BEDEVAART NAAR MEDJUGORJE
Pater Luka
HET PROGRAMMA VAN DE BEDEVAART

Uit ervaring weten we dat de Moeder Gods het programma in Medjugorje zo laat verlopen dat iedere pelgrim krijgt wat hij/zij nodig heeft. Ook daarin toont Zij zich een echte Moeder.

We streven ernaar om in de loop van de voormiddag samen de Eucharistie te vieren in onze eigen taal.
We beklimmen de Podbrdo (de Verschijningsberg) en de Krizevac (de Kruisberg). U dient hiervoor goed ter been te zijn en over voldoende adem te beschikken.
We gaan naar het Blauwe Kruis, evenals de genoemde 'bergen'
een  plaats van verschijningen, maar wel veel gemakkelijker bereikbaar.
We gaan bidden bij het graf van Pater Slavko Sarbaric.
We bezoeken één of meer zieners.
We gaan met de bus naar Pater Jozo Zovko in Siroki Srijeg.
We brengen een bezoek aan Campo delIa Vita (het drugsverslaafdencentrum van Zr. Elvira) en aan de Oase van de Vrede (waar een religieuze gemeenschap leeft).
We bezoeken het Pater Pio-huis om te bidden en om geïnformeerd te worden over het Pater Pio-ziekenhuis dat in Medjugorje gebouwd wordt.
Als enige bedevaartorganisatie gaan wij met onze pelgrims per bus naar Mostar via een prachtige route. In Mostar bezoeken wij de zwaar getroffen parochie van de Franciscanen en bewonderen de wederopbouw. We vieren daar samen de Eucharistie. Indrukwekkend
en zeer positief! Onze pelgrims zijn daar altijd laaiend enthousiast over!
Het hoogtepunt van elke dag is de avondviering in de parochiekerk. Het programma is dan als volgt:
Twee rozenhoedjes, gevolgd door de litanie van O.L. Vrouw. Eucharistieviering;
Kroatisch gebed (geloofsbelijdenis, zeven keer Onze Vader, Wees gegroet  
en Eer aan de Vader);
zegening  van kruisbeelden, beeldjes, rozenkransen, kaarsen enz.;
gebed  voor innerlijke en lichamelijke genezing;
het derde rozenhoedje.

Op donderdag wordt het derde rozenhoedje vervangen door eucharistische
aanbidding en op vrijdag door de verering van het Kruis.
Op woensdag en zaterdag is er 's avonds  om 22.00 uur (zomertijd) een uur
eucharistische aanbidding in de kerk. Heel sfeervol en indrukwekkend!


Een kort uitstapje naar de fraaie Kravica-waterval staat ook op het programma.

U beslist zelf in hoeverre u aan het programma deelneemt! Vrijheid, blijheid!
Miaden en Ana Ostojic
Podbrdo-berg
Krizevac


VELE MENSEN WILLEN OP BEDEVAART NAAR MEDJUGORJE

Wat gebeurt er in Medjugorje


Miljoenen en Miljoenen mensen in de hele wereld geloven dat Maria, de Moeder van Jezus én onze Moeder, sinds 25 juni 1981 in Medjugorje verschenen is aan zes jongeren. Die verschijningen zijn eind januari 2002 nog niet afgelopen: de zieners Vicka, Ivan en Marija zien de Koningin van de Vrede nog dagelijks, terwijl Mirjana, Ivanka en Jakov haar nog slecht één keer per jaar mogen aanschouwen.
Zeer veel mensen uit alle werelddelen willen zelf naar Medjugorje gaan, gelovig, kritisch of anderszins. Dat is ieders goed recht.
Ongeveer veertig miljoen pelgrims zijn er al geweest, en vaak meerdere malen, want Medjugorje is een weldaad voor ieder die zijn hart open stelt voor Gods genade

De verschijningen in Medjugorje zijn weliswaar nog niet door de rooms-katholieke Kerk erkend, maar Medjugorje heeft van diezelfde Kerk al wel de status van bedevaartsoord gekregen. In Lourdes heeft men destijds vier jaar op erkenning moeten wachten en in Fatima elf jaar. De Goede God en Moeder Maria zullen het niet erg gevonden hebben dat de pelgrims zich daardoor niet hebben laten weerhouden, maar van het begin af aan in groten getale toestroomden.
Jezus heeft zelf gezegd, dat een goede boom goede vruchten voortbrengt. Zelfs de meest kritische personen kunnen niet ontkennen dat de vruchten in Medjugorje onmiskenbaar goed zijn én zeer talrijk!
In Medjugorje wordt ons rijke geloof nog echt gevierd en beleefd!

Miljoenen mensen van de hele wereld geloven dat de Maagd Maria is verschenen, de Moeder van Jezus.  
Onze moeder is er dagelijks verschenen sedert 24 juni 1981 aan 6 jonge mensen.

En deze verschijning gaan nog steeds door tot op de dag van vandaag.

Vele mensen willen naar medjugorje

MostarDe hoofstad van Herzegowina wordt wel de heetste plaats van Europa genoemd.  
's Zomers kan de temperatuur er oplopen tot 45 C.
Een andere betiteling is "bloemenstad" , vanwege de bloesempracht van amandelbomen, jasmijn en rozen. Maar Mostar is vooral de stad van de schilderachtige brug over de Neretva, een van de meest gefotografeerde en geschilderde bruggen van Europa.
Het 16de eeuwse bouwwerk, een meesterwerk van Turkse bruggenbouw, wordt door twee machtige wachttorens geflankeerd.
Voor meer informatie E-Mail: