VERENIGING TOT PLAATSELIJK NUT

Departement Hoogezand-Sappemeer
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen


Vereniging voor cultuur en educatie sinds 1849Maarten Rietveldt 25 jaar voorzitter NUT-HS

Erepenning Maatschappij tot Nut van 't Algemeen


Op woensdag 11 januari 2005 werd aan Maarten Rietveldt, voorzitter van 't Nut in Hoogezand-Sappemeer de erepenning van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uitgereikt door de landelijk voorzitter mr. G.J.C. Schilthuis. Tijdens de nijjoarsveziede van de Verenging tot Plaatselijk Nut in de Reensche Compagnie werd aandacht besteed aan het feit, dat Rietveldt onlangs 25 jaar voorzitter van de vereniging is.


         Rolf Domenie, penningmeester van het Nut-HS, memoreerde in zijn toespraak, dat mr. Rietveldt in juni 1980 het voorzitterschap van de vereniging had overgenomen van de heer Van der Kamp, maar al in februari 1979 was benoemd tot secretaris van het bestuur. Tijdens het bewind van Rietveldt was het ledental gegroeid van 135 tot 185 leden nu. Waaruit kan worden afgeleid, dat het Nut in Hoogezand-Sappemeer zelfs na meer dan 150 jaar (Nut-HS is opgericht op 3 december 1849) nog steeds springlevend is. Domenie gaf vervolgens een bloemlezing van de verdiensten van de heer Rietveldt voor de vereniging, die ook in de afgelopen 25 jaar hebben geleid tot nieuwe initiatieven. Zo is bijvoorbeeld de filmliga voortgekomen uit de Nuts-filmavonden en werd het Nieuwjaarsbal overgenomen door de gemeente. En al driemaal organiseerde het Nut in Hoogezand-Sappemeer vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een groot verkiezingsforum. Ook dit jaar zou dat door het Nut op 8 februari a.s. worden georganiseerd, maar dat is nu overgenomen door de gemeente. Domenie noemde Rietveldt al jaren de bindende kracht voor 't Nut in Hoogezand-Sappemeer.

Gijs Schilthuis, voorzitter van de landelijk Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, sprak in zijn toespraak over de grote betrokkenheid van Rietveldt bij het Nut. Ook werd door hem gesproken over het feit, dat Rietveldt sedert 1997 voorzitter is van het District Oost-Groningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het district werd door hem nieuw leven ingeblazen, wat heeft geleid tot regelmatig overleg tussen de diverse departementen en tot een versterking van de onderlinge contacten tussen de besturen. Ook de contacten met het hoofdbestuur werden daardoor aanzienlijk verbeterd.


         
Maarten Rietveldt, die niet zo vaak sprakeloos is, was volkomen verrast door het bezoek van de landelijk voorzitter en de erepenning, die aan hem werd uitgereikt. "Zo'n penning is toch een bijzonder blijk van waardering. Het Nut is de oudste sociaal-culturele organisatie in ons land. Het Nut werd opgericht in 1784 en heeft veel gedaan aan de ontwikkeling van zaken, die tegenwoordig als heel gewoon worden ervaren. Openbaar onderwijs, sociale verzekeringen, openbare bibliotheken zijn allemaal uitvindingen van het Nut geweest en door het Nut opgezet. Kijk maar eens op de website van het Nut van Hoogezand-Sappemeer (www.nut.mrmr.nl)", aldus Maarten Rietveldt. "Tegenwoordig is het Nut nog steeds een vereniging waar cultuur (toneel en muziek) en ontwikkeling (d.m.v. lezingen) hoog in het vaandel staan".
terug naar inhoud nut-hs