Home
Archeologie
Haarlem
Haarlem is stokoud. Dat bewijst het feit dat er veel
potscherven van rond het jaar 1000 zijn gevonden.
De kogelpotten, om in smeulend as te zetten,
stammen uit de periode na 1100. Rond 1325 krijgt
de kogelpot pootjes... om op tafel te zetten.
 
Tetterode ligt langs de duinrand aan het einde van de Zijlweg als je van Haarlem komt. Zijl betekent sluis. Onder stroomt een beek of duinrel. Bierproducenten kanaliseerden de duinrel en noemden hun kunstwerk de Brouwersvaart.
 
De Zijlweg is een lange weg die Haarlem met het rechthuis van Tetterode verbindt. De Zijlweg is bekend van monopolie en voert de vanaf het stadhuis aan de Markt in Haarlem (de bebouwde kom rechts) tot het kleine dorpje Overveen in het rechtsambt Tetterode (links aan de duinrand ).

Het klei uit de omgeving van Haarlem was uitstekend van kwaliteit en hoefde niet gemengd te worden om er potten mee te bakken. De klei uit Leiden en Delft bevatte minder duinzand dan de klei in Haarlem. Na 1245, toen Haarlem stadsrechten kreeg, werd meer luxe aardewerk gemaakt. De potten kregen glazuur, stempels en graveerwerk. Haarlem was destijds de enige plek in Holland waar aardewerk twee keer werd gebakken.
Tot 1650 had Haarlem belangrijke pottenbakkers mede
doordat er in en rond Haarlem veel kapitaalkrachtige
afnemers waren. Haarlemmers verhuisden naar
Amsterdam, Delft en Rotterdam om er nieuwe
majolicabedrijven te starten. Haarlem springt boven
het landelijk gemiddelde uit in de tweede helft van
de dertiende eeuw, er wordt zelfs hoogversierd
aardewerk gemaakt. In de tweede helft van
de vijftiende eeuw wordt tinglazuur aardewerk gebakken.
Een kan met een 
adellijke dame onder 
een gotische boog.

Het aardewerk versierd met 
kransjes stamt uit de periode 
1250 tot 1300 en is 
gevonden in de 
Frankestraat 
in Haarlem.