorium van productie van het vaccin. In de bijsluiter staat aangegeven wat de immuniteitsduur van het betreffende vaccin is en dus is dan bekend voor welke datum de vaccinatie moet worden herhaald. Dat betekent dat bij hervaccineren binnen deze periode de RabiŰsenting geldig is.

Wat tot dusver echter niet duidelijk in de verordening was opgenomen is hoe dit zit bij de eerste maal dat de enting gegeven wordt. De Europese Commissie heeft nu bepaald dat bij primovaccinatie de enting pas geldig is 21 dagen nadat het door de fabrikant voorgeschreven vaccinatieprotocol voor primovaccinatie is afgewerkt. Wanneer een eerdere vaccinatie niet met een veterinair certificaat kan worden aangetoond moet een enting tegen RabiŰs als een primovaccinatie beschouwd worden. Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden en katten binnen de Europese Unie de volgende algemene regels:

* De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees model; * De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen RabiŰs; * De dieren moeten ge´dentificeerd zijn.

Neem voor de meest recente informatie over invoereisen, alsmede voor informatie over landen die niet op de lijst voorkomen, contact op met de ambassade van het betreffende land. Zie ook http://www.ambassade.pagina.nl Zie voor meer informatie over de nieuwe regels: http://www.minlnv.nl

Klik hier als u wilt weten welke eisen er zijn voor welke landen.

GIFTIGE PLANTEN, VRUCHTEN EN STOFFEN

Giftige planten,vruchten,stoffen etc. en de mogenlijke gevolgen voor uw huisdier.
Deze lijst zal nooit compleet zijn, heeft U aanvullingen neem dan contact op met ons! Bij twijfel altijd uw dierenarts inschakelen.
Kamerplanten:

Agave (Agavaceae)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen.

Amaryllis (Hippesastrum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Ernstige maag-darmontsteking, effect op huid en slijmvliezen, heftige krampen.

Azalea (Azalea japonica)
GIF: Bladen en bloemen.
SYMPTOMEN: Tranende ogen, slijm uit de neus, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming en tenslotte de dood.

Clivia (Clivia)
GIF: Wortelstok en bladeren.
SYMPTOMEN: Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen, effect op huid en slijmvliezen.

Dieffenbachia (Araceae)
GIF: Bladeren en stengel.
SYMPTOMEN: Het gif tast de keelholte, maagstelsel (braken, diarree) en de ademhaling aan.

Gatenplant (Monstera)
GIF: Blad en stengels.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

Sansevieria (Trifasciata)
GIF: Bladeren en stengel bevat giftig sap.
SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen aan.

Vingerplant (Fatsia japonica)
GIF: Blad en stengels.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, tast de keelholte het maag-darmstelsel en de ademhaling aan.

Yucca (Filamentosa)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Effect op slijmvliezen.

GROENTEN en VRUCHTEN:
Aardappel (Solanum tuberosum)
GIF: Spruiten,schillen (rauw).
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Andoorn (Spiraea stachys)
GIF: Het zaad van de vrucht bevat blauwzuur.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, kolieken.

Asperge (Asparagus)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Avocado (Persea americana)
GIF: Plant en pitten.
SYMPTOMEN: De melkklieren en de hartspier worden aangetast gevolg plotselinge dood.

Bieslook (Allium schoenoprasum)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Bruine/witte bonen (rauw)
Gif: Peulen en zaden.
SYMPTOMEN: Braken en heftige kolieken kan opwekken.

Prei (Allium porrum)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Sjalotten (Allium cepa)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Tomatenplant
GIF: Stengels en bladeren.
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Uien (Allium cepa)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Hevige darm en maag krampen effect op rode bloedlichaampjes.

Walnoten (Juglans regia)
GIF: De schil (schimmels).
SYMPTOMEN: Hoog fosfor gehalte wordt verondersteld van nier-blaasstenen te veroorzaken, ernstige ziektes.

TUINPLANTEN:
:Adonisroosje (Adonis vernalis)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Krachtige samentrekking van de hartspier,hartstoornissen.

Akelei (Aquilegia)
GIF: Gehele plant vooral de zaden.
SYMPTOMEN: Braken, gezwollen tong, diarree, moeilijk ademhalen.

Anemoon (Anemone)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Irritatie van de huid, braken en diarree.

Aronskelk (Arum)
GIF: Gehele plant vooral de bessen.
SYMPTOMEN: Hevige huidirritatie, brandend gevoel van de mondslijmvliezen, moeilijk ademhalen en slikken.

Begonia (Tuberhybrida)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, braken, diarree, moeilijk ademhaling poten in de bek steken.

Berenklauw (Heracleum sphondylium)
GIF: Het sap.
SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree heeft effect op huid en slijmvliezen.

Bezembrem (Cytisus scoparius)
Gif: Zaden, bladeren en jonge twijgen (giftige stoffen: leguminosen-alkaloiden).
Symptomen: Buikkramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

Bilzekruid (Hyoscyamus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Bitterzoet (Solanum dulcamara)
GIF: Onrijpe bessen.
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Blauwe algen
GIF: Stoffen.
SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel en lever aan.

Blauweregen (Wisteria)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.

Boekweit (Fagopyrum esculentum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

Boerenjasmijn (Philadelphus coronarius)
GIF: Wortelstok.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodelijk.

Bolderik (Agrostemma githago)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Boterbloem (Caltha palustris)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

Braaknotenboom (Strychnos)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN: Dodelijk.

Brunfelsia (Lactea)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.

Buxus (Sempervirens.)
GIF: Bladeren en takken.
SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree, bewustzijnsstoringen, de dood tot gevolg hebbend.

Cannabis (Sativa)
GIF: Bloemen.
SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.

Christusdoorn (Euphorbia)
GIF: Melksap.
SYMPTOMEN: (h+k) Moeilijke ademhaling, zwellingen van de tong, braken, diaree en toevallen.

Clematis (Clematis)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong, effect op huid en slijmvliezen.

Cyclaam (Cyclamen)
GIF: Knollen.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Doornappel (Datura stramonium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Dotterbloem (Caltha palustris)
Gif: Alle delen van de plant zwak giftig (giftige stoffen: saponinen en alkaloiden).
Symptomen: Braken, diarree, duizeligheid, mogelijke nierschade.

Drakenboom (Dracaena Draco)
GIF: Bladeren en barst.
SYMPTOMEN: Effect op de slijmvliezen.

Eenbes (Paris yuadrifolia)
GIF: Alle delen, vnl wortelstok en bessen.
SYMPTOMEN: Braken, kolieken, buikloop en pupilvernauwing.

Eucalyptus (Globulus)
GIF: Bladeren.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, kolieken.

Gelderse roos (Viburnum opulus)
Gif: De bessen (giftige stof: Viburnine).
SYMPTOMEN: Irritatie van het maagdarmkanaal, braken, bloed in de urine.

Gele lis (Iris pseudacorus)
Gif: Bladeren en stengels (giftige stoffen: idrine, onbekende stoffen).
Symptomen: Het sap veroorzaakt irritatie in mond en keel, misselijkheid, braken en diarree.

Gouden regen (Laburnum anagyroides)
Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig.
Symptomen: Buik kramp, braken, misselijk, stoornissen hart en bloedsomloop, bewusteloosheid, krampen.

Herfsttijloos (Colchicum autumnale)
GIF: Knollen.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Hondspeterselie (Aethusa cynapium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Brandende pijn in mond-keelholte en in het maag-darmkanaal, braken, beven.

Hortensia (Hydrangea paniculata)
GIF: Bol en zaad.
SYMPTOMEN: Hevig braken, diarree en effect op de bloedsomloop.

Hulst (Ilex ayuifolium)
Gif: De rode bessen (giftige stoffen: nog niet geindentifiseerd).
Symptomen: Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree.

Hyacint (Hyacinthus orientalis)
GIF: De bol als het zaad, bladeren en bloem zijn mild giftig.
SYMPTOMEN: Braken en diarree.

Japanse kers (Taxus cuspidus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Hartstilstand.

Jeneverbes (Juniperus sabina)
GIF: Alle delen, vooral de toppen de bladeren.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Kaalkopje (Psilocybe semilanceata)
GIF: Hallucinogeen, bevat psilocybine.
SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.

Kaaps viooltje (Saintpaulia)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen de huid en de rode bloedlichaampjes aan.

Kamperfoelie (Lonicera)
GIF: Bessen.
SYMPTOMEN: Braken, diarree, krampen, dodelijk.

Kardinaalsmuts (Euonymus europaea)
Gif: Alle delen van de plant (giftige stoffen: evobioside, evonoside).
Symptomen: Braken, diarree, koliek, stoornissen bloedsomloop, versuffing, bewusteloosheid.

Karmozijnbes (Phytocala americana)
Gif: Gehele plant, vooral de zaden van onrijpe bessen.(giftige stoffen: saponinen en oxaalzuur).
Symptomen: Branderig gevoel in de mond, keelpijn, braken, maagkramp, stuipen en gezichtstoornissen.

Kerstroos (Helleborus niger)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: hellebrine saponine).
Symptomen: Misselijkheid, braken, kolieken, diarree.

Kerstster (Poinsettia)
GIF: Melksap van bladeren en stengels en in de zaden.
SYMPTOMEN: Melksap gevaarlijk voor de ogen kans op blindheid, hevig braken, diarree.

Klimop (Hedera helix)
Gif: Bessen en blad (giftige stoffen: hederagenine en andere saponinen).
Symptomen: Krampen, verlamming en collaps.

Kuifjeszwam (Helvella esculenta)
GIF: Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN: Heeft effect op lever en nieren.

Laurier (Laurus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Tranende ogen, slijm uit de neus, braken verlaagde bloeddruk krampen verlamming de dood als gevolg.

Laurierkers (Prunus laurocerasus)
GIF: Bladeren en zaad.
SYMPTOMEN: Dodelijk.

Lathyrus (Lathyrus)
GIF: Stelen van de plant en zaden.
SYMPTOMEN: Stijve moeilijke gang en verlamming van o.a het strottenhoofd.

Lelie (Lilium)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Hevige krampen van maag en darmen.

Lelietje van dalen (Convallarla majalis)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: Hartglycosiden, saponinen).
Symptomen: Misselijkheid, braken, diarree, stoornissen van hartritme, collaps.

Levensboom (Thuja)
GIF: Loten en kegels.
SYMPTOMEN: Huid ontsteking, maag-darmstoornissen, nier en leverschade.

Lupine (Lupinus)
GIF: Gehele plant vooral zaden.
SYMPTOMEN: Krampen, geelzucht.

Maretak,mistletoe (Viscum album)
GIF: Bessen.
SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree.

Monnikskap (Aconitum napellus)
Gif: Gehele plant zeer giftig (giftige stoffen: aconitine en andere alkaloide).
Symptomen: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

Nachtschade (Solanum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Nachtstonde (Mirabilis jalapa)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Vaak dodelijk.

Narcis (Narcissus)
Gif: Gehele plant en vooral de bol (giftige stof: alkaloide).
Symptomen: Misselijkheid, braken, diarree, sufheid en verlammingsverschijnselen.

Oleander (Nerium oleander)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)
Gif: Kastanjes, schors en blad (giftige stoffen: saponine, glycoside).
Symptomen: Opwinding, koorts, verwardheid, buikpijn, braken.

Panteramaniet (Amanita pantherina)
GIF: Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN: Tast het zenuwstelsel aan.

Papaver (Papaver)
GIF: Onrijpe zaden.
SYMPTOMEN: Moeilijke ademhaling, verzwakte hartwerking.

Palmboompje haagje (Buxus sempervirens)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Hevig braken en diarree en de dood tot gevolg.

Paternosterboontje (Abrus precatorius)
GIF: Enkele zaden.
SYMPTOMEN: Dodelijk.

Peperboompje (Daphne mezereum)
Gif: Gehele plant, vooral bessen (giftige stoffen: Mezereine, dafnine).
Symptomen: Bijtende inwerking op de mond, keel en slokdarm, braken, diarree, stoornissen van de bloedsomloop, krampen.

Petunia (Petunia)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Maag-darmontsteking, apathie, coma.

Philodendron (Araceae)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Kop hevig schudden, moeilijk ademhalen, braken, diarree, poten in de bek steken.

Rhododendron (Rhododendron)
Gif: Blad en bloem (giftige stoffen: andromedotoxine).
Symptomen: Braken, koliek, spiertrillingen, verstoring van het hartritme, krampen.

Ridderspoor (Delphinium ajacis)
Gif: Gehele plant vooral de zaden sterk giftig (giftige stoffen: alkoloiden zoals delfine en ajacine).
Symptomen: Branderig gevoel van de mond, lippen en tong gevolgd door diarree gevoelloosheid en tintelingen.

Roos (Rosa)
GIF: Vruchten (bottels).
SYMPTOMEN: Allergische reacties.

Rubberplant (Ficus elastica)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en nieren aan.

Sagopalm (Cycas revoluta)
GIF: Alle delen.
SYMPTOMEN: Tast de lever, nieren en het zenuwstelsel aan.

Sneeuwbes (Symphoricarpus albus)
Gif: De bessen (gigtige stoffen: glycosiden en saponinen).
Symptomen: Huidirritaties, waterige diarree, delirium, coma.

Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
GIF: Bol en blad.
SYMPTOMEN: Maagontsteking, hevige krampen.

Stinkende gouwe/goudswortel (Chelidonium majus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Bloederige ontsteking van maag-darmkanaal, duizeligheid, sufheid en dood tot gevolg.

Tabaksplant (Nicotiana tabacum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Maag-darmstornissen, apathie, coma.

Taxus (Baccata)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Braken, diarree stornissen van de bloedsomloop, hartritme, lever en nierschade.

Trechterzwammen (Clitocybe)
GIF: Stoffen.
SYMPTOMEN: Effect op het zenuwstelsel.

Tulpen (Tulipa)
GIF: Bollen.
SYMPTOMEN: Hevige maag en darm krampen effect op huid en slijmvliezen.

Vijgenboom (Ficus macraphylla)
GIF: Sap.
SYMPTOMEN: Tast de slijmvliezen en de nieren aan.

Vingerhoedskruid (Digitallis purpurea)
Gif: Alle delen van de plant sterk giftig (giftige stoffen: Hartglycosiden).
Symptomen: Braken, diarree, stoornissen van hartritme, bloedsomloop en de nieren.

Vliegenzwam (Amanita muscaria)
GIF:
Gehele paddestoel.
SYMPTOMEN: Effect op zenuwstelsel.

Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Vuurwerkplant (Dictamnus albus)
GIF: Gehele plant.
SYMPTOMEN: Overgeven, diarree, ademhalingsproblemen en een gezwollen tong.

Waterscheerling (Cicuta virose)
Gif: Gehele plant (giftige stoffen: cicutoxine).
Symptomen: Branderig gevoel mond en keel, buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en coma.

Wegedoorn (Rhamnus)
GIF: Vruchten en bast.
SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, speekselvloed, zweten, koud gevoel, diarree, gevoelloosheid, coma.

Wingerdloof
GIF: Besjes.
SYMPTOMEN: Sloomheid, braken.

Winterakoniet (Eranthis)
GIF: Gehele plant, knol.
SYMPTOMEN: Misselijkheid, braken, kolieken, verstoring van het hartritme.

Witte acasia (Robina pseudoacasia)
Gif: Bast, zaden en bladeren (giftige stoffen: de giftige eiwitten robine en phasine).
Symptomen: Braken, lethargie, stuipen, collaps.

Wolfskers (Atropa belladonna)
Gif: Gehele plant, vooral de zoetsmakende bessen, sterk giftig (giftige stoffen: L-hyoscyamine, atropine, en andere alkaloide).
Symptomen: Rode huid, opgezette hals, droge slijmvliezen, koorts, verwijding van pupillen, opwinding.

Wonderboom (Ricinus communis)
Gif: De zaden als er op gekauwd wordt (giftige stoffen: ricine en ricinine).
Symptomen: Branderig gevoel in de mond, misselijkheid, braken, buikpijn, dorst, gezichtstoornissen, duizeligheid en stuiptrekkingen, dodelijk.

Wondklaver (Anthyllis vulneraria)
GIF: Bessen en zaden.
SYMPTOMEN: Effect op slijmvliezen.

GIFTIGE STOFFEN:
Kakaoproducten
GIF: Grote hoeveelheden chocolade (puur zeer giftig).
SYMPTOMEN: Tast het hart, bloedsomloop en de slijmvliezen aan.
(hond +kat)

Mosterd
GIF: Vooral zaden, in mindere mate stengels en bladeren.
SYMPTOMEN: Ontsteking maag-darmkanaal, lever, nieren en huid, sufheid, overvloedig slijm op de muil, hevige kolieken, darmverstopping, stuipen en dood door verlamming van ademhalings,hartspieren.

Muizengif, rattengif
GIF: Thallium, warfarin.
SYMPTOMEN: Inwendige bloedingen, bleke slijmvliezen, zwakte.
(hond+kat)

Slakkenkorrels
SYMPTOMEN: Spiertrekkingen, braken, diarree, gebrek aan coordinatie, stuipen, voortdurend kwijlen en coma. Kan fataal zijn.

Onkruidbestrijdingsmiddelen:

Kunstmestkorrels(kat)

Azijn(kat)

Sigaretten/tabak (kat)
GIF: Alle, behalve de rijpe zaadjes.
SYMPTOMEN: Braken, buikloop, opwinding, versnelde ademhaling, speekselvloed, depressief: geen eetlust, stuipen, verlamming, dood door verstikking.

Afwasmiddel (hand en machine)
(kat)

Antivriesvloeistof
GIF: Ethyleenglycool.
SYMPTOMEN: Braken, stuiptrekkingen, gebrek aan coordinatie, coma, kan fataal zijn.
(hond+kat)


Deze lijst zal nooit compleet zijn, heeft U aanvullingen neem dan contact op met ons!

 

 

 

© Cattery Ferrapoint|| Email: catteryferrapoint@hotmail.com