Det spelar ingen roll var blixtarna slår ner *(1987) (It doesn't matter where the lightning strikes) .

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

74 pages, 22 cm

Du måste vara rosenkransen
jag lindar om mitt hjärta
Jag är en sprängfylld blodkropp
bara ett mjukt snitt
bara ett mjukt snitt
Jag är elektrisk som det sista mörkret
Du måste vara rosenkransen
Du måste vara rosenkransen
jag lindar om mitt hjärta
Back

 

 

 

 

 

Och andra dikter *(1988) (And other Poems).

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

43 pages, 20 cm

Back

 

 

 

 

 

 

 

Evangelium enligt Lukas Moodysson *(1989).

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

97 pages, 24 cm

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött *(1991) (Meat).

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

97 pages, 24 cm

ISBN: 9146160183

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir *(1996).

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

95 pages, 22cm.

 

Dröm


du drömde du letade efter en igelkott
som gömt sig i en håla i jorden
du satt på huk
och kände marken skaka
av djurets skrämda hjärtslag
men plötsligt var det du som var igelkotten
och det skrämda hjärtat slog inuti dig

Natt


nu är jag vad jag minns
och blir vad jag berör
en natt blir jag en natt
den växer in i mig
jag växer in i den

en natt där solen är
jag ser och blir en sol
det växer ljus i natt
det växer in i mig
jag blir ett frö av ljus

jag blir vad jag berör
jag håller hårt din hand
och jag blir du blir jag
jag växer in i dig
jag blir ett frö i dig

en natt där solen är
den lyser in i mig
jag lyser in i dig
jag blir ett ljus i dig
du blir ett ljus i mig

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan sexton och tjugosex *(2001) (Between Sixteen andTwenty Six)

 

Selected Poems and novel, publised between 1987 and 1996

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

ISBN: 9146182640

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör jag här ? *(2002) (What am I doing here?)

A long poem about how the world appears in Lukas Moodysson eyes, written between Good Friday 2001 and 12th September 2001.

Publised by Wahlström & Widstrand, Stockholm

ISBN: 9146184929

 

Back

 

 

 

 

 

Vitt blod * (1990) (White Blood)

Novel

Publised byWahlström & Widstrand, Stockholm

223 pages 22 cm

ISBN: 9146184929

Link to book

 

Back

 

 

< BACK

2003-4 FisherKing - version 1.0